ردکردن این

تاریخ انتشار

بریتیش کلمبیا از آغاز سال جاری کمتر زا 5000 دعوت نامه برای درخواست اقامت دائم صادر کرده است.

بریتیش کلمبیا در 25 می، 370 متقاضی مهاجرتی را در دو دراو برنامه کاندیدای استانی خود دعوت کرده است.

از ماه فوریه، بریتیش کلمبیا دو دور مختلف دعوت نامه را هر دو هفته یک بار برگزار کرده است. بطور ویژه، یک دراو کلی و یک دراو دوم  برگزار شد که مدیران خرده فروشی و عمده فروشی و همینطور مدیران خدمات غذا و رستوران ها را مورد هدف قرار دادند. تعداد افراد بسیاری در این دو شغل در سیستم ثبت نام مهاجرت تخصص های برنامه کاندیدای استانی بریتیش کلمبیا ثبت نام کرده اند، و این استان به دنبال ایجاد تعادل بین نیاز های تمام بخش های بازار کار استان است.

متقاضیان روند های اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا و مهاجرت های تخصصی از برنامه کاندیدای استانی بریتیش کلمبیا در دراو عمومی دعوت نامه دریافت کردند.

بطور ویژه، دعوت نامه ها برای آن دسته از فارغ التحصیلان بین المللی و نیروهای کار متخصص و دسته های فرغی نیمه متخصص از روند مهاجرت تخصص ها و روند اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا صادر شدند.

حداقل امتیاز برای آن دراو بین 77 تا 94 امتیاز بود. به طور کل 331 متقاضی دعوت شدند.

دراو جداگانه ای تحت دسته های اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا و مهاجرت های تخصصی و متقاضیانی مورد نظر که شغلشان تحت  NOC 0621 یا NOC 0631 قرار می گیرد انجام شد . دراو به صدور 48 دعوت نامه با 112 امتیاز منجر شد.

 

درمورد برنامه کاندیدای استانی برتیشی کلمبیا

برنامه کاندیدای استانی بریتیش کلمبیا قصد جذب نیروهای کار خارجی را دارد که مهارت ‌های آنها مورد نیاز استان می‌باشد و قصد دارند به اقامت دائم کانادا دست یابند.

نمایش خبر  بریتیش کلمبیا در دوم فوریه برای ۸  متقاضی کار آفرینی و ۲۰۸ نیروی کار متخصص و فارغ التحصیلی بین المللی دعوت نامه صادر کرد.

برنامه کاندیدای استانی بریتیش کلمبیا دارای دو روند مهاجرتی به نام ‌های مهاجرت تخصص‌ها و اکسپرس انتری است، که هر دوی آنها به دسته های فرعی تقسیم می شوند. این روند ها تحت مدیریت سیستم ثبت نام مهاجرت های تخصصی بریتیش کلمبیا هستند. به منظور درخواست از طریق سیستم ثبت نام مهاجرت های تخصصی در ابتدا باید یک حساب کاربری بسازید و زمانی که این کار را انجام دادید، بر اساس فاکتورهایی مانند تحصیلات، تجربه کاری و تسلط بر زبان یک امتیاز دریافت می کنید.

متقاضیان با بالاترین امتیازات از دسته فرعی برای درخواست گزینش استانی جهت رسیدن به اقامت دائم دعوت می‌شوند.

اگر دعوت نامه را دریافت کنید ۳۰ روز کاری از زمان تاریخ صدور دعوت نامه برای تکمیل درخواست خود از طریق سیستم آنلاین برنامه کاندیدای استانی بریتیش کلمبیا زمان در اختیار دارید.

زمانی که بسته درخواست برنامه کاندیدای استانی بریتیش کلمبیا خود را تکمیل کنید، نهایتا دو تا سه ماه در مورد تصمیم‌ گیری نهایی مطلع خواهید شد. اگر گزینش شما با موفقیت انجام شود برای درخواست اقامت دائم از طریق اداره مهاجرت کانادا تحت روند کاندیدای استان واجد شرایط خواهید بود این گزینش برای تقویت شش ماه از تاریخ تایید آن قابل قبول است.