برنامه عملی رشد جمعیت برای نیوبرانزویک از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴

برنامه مهاجرت نیوبرانزویک، تقویت رشد با سرمایه‌گذاری روی مردم

نیوبرانزویک دارای یک استراتژی رشد و یک استراتژی کسب و کار جدید است: استراتژی رشد جمعیت نیوبرانزویک از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ با تمرکز بر رشد جمعیت، در حال متعادل کردن تاثیرات مهاجرت از خارج به داخل کشور و تقویت تلاش‌های مهاجرت از داخل به خارج از کشور است.

اهداف این استراتژی بر بهبود شرایط برای داشتن یک جمعیت پایدار و متنوع، به منظور پشتیبانی از نیازهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افراد ساکن در نیوبرانزویک متمرکز شده است. این برنامه عملی با به‌کارگیری اقدامات خاصی که به نیوبرانزویک در دستیابی به اهداف مهاجرتی‌اش کمک کند، روی اهداف و ابتکارات مشخص شده در استراتژی بنا خواهد شد.

با اجرای اقدامات زیر، این استان در موقعیت مناسب‌تری برای همکاری با همه جوامع قرار خواهد گرفت و به یکی از بهترین مکان‌ها برای رشد، پیشرفت و موفقیت خانواده‌های نیوبرانزویک تبدیل خواهد شد. دستیابی به این هدف و حفظ اهالی نیوبرانزویک و همچنین تازه واردان، یک تلاش مشترک است که به زنجیره‌ای از خدمات بین ادارات دولتی استان، دولت فدرال، دولت‌های محلی، آژانس‌های مهاجرتی و سایر ذینفعان جامعه نیاز دارد. 

انجام چنین کاری به ما کمک می‌کند تا در کنار هم بتوانیم باعث افزایش رشد جمعیت شویم، از نیازهای بازار کار خود حمایت کنیم و یک بنیاد جمعیتی قوی را پرورش دهیم. مشاغل و صنایع نیوبرانزویک بهتر قادر به جذب و حفظ استعدادها خواهند بود و این امکان برای آن‌ها فراهم می‌شود تا در استان خود سرمایه‌گذاری کنند و باعث رشد و پیشرفت آن شوند. در همه این موارد لازم است واقعیت‌های منطقه‌ای نیوبرانزویک، هر دو انجمن رسمی زبان و نیازهای اسکان تازه واردان در نظر گرفته شود.

علاوه بر این، اهداف، ابتکارات و اقدامات این استراتژی، مستقیما موفقیت‌های استراتژی رشد جمعیت نیوبرانزویک و همراهی برنامه عملی مهاجرت فرانکوفون را بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ ایجاد خواهد کرد؛ که شامل موارد عملی با هدف افزایش جمعیت نیوبرانزویک از طریق مهاجرت، شهرک سازی، چند فرهنگی، مهاجرت فرانکوفون، کارآفرینی و فعالیت‌های نگهداری و حفظ افراد است. 

بسیاری از اقدامات انجام شده در طول این برنامه عملی، کارهایی را که در استراتژی رشد آتلانتیک و گزارش گفتگوهای جدید پس از تور و ابتکارات انجام شده توسط کمیته یکپارچگی بلندمدت استان موجود است، تکمیل خواهد کرد.

اقدامات ذکر شده در برنامه عملی مهاجرت فرانکوفون، اکنون به یک بخش جدایی ناپذیر از اهداف دپارتمان تبدیل شده است و در کلیه عملیات مهاجرتی وارد شده است. به این ترتیب، اقدامات مهاجرت فرانکوفون در کل اهداف، ابتکارات و اقدامات این برنامه عملی درج خواهد شد. 

به طور مشخص، اهداف، ابتکارات و اقدامات این طرح به جوامع انگلیسی و فرانسوی مربوط می‌شود که به منظور حفظ تعادل زبانی بی‌نظیر نیوبرانزویک. از هدف پیوسته و بی‌پایان دپارتمان پشتیبانی می‌کنند.

دستیابی به اهداف برنامه مهاجرت نیوبرانزویک

این برنامه عملیاتی برای تعیین موقعیت دپارتمان آموزش و پرورش کالج و دانشگاه و دپارتمان آموزش و کار، برای رسیدن به اهداف ذکر شده در استراتژی کار خواهد کرد. به ویژه، این بخش با افزایش هدف مهاجرت اقتصادی و استقبال از ۷۵۰۰ تازه وارد هر ساله و تا سال ۲۰۲۴، برای افزایش رشد جمعیت نیوبرانزویک تلاش خواهد کرد. این میزان مهاجرت سالیانه به نیوبرانزویک، جمعیت استان را حدود یک درصد افزایش می‌دهد. 

این هدف تمامی تازه واردانی را که از طریق برنامه‌های مهاجرتی فدرال و استانی در جوامع ما اسکان می‌یابند شامل می‌شود. این هدف همچنین به رفع چالش‌های جمعیتی و رفع نیازهای بازار کار کارفرمایان نیوبرانزویک کمک خواهد کرد. به منظور دستیابی به این هدف، دپارتمان اقداماتی را در جهت حمایت از کارفرمایان استانی، مشارکت با دولت فدرال برای ترویج مهاجرت نیوبرانزویک و درگیر کردن شرکای جامعه برای اجرای طرح‌های محلی با هدف رشد جمعیت انجام خواهد داد.

برای اطمینان از دستیابی به اهداف رشد جمعیت طی پنج سال آینده، این دپارتمان همچنین تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا مانع از بازگشت تازه واردان به کشورهایشان شود. این دپارتمان تا پایان سال ۲۰۲۴ حدود ۸۵ درصد از تازه واردان را هدف قرار خواهد داد. به منظور دستیابی به این هدف، دپارتمان برای حمایت از افراد تازه واردی که در بازار کار تبحر دارند، کارفرمایان و سایر شرکای اصلی را درگیر خواهد کرد. 

مانع شدن از بازگشت افراد تازه وارد و همچنین مانع شدن از رفتن نیوبرانزویکی‌ها به خارج، تلاش مشترکی است که نیاز به همکاری ادارات دولتی متعدد، دولت‌های محلی، آژانس‌های مهاجرتی، جوامع بومی و سایر ذینفعان جامعه دارد.

علاوه بر این اهداف، دپارتمان همچنان به کار کردن روی هدف مهاجرت فرانکوفون که در برنامه عملی مهاجرتی فرانکوفون نیوبرانزویک بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ دایر شده است، ادامه خواهد داد. در سال ۲۰۱۸، دپارتمان از طریق برنامه کاندیدای استانی به ۳۱ درصد و از طریق کل برنامه‌های استانی به ۱۹ درصد تازه وارد فرانسوی زبان دست یافته است. دپارتمان به هدف افزایش دو درصدی سالانه نامزدهای فرانسوی ادامه خواهد داد تا در سال ۲۰۲۴ به ۳۳ درصد برسد. بعد از رسیدن به این هدف، تمام تلاش دپارتمان این خواهد بود تا این سطح از مهاجرت فرانکوفون به نیوبرانزویک را به صورت مستمر حفظ کند.

مشارکت با تمامی شرکا، به ویژه مشارکت با دولت فدرال، در تحقق این هدف بسیار پراهمیت خواهد بود.

برنامه عملی رشد جمعیت برای نیوبرانزویک از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴

برنامه عملی برای رشد جمعیت

طبق مشاوره ذینفعان، دپارتمان برای این که بتواند طی ۵ سال آینده باعث رشد جمعیت نیوبرانزویک شود، برای موارد زیر تلاش خواهد کرد:

  • جذب نیروی کار ماهر و منطبق با نیازهای بازار کار
  • توسعه کارآفرینی فرصتی جهت اعتلای اقتصاد پایدار
  • ایجاد محیطی که افراد تازه وارد و خانواده‌های آن‌ها بتوانند آنجا مستقر و موفق شوند
  • متعهد کردن انجمن‌ها برای ایجاد یک استان متنوع‌تر

به منظور دستیابی به این اهداف، دپارتمان یک برنامه عملی تدوین کرده است تا اقدامات خاصی را که طی ۵ سال آینده انجام می‌شود، از پیش تعیین کرده باشد.

جذب نیروی کار ماهر و منطبق با نیازهای بازار کار

درگیر کردن کارفرمایان نیوبرانزویک در برنامه مهاجرت نیوبرانزویک با فرآیندهای مهاجرت از طریق مشارکت‌های استراتژیک، مزایای ارتباطی و خدمات آموزشی و اطلاع‌رسانی باکیفیت.

اقدام ۱

اجرای فرآیند خدمات پشتیبانی منابع انسانی کارفرما در سراسر دپارتمان؛ برای اطمینان از این که کارفرمایان نیوبرانزویک، نیروی کار ماهر محلی، ملی و بین‌المللی مورد نیاز برای انجام دادن کارهایشان را پیدا می‌کنند.

اقدام ۲

ایجاد مجموعه‌ای از ابزارها و منابعی که به کارفرمایان نیوبرانزویک در استفاده از مهاجرت، آموزش، اطلاع‌رسانی و کمک کند؛ برای تامین نیازهای نیروی کار و ایجاد تغییر در محیط کار با توجه به هر دو جامعه زبانی، واقعیت‌های منطقه‌ای و نیازهای تازه واردان.

حمایت از کارفرمایان در استخدام کارگران؛ از طریق ایجاد ارتباط بین آن‌ها و افرادی که در این استان یا سایر بخش‌های کانادا هستند و یا از طریق استخدام بین‌المللی.

اقدام ۳

حمایت از کارفرمایان از طریق دفاتر کاریابی منطقه‌ای؛ به منظور پر کردن فرصت‌های شغلی از طریق استخدام کارگرانی که در حال حاضر در استان هستند.

اقدام ۴

همکاری با دولت فدرال و آژانس‌های فدرال، از جمله آژانس فرصت‌های آتلانتیک کانادا (ACOA)؛ به منظور کمک به کارفرمایان نیوبرانزویک برای یافتن نیروی کار ماهر مورد نیاز برای پر کردن شغل‌های موجود.

اقدام ۵

همکاری با سایر ادارات دولتی استان که از رشد تجاری در نیوبرانزویک حمایت می‌کنند؛ به منظور پیوند دادن نیروی کار ماهر به مشاغل استان.

اقدام ۶

توسعه یک فرآیند برای در نظر گرفتن اشتغال‌زایی همسران متقاضی.

اقدام ۷

درگیر کردن کارفرمایان نیوبرانزویک در بخش‌های کلیدی؛ برای پر کردن شغل‌های خالی با سازمان‌دهی و مشارکت در مأموریت‌های بین‌المللی جذب و ارتقا.

اقدام ۸

شرکت در مأموریت‌های استخدام داخلی به منظور تشویق به برگشت نیوبرانزویکی‌ها، مهاجران ثانویه (مهاجرت بعدی مهاجران، بعد از این که به مقصد اولیه خود رسیدند) و سایر کانادایی‌ها؛ برای کار و اسکان در استان.

اقدام ۹

شریک شدن در سایر استان‌های آتلانتیک به منظور شرکت در سه ماموریت استخدام بین‌المللی که سالانه برگزار می‌شود.

اقدام ۱۰

بهبود فرآیندهای مهاجرت استانی با استفاده از فناوری، از جمله توسعه سیستم جدید فناوری اطلاعات برای برنامه‌های مهاجرتی استانی.

درگیر شدن با جوامع بومی نیوبرانزویک از جمله شوراها و سازمان‌های قبیله‌ای؛ به منظور حمایت از وابستگی جمعیت بومی به بازار کار استان.

اقدام ۱۱

حمایت کردن از خدمات و سازمان‌های توسعه اقتصادی بومی.

اقدام ۱۲

انجام تحقیقات مشترک با شرکای بومی؛ به منظور درک بهتر مشارکت در بازار کار و چالش‌های اشتغال برای افراد بومی.

اقدام ۱۳

ارزیابی برنامه‌ریزی فعلی استان و منابع ارائه شده به نیوبرانزویکی‌های بومی؛ به منظور اطمینان از رفع موانع و شکاف‌های موجود.

تقویت نام تجاری نیوبرانزویک در بازارهای کلیدی از طریق بازاریابی و فعالیت‌های تبلیغاتی.

اقدام ۱۴

ایجاد برند جدید برای مهاجرت نیوبرانزویک از طریق به روز کردن وب سایت مهاجرت نیوبرانزویک؛ به منظور انعکاس این برند به روشی کاربرپسند.

اقدام ۱۵

شناسایی بازارهای هدفی که دپارتمان تلاش‌های تبلیغاتی خود را با استفاده از این برند متمرکز خواهد کرد.

اقدام ۱۶

تقویت ابزارها و منابع پیش از ورود آنلاین، برای اتباع خارجی که به دنبال مهاجرت به نیوبرانزویک هستند.

اقدام ۱۷

حمایت از اهداف مهاجرتی فرانکوفون استان با ترویج برنامه‌های مهاجرتی استانی در بازارهای کلیدی فرانکوفون.

حمایت از پروژه‌هایی که دانشجویان بین‌المللی را به فرصت‌های شغلی در نیوبرانزویک متصل می‌کند؛ چه در دوران تحصیل و چه بعد از آن.

اقدام ۱۸

همکاری با موسسات تحصیلات تکمیلی نیوبرانزویک برای حمایت از استخدام و افزایش ثبت نام دانشجویان بین‌المللی در برنامه‌های مطالعاتی خود.

اقدام ۱۹

درگیر شدن با دانشجویان بین‌المللی برای انتخاب نیوبرانزویک به عنوان گزینه برتر برای اشتغال و مهاجرت بعد از فارغ التحصیلی.

اقدام ۲۰

توسعه منابع از جمله منابع آنلاین برای کمک به ادغام دانشجویان بین‌المللی در جامعه و ارتباط با فرصت‌های شغلی.

اقدام ۲۱

شناسایی و ترویج ابتکارات آموزش زبان دوم برای کمک به دانشجویان بین‌المللی به منظور یادگیری زبان رسمی دیگری که به آن‌ها کمک کند در نیوبرانزویک کار پیدا کنند.

اقدام ۲۲

به عنوان بخشی از استراتژی رشد آتلانتیک، به شرکت کردن در برنامه مطالعاتی ادامه دهید.

اقدام ۲۳

همکاری با شرکای اصلی که برای بهبود اعتبار خارجی در استان تلاش می‌کنند، از جمله ملاحظات مربوط به مسیرهای شغلی جایگزین و تضمین ظرفیت در هر دو زبان رسمی.

اقدام ۲۴

شناسایی موانع صدور گواهینامه در معاملات تقاضا در نیوبرانزویک.

توسعه کارآفرینی فرصتی جهت اعتلای اقتصاد پایدار

همکاری با شرکا برای ترویج نیوبرانزویک به عنوان مکانی عالی برای انجام کار.

اقدام ۲۵

ترویج ابتکارات استانی موجود و فرصت‌های اقتصادی و فرهنگی برای انجام کار در نیوبرانزویک برای کارآفرینان داخلی و بین‌المللی.

اقدام ۲۶

حمایت از سایر ادارات و شرکای دولتی که به پیوند کارآفرینان مهاجر و مهاجران ثانویه با فرصت‌های شغلی مشخص شده از طریق ابتکارات برنامه‌ریزی جانشینی در نیوبرانزویک کمک می‌کنند، از جمله برنامه‌ریزی جانشینی برای مشاغل در جوامع روستایی.

جذب کارآفرینان تازه واردی که ضمن ایجاد فرصت‌های شغلی در نیوبرانزویک، در یک تجارت جدید یا موجود سرمایه‌گذاری کرده یا آن را اداره می‌کنند.

اقدام ۲۷

سازمان‌دهی و مشارکت در مأموریت‌های استخدام بین‌المللی که سالانه برای جذب کارآفرینان مهاجر انجام می‌شود.

اقدام ۲۸

بررسی دسته‌بندی متقاضیان کارآفرینی برنامه نامزدهای استانی به منظور اطمینان از این که به بهترین نحو ممکن به تازه واردان اجازه می‌دهد، مشاغل جدیدی را شروع کنند و موفق شوند.

اقدام ۲۹

نظارت و ارزیابی مجموعه خدمات در دسترس کارآفرینان تازه وارد به منظور پاسخ‌گویی به نیازهای مهاجران تجاری.

ایجاد محیطی که افراد تازه وارد و خانواده‌های آن‌ها بتوانند آنجا مستقر و موفق شوند

از طریق مشارکت با رهبران جامعه، دولت‌های محلی، سازمان‌های فرانکوفون و سایر ادارات دولتی استان، همکاری را ارتقا دهید، فرصت‌های تحقیقاتی را کشف کنید و اطلاعات مربوط به پیش از ورود و روندهای مهاجرت را به اشتراک بگذارید.

اقدام ۳۰

همکاری با شورای چند فرهنگی نیوبرانزویک برای ایجاد ظرفیت ارائه آموزش‌های فرهنگی در کلیه جوامع نیوبرانزویک، با در نظر گرفتن نیازهای منحصر به فرد جوامع.

اقدام ۳۱

همکاری مستمر با ذینفعان اصلی برای تمرکز روی استخدام و اسکان افراد تازه وارد در نیوبرانزویک.

اقدام ۳۲

مجهز کردن سایر ادارات دولتی استان با اطلاعاتی که برای درک بهتر فرآیندهای مهاجرت و نیازهای اسکان تازه واردان در نیوبرانزویک نیاز است.

اقدام ۳۳

به منظور رفع نیازهای تازه واردان، اطمینان از رفاه آن‌ها و اسکان آن‌ها در نیوبرانزویک، با سایر ادارات دولتی به ویژه مواردی که به طور مستقیم در اسکان تازه واردان در استان تاثیر می‌گذارند، همکاری کنید. اداراتی مانند دپارتمان‌های بهداشت، توسعه اجتماعی، آموزش و پرورش و خدمات عمومی نیوبرانزویک.

اقدام ۳۴

همکاری با نهادها و سازمان‌های تحقیقاتی به منظور اطلاع‌رسانی بهتر در مورد فرآیندهای مهاجرت استانی، مشارکت کارفرمایان و تلاش‌های مربوط به اسکان افراد.

اقدام ۳۵

همکاری با دولت‌های محلی؛ زیرا آن‌ها استراتژی‌های رشد جمعیت یا برنامه‌های مهاجرتی منطقه‌ای را پیاده سازی می‌کنند یا آن‌ها را توسعه می‌دهند.

حمایت از خدمات اسکان برای تازه واردان در سطح استان، از جمله در جوامع روستایی، با در نظر گرفتن نیازهای محلی و افزایش مستمر مهاجرت.

اقدام ۳۶

حمایت از خدمات اسکان مهاجران در سراسر استان برای اطمینان از این که آن‌ها خدمات لازم را در مورد اسکان تازه واردان در نیوبرانزویک ارائه می‌دهند.

اقدام ۳۷

کشف فرصت‌هایی برای بهبود زیرساخت‌های خدمات اسکان در نیوبرانزویک، از جمله استفاده از فناوری، دفاتر ماهواره‌ای در جوامع روستایی یا متنوع سازی خدمات برای مهاجران و کارآفرینان ماهر.

اقدام ۳۸

حمایت از کارفرمایان، آژانس‌های مهاجرتی، دولت‌های محلی و سایر شرکا در امر استخدام، اسکان و نگهداری افراد تازه وارد به منظور ارائه ابزارها و منابع تلفیقی که باعث یکپارچگی و اتحاد تازه واردان می‌شود، از جمله مبانی تغییر فرهنگ محل کار.

اقدام ۳۹

 افزایش دسترسی به آموزش زبان دوم برای تازه واردان فرانکوفون در نیوبرانزویک به منظور افزایش اشتغال و حمایت از نیروی کار دو زبانه ما.

اجرای مکانیسم‌های جدید و نوآورانه به منظور ارائه خدمات پیش از ورود به تازه واردان، در هر دو زبان رسمی، برای افراد خارج از کشور و افرادی که اخیرا به نیوبرانزویک آمده‌اند.

اقدام ۴۰

تهیه نقشه خدامت اسکان تازه واردان قبل و بعد از ورود به نیوبرانزویک؛ به منظور شناسایی موفقیت‌ها و زمینه‌های نیاز به پیشرفت.

اقدام ۴۱

استفاده از فناوری‌هایی مانند وبینارها برای افراد تازه وارد، جهت ارائه اطلاعات در مورد برنامه نویسی مهاجرت، از جمله وبیناری در مورد سیستم آموزشی در نیوبرانزویک.

اقدام ۴۲

همکاری با دولت‌های محلی برای ایجاد منافع قبل از ورود در جوامع آن‌ها.

حمایت از اسکان برای کل اعضای خانواده، از جمله همسران و فرزندان.

اقدام ۴۳

کمک به آژانس‌های اسکان مهاجران در ارائه خدمات اسکان مورد نیاز برای تأمین نیازهای همسران و فرزندان تازه وارد.

اقدام ۴۴

بهبود دسترسی به اشتغال برای همسران تازه وارد و سایر وابستگان در نیوبرانزویک، ضمن در نظر گرفتن موانعی مانند مهارت‌های زبانی و اعتبار سنجی.

اقدام ۴۵

سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تازه واردانی که به مهاجران جوان کمک می‌کنند رهبر جامعه خود باشند.

اقدام ۴۶

همکاری با انجمن‌های قومی فرهنگی، تقویت نقش آن‌ها در جذب و اسکان خانواده‌های تازه وارد برای کمک به ادغام جامعه.

کمک به دانشجویان بین‌المللی برای اقامت در نیوبرانزویک به دنبال ادامه تحصیل.

اقدام ۴۷

ایجاد گروه‌های متمرکز و نظرسنجی با دانشجویان بین‌المللی برای مشارکت آن‌ها در بحث در مورد چالش‌ها، از جمله چالش‌های ویژه دانشجویان بین‌المللی فرانکوفون و فرصت‌های اسکان در جوامع روستایی و شهری.

اقدام ۴۸

همکاری با شرکای اصلی برای پشتیبانی از پروژه‌هایی که به دانشجویان بین‌المللی اجازه می‌دهد نیوبرانزویک را بهتر تجربه کنند به گونه‌ای که آن‌ها را ترغیب به ماندن و استقرار در این استان کند.

اقدام ۴۹

همکاری با آژانس‌های اسکان مهاجرتی و سایر شرکا برای تشویق ادغام همسران دانشجویی و وابستگان بین‌المللی.

متعهد کردن انجمن‌ها برای ایجاد یک استان متنوع‌تر

بهبود محصولات و منابع موجود برای ایجاد آگاهی و تعامل عمومی برای تبدیل شدن به یک جامعه متنوع و پذیرا.

اقدام ۵۰

حمایت از تلاش‌های تعامل عمومی که کلیشه‌ها یا تصورات غلط را با تمرکز بر واقعیت‌های جمعیت شناختی در استان، مزایای مهاجرت و اهمیت جامعه استقبال‌کننده و پذیرا می‌شکند.

اقدام ۵۱

استفاده از برنامه عملی فدرال برای زبان‌های رسمی ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ و برنامه عملی ملی برای افزایش مهاجرت فرانکوفون به منظور توسعه منابعی که از یک محیط متنوع و پذیرا در جوامع روستایی در نیوبرانزویک حمایت می‌کنند.

اقدام ۵۲

با در نظر گرفتن واقعیت‌های منطقه‌ای و زبانی استان، از یک کیت ابزار جامعه پذیرایی که به صورت آنلاین قابل دسترس است استفاده کنید. دولت‌ها و جوامع محلی می‌توانند از این ابزار برای استقبال بیشتر از خانواده‌های تازه وارد استفاده کنند.

مشارکت با دولت‌های محلی، جوامع و کارفرمایان برای استقبال و نگهداری متقاضیان اصلی و خانواده‌های آن‌ها.

اقدام ۵۳

درگیر شدن با دولت‌های محلی و ذینفعان جامعه برای حمایت از روند کار در مورد بازدیدهای اکتشافی برای افراد تازه وارد.

اقدام ۵۴

همکاری با شرکای جامعه در رویدادهای استخدام مهاجرین به منظور ترویج اجتماعات نیوبرانزویک که طی آن کارفرمایان کارگران ماهر را استخدام می‌کنند.

ایجاد تنوع و گنجایش بیشتر در کل نیروی کار

اقدام ۵۵

ترویج استفاده از آموزش‌های صلاحیت فرهنگی به کارفرمایان نیوبرانزویک.

اقدام ۵۶

حمایت از تاسیس یک چمپیون متنوع توسط دولت برای اطمینان از این که خدمات عمومی نیوبرانزویک پذیرای تنوع است و بازتابی از یک محیط در حال تغییر و فراگیر است.

ترویج داستان‌های موفقیت و مشارکت افراد تازه وارد و کارفرمایانی که از مهاجرت در جوامع نیوبرانزویک استفاده می‌کنند.

اقدام ۵۷

ترویج داستان‌های موفقیت تازه واردان و خانواده‌های آن‌ها به نیوبرانزویک از طریق روش‌ها و منابع مختلف برای آموزش بهتر و درگیر کردن نیوبرانزویکی‌ها در مورد مزایا و تصورات غلط مهاجرت

اتخاذ سیاست‌های دولتی که باعث جذب و حفظ مهاجران به نیوبرانزویک شود.

اقدام ۵۸

کشف توسعه یک مکانیسم به منظور اطمینان از سیاست‌های دولت، برنامه‌ها و خدمات پاسخگو و سازگار با مهاجرت و نیازها و علایق تازه واردان نیوبرانزویک.

اقدام ۵۹

حمایت از ایجاد بیانیه موضع دولت نیوبرانزویک در مورد تنوع و گنجایش، به منظور اطمینان از درک، انسجام و رهبری مشترک بین ادارات و برنامه‌های دولت.

اقدام ۶۰

استفاده از کارهایی که توسط کمیته ادغام طولانی مدت انجام می‌شود؛ برای پشتیبانی و اجرای سیاست‌های دولت که باعث ترغیب جذب و حفظ افراد تازه وارد در استان می‌شود.

نتیجه‌گیری برنامه مهاجرت نیوبرانزویک

در حال حاضر برنامه مهاجرت نیوبرانزویک استراتژی جدیدی برای رشد جمعیت دارد. اهداف، ابتکارات و اقدامات مندرج در استراتژی و این برنامه عملی کمک خواهند کرد تا با رشد جمعیت از طریق مهاجرت هدفمند، استخدام داخلی، مهاجرت ثانویه و اسکان تازه واردان، این استان به بهترین مکان برای رشد، پیشرفت و موفقیت تبدیل شود.

در حال حاضر کارهایی برای پیشبرد این اقدامات در حال انجام است.

موفقیت این استراتژی در پنج سال آینده مستلزم مشارکت فعال سهامداران و شرکا است. دستیابی به اهداف، اجرای اولویت‌های استراتژیک رشد جمعیت و حفظ نیوبرانزویکی‌ها تلاش مشترکی است که نیاز به زنجیره‌ای از خدمات بین ادارات دولتی استان، دولت فدرال، دولت محلی، آژانس‌های مهاجرتی و سایر ذینفعان جامعه دارد.

برنامه عملی رشد جمعیت برای نیوبرانزویک از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴