ردکردن این

اکسپرس انتری: 463 متقاضی برنامه کاندیدای استانی برای درخواست اقامت دائم کانادایی دعوت شدند.

اکسپرس انتری: 463 متقاضی برنامه کاندیدای استانی برای درخواست اقامت دائم کانادایی دعوت شدند.

تاریخ انتشار

متقاضیانی که دارای حداقل امتیاز 751 بودند برای اقامت دائم کانادا دعوت شدند

کانادا در روز 18 آگوست، از 463 متقاضی اکسپرس انتری که دارای نامزدی استانی بودند، دعوت به عمل آورد تا برای اقامت دائم اقدام کنند.

متقاضیان به حداقل امتیاز 751 نیاز داشتند. متقاضیانی که در انتخاب‌های مختص برنامه انتخاب استانی دعوت می‌شوند، 600 امتیاز برای نامزدی استانی دریافت می‌کنند. در مقایسه با انتخاب مختص قبلی، امتیاز موردنیاز در این انتخاب 9 مورد افزایش داشت.

اداره مهاجرت، پناهندگی، و شهروندی کانادا قانون تعیین اولویت پذیرش در وضعیت تساوی» را (صرف نظر از اینکه واقعاً تساوی وجود داشته باشد،) در هر دور منتشر می‌کند. در انتخاب اخیر، متقاضیانی که حداقل امتیاز را داشتند، تنها در صورتی دعوت شدند که مشخصات اکسپرس انتری خود را قبل از روز 13 آوریل 2021، ساعت 16:29:29 به وقت کانادا ثبت کرده باشند.

16دراو برنامه کاندیدای استانی در سال 2021

اداره مهاجرت کانادا در سال جاری، تنها انتخاب‌های مختص برنامه کاندیدای استانی و مختص «برنامه تجربه کانادایی» را برگزار کرده، زیرا ویروس کرونا  باعث ایجاد محدودیت‌‌هایی برای دعوت از متقاضیان خارج از کشور شده است. متقاضیان این برنامه‌ها در کانادا حضور دارند و همچنین برای رفع نیازهای بازار کار، بهتر از سایر مهاجران عمل کرده اند.

با این همه، کاهش محدودیت‌های سفر، زمینه را برای ارسال دعوتنامه به سایر متقاضیان اکسپرس انتری که خارج از کانادا زندگی می‌کنند، فراهم کرده است.

امار سال جاری دو برابر سال 2020 بود

در سال جاری، تعداد «دعوتنامه برای ارسال درخواست، تقریباً دو برابر سال گذشته بوده است. دولت فدرال قصد دارد امسال از 401،000 مهاجر جدید استقبال کند، که حدود یک چهارم آنها از طریق سیستم اکسپرس انتری به کانادا می‌آیند. تا کنون از 102.779 متقاضی برنامه کاندیدای استانی و دسته تجربه کانادایی دعوت به عمل آمده است.

نمایش خبر  اکسپرس انتری: کانادا در دومین دراو این هفته 4626 متقاضی را دعوت می کند

انتخاب‌های مختص برنامه کاندیدای استانی (به دلیل 600 امتیاز فوق العاده برای نامزدی استانی) به امتیاز بالاتری نیاز دارند. انتخاب‌های مختص دسته تجربه کانادایی دارای امتیازات موردنیاز پایین‌تری هستند، زیرا متقاضیان آنها با متقاضیان سایر گروه‌ها رقابت نمی‌کنند.

 

درباره اکسپرس انتری

اکسپرس انتری سیستم مدیریت برنامه کانادا برای سه برنامه مهاجرت فدرال است: برنامه نیروی کار متخصص فدرال، برنامه نیروی کار ماهر فدرال  و برنامه تجربه کانادایی.

برای ورود به استخر اکسپرس انتری، متقاضیان باید واجد شرایط یکی از برنامه‌های مذکور باشند. این افراد تحت سیستم جامع رتبه بندی و بر اساس عواملی مانند سن، تحصیلات، سابقه کار، مهارت زبان در انگلیسی یا فرانسه، و عوامل دیگر، امتیازدهی می‌شوند.

از 1200 امتیاز موجود در، اکثر متقاضیان به طور معمول، امتیاز کمتر از 500 دریافت می‌کنند. نامزدی استانی 600 امتیاز فوق العاده را برای افراد به دنبال دارد.

برای متقاضیان دارای بالاترین امتیاز، «دعوتنامه برای ارسال درخواست ارسال می‌کند. افراد پذیرفته شده مجاز به ورود به کانادا و دریافت وضعیت شهروندی خواهند بود.