ساسکاچوان از دو نتیجه دراو مهاجرتی برنامه کاندیدای استانی خبر می‌دهد

ساسکاچوان نتایج دو دروازه اخیر برنامه کاندیدای استانی که در تاریخ ۲۱ و ۷ اکتبر انجام شد را اعلام کرده است.

ساسکاچوان از نتایج دو دراو برنامه کاندیدای استانی که در هفته‌های گذشته انجام شد پرده برداری کرده است.

در تاریخ ۲۱ اکتبر ۲۰۲۰ برنامه کاندیدای مهاجرتی ساسکاچوان تحت اکسپرس انتری و دسته شغلهای مورد نیاز از نامزدهای مهاجرتی به عمل آورد.

در تاریخ ۷ اکتبر ساسکاچوان در دسته اکسپرس انتری خود از نامزدها دعوت به عمل آورد.

دراو ۲۱ اکتبر منجر به صدور دعوت نامه برای ۶۱۸ نامزد موفق جهت درخواست اقامت دائم از طریق گزینش استانی شد.

۳۴۰ نامزد تحت دسته اکسپرس انتری دعوتنامه دریافت کردند. نامزدها با پایین ‌ترین ساز ها به ۶۹ امتیاز برای دریافت یک دعوت نامه نیاز داشتند.

۲۷۸نامزد دیگر تحت دسته شغل های مورد نیاز دعوت نامه دریافت کردند و نامزدها با پایین‌ترین امتیازات به امتیاز ۷۸ نیاز داشتند.

در طول دراو برنامه کاندیدای استانی ساسکاچوان تاریخ ۷ اکتبر، ۴۵۵ نامزد اکسپرس انتری دعوتنامه دریافت کردند و حداقل امتیاز مورد نیاز برابر با ۷۰ امتیاز بود.

تا این لحظه از سال ۲۰۲۰، ۳۰۴۰ نامزد دست اکسپرس انتری دعوت نامه دریافت کرده اند.

علاوه براین، ۳۰۱۸ نامزد تحت دسته شغل های مورد نیاز در سال جاری دعوتنامه دریافت کرده‌اند.

مطلب مرتبط
اکسپرس انتری : در دراو جدید ۴۵۰۰ دعوت نامه درخواست صادر شد

به طور کل،۶۰۸۲ نامزد برنامه کاندیدای استانی ساسکاچوان در سال ۲۰۲۰ دعوتنامه دریافت کرده اند.

برای دریافت یک دعوتنامه نامزدها باید یک پروفایل توضیح علاقمندی برای برنامه کاندیدای استانی ساسکاچوان پر کنند.

ساسکاچوان از سیستم توزیع علاقمندی برای مدیریت درخواست های نیروی کار خود استفاده می کند.

در زمان ثبت پروفایل نامزدها باید توانایی های خود نسبت به اقامت در ساسکاچوان را نشان دهند و بر اساس فاکتورهایی مانند سن تحصیلات تجربه کاری تسلط بر زبان و ارتباط با استان ارزیابی می شوند و امتیاز دریافت می کنند.

ساسکاچوان از این معیارها استفاده می کند تا بر اساس شبکه‌های ارزیابی امتیازات نیروی کار متخصص بین‌المللی خود از صد امتیاز به نامزدها امتیاز دهی کند.

نامزدها بالاترین امتیازات یک دعوت نامه درخواست برای گزینش استانی دریافت می‌کنند که سپس می توانند از آن برای ثبت درخواست اقامت خود نزد اداره مهاجرت و پناهندگی و تابعیت کانادا استفاده کنند.

درحالی که نامزدها پیشنهاد شغلی برای موفقیت در این روند احتیاج ندارند باید نشان دهند که در شغل تخصصی قابل قبول اول که به تحصیلات آنها مربوط از حداقل یک سال تجربه کاری داشته اند.

نامزد های موفق در دور نیاز داشتند تا ارزیابی مدارک آموزشی را نزد ساسکاچوان ثبت کنند، که نشان می دهد تحصیلات آنها با استانداردهای کانادایی تطابق دارد.

مطلب مرتبط
منیتوبا در دراو جدید برنامه کاندیدای استانی خود از ۲۰۷ متقاضی دعوت می‌کند

 

دسته اکسپرس انتری برنامه کاندیدای استانی ساسکاچوان

دسته اکسپرس انتری ساسکاچوان به سیستم اکسپرس انتری اداره مهاجرت مرتبط است. اکسپرس انتری درخواست نیروی کار متخصص برای برنامه نیروی کار متخصص فدرال، برنامه تجارت های تخصصی فدرال و دسته تجربه کانادایی را مدیریت می کند.

اگر یک نامزد برای برنامه کاندیدای استانی ساسکچوان و یکی از سه دسته برنامه های اکسپرس انتری واجد شرایط شناخته شود، ممکن است از ساسکاچوان دعوت نامه گزینش استانی دریافت کند.

سپس، با این دعوت نامه می‌توانند یک درخواست گزینش استانی را نزد ساسکاچوان ثبت کنند. سپس ساسکاچوان مجوز گزینش استانی را به آنها می‌دهد مبنی بر اینکه نامزد می تواند پروفایل اکسپرس انتری خود را بارگذاری کرده و ۶۰۰ امتیاز اضافی علاوه بر امتیازش در سیستم اکسپرس انتری دریافت کند.

این شرکت در امتیاز اضافی تضمین می‌کند که نامزد در دور بعدی صدور دعوت نامه برای اقامت دائم از سوی اداره مهاجرت پناهندگی و تابعیت کانادا دعوت نامه دریافت خواهد کرد.

 

دسته شغل های مورد نیاز برنامه کاندیدای استانی ساسکاچوان.

 

دسته شغل های مورد نیاز برای آن دسته از نامزدهای مهاجرتی برقرار است که پروفایل اکسپرس انتری ندارند. هدف این برنامه دعوت از نامزدهای مهاجرت ای است که در شغل هایی که در ساسکاچوان دچار کمبود است تجربه کاری داشته اند

مطلب مرتبط
اکسپرس انتری: ۶۵۴ متقاضی برنامه کاندیدای استانی دعوت نامه ی درخواست دریافت می ‌کنند