جزیره پرنس ادوارد تعداد رکورد شکن در آخرین دراو را اعلام می کند

جزیره پرنس ادوارد در طی دوازده ماه گذشته ۱۵۸۳ دعوت‌نامه برای نامزد های اکسپرس انتری و نیروی کار صادر کرده است.

استان جزیره پرنس ادوارد در دراو خود در ۱۷ سپتامبر، ۳۴۵ نامزد مهاجرت اقتصادی را برای درخواست گزینش استانی دعوت کرده است.

پس از صدور بالاترین تعداد دعوت نامه ها برای نامزدهای اکسپرس انتری و نیروی کار در ۲۰ آگوست، برنامه کاندیدای استانی جزیره پرنس ادوارد (PEI PNP) , در ۱۷ سپتامبر، تعداد رکورد شکن دیگری به میزان ۳۴۵ دعوت نامه برای نامزدها در تمام برنامه ها را منتشر کرد.

کل ۳۱۳ نامزد در دسته های اکسپرس انتری جزیره ادوارد و نیروی کار در آخرین دراو دعوت نامه دریافت کردند.

برنامه گزینش استانی (PNP) , جزئیات خاص در مورد اینکه چه تعداد از  نامزد های اکسپرس انتری برای درخواست دعوت شدند را منتشر نکرد.

۳۲ نامزد کارافرینی دیگر به واسطه برنامه تجاری PEI دعوت شدند: روند مجوز کاری

PEI PNP جزئی از برنامه کاندیدای استانی کانادا است، که به استان‌ها و مناطق شرکت کننده اجازه می دهد تا هر ساله تعدادی از نامزدهای مهاجرت اقتصادی را برای اقامت دائم برگزینند.

PEI PNP یک دسته اکسپرس انتری دارد که با سیستم اکسپرس انتری فدرال همسو است، که پول نامزدها برای سه دسته اصلی مهاجرت  اقتصادی کانادا را تحت کنترل دارد- دسته نیروی کار متخصص فدرال، دسته تجارت های تخصصی فدرال و دسته تجربه کانادایی.

مطلب مرتبط
اکسپرس انتری: کانادا بزرگترین دراو خود را برگزار می کند و از 5956 متقاضی مهاجرتی دعوت می کند

 

 دسته اکسپرس انتری جزیره پرنس ادوارد

دسته اکسپرس انتری برنامه گزینش استانی جزیره پرنس ادوارد با سیستم اکسپرس انتری دولت کانادا هم راستا است.

نامزدهای واجد شرایط بر اساس عواملی مانند، سن، تجربه کاری، تحصیلات و تسلط بر زبان فرانسه یا انگلیسی در سیستم جامع رتبه بندی (SCR) یک امتیاز دریافت می کنند.

نامزدهای اکسپرس انتری که گزینش استانی را دریافت می کنند، ۶۰۰ امتیاز اضافی علاوه بر امتیازشان در سیستم رتبه بندی جامع دریافت کرده و این امر تضمین می کند که آنها در دراو بعدی اکسپرس انتری، دعوت نامه برای درخواست (ITA) اقامت دائم را دریافت خواهند کرد.

به منظور آنکه برای گزینش استانی از  PEI درنظرگرفته شوند نامزدهای اکسپرس انتری باید با برنامه گزینش استانی جزیره پرنس ادوارد یک پروفایل (EOI) ایجاد کنند.

پروفایل های EOI بر اساس شبکه امتیاز بندی منحصر به فرد این استان امتیازاتی دریافت می کنند. نامزدها با بالاترین امتیازات به واسطه دروا های ماهانه برای درخواست دعوت می شوند.

PEI PNP ر مورد اینکه چه تعداد از نامزدهای نیروی کار و سیستم اکسپرس انتری دعوت شدند و همچنین در مورد حداقل امتیاز EOI لازم برای هر دسته اطلاعاتی را منتشر نکرد.

دسته نیروی کاری

دسته نیروی کاری برای افراد با ملیت های خارجی است که در جزیره پرنس ادوارد یک پیشنهاد شغلی معتبر دارند و از سوی کارفرمای خود برای این برنامه مهاجرتی مورد حمایت قرار می گیرند. این دسته به سه روند مختلف تقسیم می‌شود: نیروی کار متخصص، نیروی کار مهم و فارغ التحصیلان بین المللی.

مطلب مرتبط
اکسپرس انتری: کانادا در دراو تاریخی روز یکشنبه خود از ۲۷۳۳۲ متقاضی مهاجرتی دعوت می‌کند

نامزدها در این دسته باید یک پروفایل EOI نیز ثبت کنند تا برای گزینش استانی به واسطه دسته نیروی کار در نظر گرفته شوند.

 

دسته حوزه تجاری

۳۲ نامزدی که در ۱۷ سپتامبر، به واسطه دسته تجاری دعوت شدند به حداقل امتیاز ۱۰۲در EOI  نیاز دارند. این دعوت نامه ها تحت روند مجوز کاری صادر شدند که برای کار آفرینان خارجی است که می‌خواهند در جزیره پرنس ادوارد یک تجارت داشته و آن را اداره کنند.

 

لینک کوتاه مطلب

به اشتراک بگذارید

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی pinterest
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی telegram