ردکردن این
در دراو جدید برنامه کاندیدای استانی آلبرتا CRS تا 360 امتیاز افت پیدا می کند

تاریخ انتشار

دومین دراو ژانویه آلبرتا تعداد دعوت نامه ها را دوبرابر و شرط امتیاز سیستم دارای رتبه بندی را کمتر می کند.

ماه ها پس از عدم فعال عالی آلبرتا اکنون جزئیات دومین دراو خود که در ماه ژانویه برگزار شد را منتشر کرده است.

در ۲۸ ژانویه برنامه کاندیدای مهاجرتی آلبرتا ۱۰۰ دعوتنامه برای نامزدهای اکسپرس انتری صادر کرد که دارای امتیاز حداقل ۳۶۰ در سیستم ‌جامع رتبه بندی بودند. این متقاضیان دعوت شده از آن می‌توانند تحت روند اکسپرس انتری آلبرتا برای گزینش استانی درخواست دهند. اولین گام برای آن که جهت گرفتن گزینش استانی در برنامه کاندیدای استانی واجد شرایط شناخته شوید ورود به سیستم اکسپرس انتری است.

اکسپرس انتری سیستم مدیریت درخواست کانادا برای سه برنامه مهاجرت تخصصی فدرال که شامل برنامه نیروی کار متخصص فدرال، برنامه تجارت های تخصصی فدرال و دسته تجربه کانادایی می باشد.

نامزدهای مهاجرتی واجد شرایط بر اساس سیستم جامع رتبه بندی یک امتیاز دریافت می کنند. این امتیازات بر اساس فاکتورهایی ارائه می ‌شوند که دولت مشخص کرده است که به موفقیت مهاجران احتمالی در بازار کار کانادا کمک خواهد کرد. این فاکتورها شامل سن، تحصیلات، تجربه کاری، تسلط بر زبان انگلیسی و فرانسوی و موارد دیگر است.

هر دو هفته یکبار دپارتمان مهاجرتی کانادا، اداره مهاجرت پناهندگی و تابعیت کانادا دراو های اکسپرس انتری را برگزار می‌ کند و از نامزدها برای درخواست گزینش استانی دعوت به عمل می آورد. نامزدها بالاترین امتیازات برای اقامت دائم کانادایی دعوت نامه درخواست را دریافت می کنند. اگر مورد تایید قرار بگیرند تاییدیه اقامت دائم خود را دریافت کرده و گام نهایی آنها ورود به خاک کانادا خواهد بود. پس از آن بطور رسمی مقیم دائمی کشور می شوند‌

نمایش خبر  آلبرتا از ژوئن ۲۰۲۰ اولین دراو خود را برگزار می‌کند

اگر نامزدهایی که از سوی آلبرتو دعوتنامه دریافت کردن گزینش استانی را دریافت کنند ۶۰۰ امتیاز به امتیاز آنها در سیستم جامع رتبه بندی اضافه می شود. با در نظر گرفتن اینکه بیشتر دراو های اکسپرس انتری حداقل امتیاز خود را چهارصد در نظر داشتند امتیازات اضافی دریافت دعوت نامه درخواست دور بعدی صدور دعوت نامه ها و تضمین می کند.

 

روند اکسپرس انتری آلبرتا

نامزدها در سیستم اکسپرس  انتری  فرصت دریافت دعوت نامه برای درخواست گزینش استانی از آلبرتا و دیگر استان ها را دارند که روند برنامه کاندیدای استانی آنها با سیستم اکسپرس انتری هم‌ راستا است. آنها باید دارای تجربه کاری در یکی از شغل های قابل قبول داشته باشند که بتواند از اولویت های مختلف و توسعه اقتصادی استان حمایت کند.

برنامه کاندیدای مهاجرتی آلبرتا فهرستی از مشاغل مورد نیاز استان را تهیه کرده است.

در تاریخ ۱ نوامبر ۲۰۲۰ دولت فدرال تعداد شغل هایی که برای درخواست ارزیابی تاثیر بازار کار در آلبرتا واجد شرایط نیستند را افزایش داد. با این وجود نامزدهایی که در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۰ و پس از آن اطلاعیه علاقه مندی را دریافت کردن می‌ توانند از طریق روند اکسپرس  انتری  آلبرتا انتخاب شوند، حتی اگر در یکی از شغلهای کار می‌کنند که دولت فدرال ارزیابی تأثیر بازار کار را برای آن مورد بررسی قرار نخواهد داد.

آلبرتا مجاز بود تا در سال ۲۰۲۰ به تعداد ۶۲۵۰ گزینش صادر کند. با این وجود به خاطر شرایط ناشی از ویروس کرونا آلبرتا ظرفیت خود را تا ۴۰۰۰ گزینش کاهش داد. تمام این گزینش ها تا ژوئن ۲۰۲۰ صادر شدند به این دلیل است که هیچ دراوی برای نیمه دوم سال باقی نماند.

نمایش خبر  اکسپرس انتری: کانادا از 635 متقاضی برنامه کاندیدای استانی دعوت می کند

تعداد گزینش های استانی اختصاص یافته به آلبرتا برای سال ۲۰۲۱ هنوز مشخص نشده است