ردکردن این
آلبرتا از متقاضیان اکسپرس انتری با حداقل امتیاز 301 دعوت می کند

تاریخ انتشار

حداقل امتیاز CRS برای جدیدترین دراو برنامه کاندیدای استانی آلبرتا از دور قبل 60 امتیاز افت داشته است.

آلبرتا در 10 فوریه از متقاضیان اکسپرس انتری برای درخواست گزینش استانی دعوت به عمل آورد.

برنامه کاندیدای مهاجرتی آلبرتا از 200 متقاضی اکسپرس انتری برای درخواست از طریق روند اکسپرس انتری آلبرتا دعوت به عمل آورد. متقاضیان دعوت شده تنها به حداقل امتیاز 301 در سیستم جامع رتبه بندی نیاز داشتند.

به منظور اینکه بتوانید در یک دراو برنامه کاندیدای استانی ویژه دعوت نامه دریافت کنید، متقاضیان باید یک پروفایل در سیستم اکسپرس انتری داشته باشند.

اکسپرس انتری سیستم مدیریت درخواست کانادا برای سه روش مهاجرت تخصصی فدرال است|، که شامل برنامه نیروی کار متخصص فدرال، برنامه تجارت های تخصصی فدرال و دسته تجربه کانادایی است. متقاضیان مهاجرتی واجد شرایط بر اساس سیستم جامع رتبه بندی یک امتیاز دریافت می کنند. امتیازات براساس فاکتورهایی که دولت فدرال تشخیص داده است می توانند به موفقیت مهاجران بازار کار کانادا کمک کنند به متقاضیان داده می شوند. این فاکتورها شامل سن متقاضی، تحصیلات، تجربه کاری، تسلط بر زبان فارسی یا انگلیسی، و موارد دیگر است.

حدود هر دو هفته یکبار، دپارتمان مهاجرتی کانادا، IRCC ، دراو های اکسپرس انتری را برگزار می کند و از طریق آن از متقاضیان برای درخواست جهت مهاجرت دعوت به عمل می آورد. متقاضیان با بالاترین امتیاز یک دعوت نامه برای درخواست اقامت دائم کانادایی دریافت می کنند. اگر آنها مورد تایید قرار گیرند، می توانند تاییدیه ی اقامت دائم  را دریافت کنند و گام نهایی ورود به کانادا است. پس از آن آنها به طور رسمی اقامت دائم کانادا را دریافت می کنند.

نمایش خبر  اکسپرس انتری: کانادا از ۱۸۳ متقاضی برنامه کاندیدای استانی دعوت می کند

اگر متقاضیانی که دعوت نامه ای از آلبرتا دریافت کرده اند گزینش استانی را دریافت کنند، به طور خودکار 600 امتیاز اضافی به امتیازشان اضافه می شود.

 

روند اکسپرس انتری آلبرتا

متقاضیان در سیستم اکسپرس انتری فرصت دریافت دعوت نامه درخواست برای گزینش استانی از آلبرتا و دیگر برنامه های کاندیدای استانی دیگر همراستا با اکسپرس انتری را دارند. در طول دوران شیوع، آلبرتا تنها متقاضیانی را در نظر می گیرد که در حال حاضر در استان زندگی و کار می کنند.

متقاضیان نیز باید در یک شغل مورد پذیرش دارای تجربه کاری باشند که از اولویت های مختلف و توسعه اقتصادی استان حمایت می کند.

برنامه کاندیدای مهاجرتی آلبرتا فهرستی از مشاغل مورد قبول را فراهم می کنند. هر شغل دیگری ممکن است در نظر گرفته شود.

در تاریخ 1 نوامبر، 2020، دولت فدرال تعداد مشاغلی که برای درخواست ارزیابی تاثیر واجد شرایط نیستند را افزایش می دهد. با این وجود متقاضیانی که در تاریخ 1 نوامبر 2020 یا پس از آن توضیح علاقمندی دریافت می کنند ، می توانند از طریق روند اکسپرس انتری آلبرتا انتخاب شوند، حتی اگر در شغلی کار می کنند که دولت فدرال برای آن هیچگونه ارزیابی تاثیر بازار کاری در نظر ندارد.

آلبرتا در سال 2020 به تعداد 6250 مجوز گزینش را صادر کرد. با این وجود بخاطر شیوع ویروس کرونا، آلبرتا تعداد تخصیص یافته گزینش ها را تا 4000 گزینش کاهش داد. تمام این گزینش ها تا ژوئن 2020 صادر شدند. به این دلیل است که هیچ دراوی برای دومین نیمه سال برگزار نشد.

نمایش خبر  اکسپرس انتری: ۵۰۰۰ متقاضی دسته تجربه کانادایی دعوت شدند

تعداد گزینش های استانی تخصیص یافته به آلبرتا در سال 2021 هنوز بسته نشده است.