ردکردن این

مجلس تحقیقات درمورد تاثیر ویروس کرونا بر مهاجرت کانادا را منتشر می کند

مجلس تحقیقات درمورد تاثیر ویروس کرونا بر مهاجرت کانادا را منتشر می کند

تاریخ انتشار

اونتاریو اولین دراو روند دانشجوی بین المللی خود را برگزار می‌ کند.

پس از تغییر سیستم به سیستم پذیرش جدید، اونتاریو  برنامه کاندیدای استانی خود را برای دانشجویان بین المللی برگزار کرد.

انتاریو از ۱۳۸ دانشجوی بین المللی برای درخواست گزینش استانی در روز هجدهم ماه می دعوت نمود. برنامه کاندیدای مهاجرتی اونتاریو از متقاضیانی دعوت کرد که در پول توضیح علاقمندی جدید داره پروفایل بودند.

این متقاضیان ممکن است برای روند دانشجویی بین المللی؛ پیشنهاد شغلی کارفرمایان  واجد شرایط شناخته شوند. به منظور آن که متقاضیان بتوانند دعوت شوند به حداقل امتیاز ۷۷ در سیستم توضیح علاقمندی نیاز دارد علاوه بر این باید یک پیشنهاد شغلی در اونتاریو نیز داشته باشند

در مورد پیشنهاد شغلی کارفرما: روند دانشجوی بین المللی

روند دانشجوی بین‌ المللی اونتاریو تحت دسته یک پیشنهاد شغلی کارفرما به روی آن دسته از اتباع خارجی باز است که در حال حاضر یک پیشنهاد شغلی قابل قبول از یک کارفرما در انتاریو دارند.

لزوماً مجبور نیستید که برای درخواست در کانادا حضور داشته باشید و تنها مورد برآورده کردن شروط صلاحیت سنجی است.

برای آنکه واجد شرایط باشید باید یک برنامه تحصیلی در یک موسسه آموزشی تعیین شده در کانادا را تکمیل کرده باشید و یک پیشنهاد شغلی در انتاریو داشته باشید، و قصد مهاجرت و اقامت در این استان را در برنامه کاری خود داشته باشید.

اگر می خواهید برای این برنامه کاندیدای استانی درخواست دهید باید یک پروفایل توضیح علاقمندی در وبسایت انتاریو ثبت کرده باشید.

پس از ثبت پروفایل وارد پول توضیح علاقمندی می شوید. انتاریو بر اساس اطلاعاتی که ثبت کرده اید به شما یک امتیاز می‌دهد این امتیاز بر اساس فاکتورهای مانند پیشنهاد شغلی، تجربه کاری به شما داده می شود و همچنین حقوق، تسلط بر زبان رسمی کشور نیز موارد مهمی محسوب می شوند.

نمایش خبر  اونتاریو در اولین دراو فنی ۲۰۲۱ خود از ۱۱۸۶ متقاضی اکسپرس انتری دعوت می کند

 

چطور برای مهاجرت به انتاریو امتیاز بگیرید؟

اونتاریو پروفایل های توضیح علاقه مندی را بر اساس فاکتورهای سرمایه انسانی که این استان برای انتخاب مهاجر مهم در نظر گرفته است، رتبه بندی می کند. شما برای پیشنهاد شغلی خودتان و همچنین تجربه کار کانادایی خود امتیاز می گیرید. این استان از دسته بندی مشاغل ملی برای امتیازدهی استفاده می‌ کند. سیستم امتیاز دهی برنامه کاندیدای مهاجرتی اونتاریو بسته به اینکه کدام روند را برای درخواست انتخاب می‌ کنیدف می‌تواند متفاوت باشد. به جز تجربه کاری و سطح مهارت، حقوق، تحصیلات و تسلط بر زبان نیز در نظر گرفته می شوند. این استان ۱۰ امتیاز برای پاسخ دهی به رفع نیازهای بازار کار نیز در نظر می گیرد.