ردکردن این

برنامه کاندیدای استانی انتاریو در 10 شغل مشخص از متقاضیان اکسپرس انتری دعوت می کند

برنامه کاندیدای استانی انتاریو در 10 شغل مشخص از متقاضیان اکسپرس انتری دعوت می کند

تاریخ انتشار

انتاریو از پرستاران، مدیران سرمایه گذاری، و حسابداران در پول اکسپرس انتری دعوت کرد تا برای یک گزینش استانی درخواست کنند.

انتاریو در تاریخ 2 مارس از 754 متقاضی اکسپرس انتری برای درخواست گزینش استانی دعوت به عمل آورد.

متقاضیان دعوت شده در سیستم اکسپرس انتری با امتیاز سیستم جامع رتبه بندی بین 463 تا 467 دارای پروفایل بودند.

برنامه کاندیدای مهاجرتی انتاریو از متقاضیانی که ممکن است از طریق روند اولویت های سرمایه انسانی اکسپرس انتری واجد شرایط باشند. این برنامه کاندیدای استانی به نیروهای کار خارجی فرصت آغاز زندگی خود در انتاریو را به آنها می دهد و کانادا را به محبوب ترین استان آنها برای زندگی اشان تبدیل می کند.

در این دراو، برنامه کاندیدای استانی انتاریو از متقاضیان اکسپرس انتری دعوت کرد تا در صورتی که در یکی از شغل زیر دارای تجربه کاری هستند برای گزینش استانی درخواست دهند:

  • مدیران بانکداری، اعتباری و سرمایه گذاری های دیگر
  • مدیران روابط عمومی، بازاریابی، و تبلیغات
  • مدیران خدمات تجاری دیگر
  • مدیران فروش حقوقی
  • حسابرسان و حسابداران مالی
  • تحلیل گران سرمایه گذاری و مالی
  • افراد شاغل در حوزه منابع انسانی
  • مشاغل حرفه ایی در حوزه مشاوره مدیریت تجاری
  • پرستاران و پرستاران بخش روانی
  • مسئولان توسعه تجاری و محققان بازار یابی و مشاوران

این مشاغل تعیین شده، با دراو قبلی HCP استان که در 2 فوریه انجام شد برابر بودند.

متقاضیان اکسپرس انتری دعوت شده باید دارای تجربه کاری حداقل یک ساله در یکی از این مشاغل باشند تا بتوانند گزینش استانی را دریافت کنند. اگر تحت این روند یا هر برنامه کاندیدای استانی دیگری که به اکسپرس انتری متصل است گزینش شوند، می توانند برای اقامت دائم یک دعوت نامه درخواست دریافت کنند.

نمایش خبر  برنامه کاندیدای استانی انتاریو در سال ۲۰۲۰ بیشترین تعداد نیروهای کار متخصص و فنی را برگزید

در سال 2020، انتاریو از 6716 متقاضی اکسپرس انتری دعوت کرد تا از طریق روند HCP  برای یک گزینش استانی درخواست دهند. این بزرگترین بخش گزینش های استانی مرتبط به اکسپرس انتری بود که انتاریو در سال گذشته صادر کرد.

گزینش های استانی چطور به متقاضیانی اکسپرس انتری برای گرفتن دعوت نامه درخواست کمک می کنند.

آن دسته از متقاضیان اکسپرس انتری که از یک برنامه کاندیدای استانی گزینش استانی دریافت می کنند بطور خودکار 600 امتیاز علاوه بر امتیازشان در سیستم جامع رتبه بندی دریافت می کنند. این امر تضمین می کند که آنها در دور بعدی صدور دعوت نامه ها یک دعوت نامه درخواست دریافت می کنند.

در طول دوران شیوع، اداره مهاجرت پناهجویی و تابعیت کانادا دراو های مختص برنامه کاندیدای استانی را برگزار کرده است که در آن نامزد ها برای دعوت شدن تنها به یک گزینش استانی نیاز داشتند.

در سال 2020، کانادا نیز برای نیمه دیگر سال دراو های مختص برنامه کاندیدای استانی و تمام برنامه ها را برگزار کرد، که در آنها تمام متقاضیانی که امتیازشان بالای امتیاز سیستم جامع رتبه بندی بود دعوت شدند.

 

سیستم اکسپرس انتری کانادا

اکسپرس انتری یک برنامه مهاجرتی نیست، بلکه یک سیستم مدیریت درخواست برای سه برنامه مهاجرت تخصصی فدرال است: برنامه نیروی کار متخصص فدرال، برنامه تجارت های تخصصی فدرال، و دسته تجربه کانادایی. متقاضیان اکسپرس انتری ممکن است برای یک یا چند مورد از این برنامه ها واجد شرایط شناخته شوند.

زمانی که متقاضیان در پول اکسپرس انتری هستند، اداره مهاجرت ، پناهجویی و تابعیت کانادا براساس فاکتور های سرمایه انسانی مانند سن، تجربه کاری، تحصیلات، تسلط بر زبان انگلیسی یا فرانسوی و عوامل دیگری به آنها امتیاز می دهد. متقاضیان با بالاترین امتیازات در یک دراو اکسپرس انتری برای درخواست دعوت می شوند.

نمایش خبر  برنامه کاندیدای استانی انتاریو از ۹۴۰ دانشجوی بین المللی و نیروی کار موقت دعوت میکند