ردکردن این
انتاریو دعوت نامه های نیروی کار متخصص فرانسوی زبان و تجارت های تخصصی جدید را صادر می کند

تاریخ انتشار

484 نامزد اکسپرس انتری تحت روند های تجارت های تخصصی و نیروی کار متخصص فرانسوی زبان توضیح علاقمندی را دریافت کردند

استان انتاریو از طریق دو روند مهاجرت استانی در اولین دراو سال جاری 484 دعوت نامه برای نامزد های اکسپرس انتری صادر کرده است.

در 13 ژانویه، برنامه کاندیدای مهاجرتی انتاریو (OINP) برا ینامزدهای روند های نیروی کار متخصص فرانسوی زبان و تجارت های تخصصی توضیح علاقمندی را صادر کرد.

این دو برنامه کاندیدای استانی ارتقا یافته با سیستم اکسپرس انتری همراستا هستند. نامزدهایی که در این دراو  NOI دریافت کردند باید پروفایل اکسپرس انتری خود را بین 13 ژانویه 2020 و 13 ژانویه 2021 ایجاد کرده باشند.

روند تجارت های تخصصی به  OINP این امکان را می دهد تا به دنبال آن دسته از نامزدهای اکسپرس انتری در پول این سیستم باشد که در حال حاضر در انتاریو زندگی می کنند و دارای حداقل تجربه کاری تمام وقت یک ساله، یا کار پاره وقت معادل آن در یکی از شغل های تخصصی عنوان شده در گروه های 72و73 یا 82 در فهرست شغل های کم یاب استان هستند که در دسته بندی شغل های ملی کانادا دسته بندی شده است.

338 نامزد روند تجارت های تخصصی  که در این دراو  NOI را دریافت کردند امتیاز سیستم جامع رتبه بندی آنها بین 434 و 460 بود.

روند نیروی کار متخصص فرانسوی زبان برای ان دسته از نامزد های اکسپرس انتری تنظیم شده است که به زبان انگلیسی و فرانسوی صحبت می کنند.

146 نامزد مهاجرتی از دسته FSSW که NOI ها را دریافت کردند امتیاز CRS بین 456 تا 460 داشتند.

نمایش خبر  برنامه کاندیدای استانی انتاریو از 326 فارغ التحصیل مقطع ارشد دعوت می کند

درحالیکه نامزدها برای درخواست تحت روند های نیروی کار تخصصی فرانسوی زبان نیازی به پیشنهاد شغلی نداشتند، باید تمام شروط استانی و فدرال اجباری تعیین شده توسط OINP را برآورده می کردند.

نامزدهایی که توانستند با موفقیت تحت این دو روند همراستا با اکسپرس انتری گزینش استانی را دریافت کنند 600 امتیاز اضافی دریافت کردند، که به طور موثری دریافت دعوت نامه درخواست برای اقامت دائم کانادایی از طریق سیستم اکسپرس انتری را برای آنها تضمین می کند.

اکسپرس انتری یک سیستم مدیریت درخواست برای سه برنامه مهاجرتی فدرال است: برنامه نیروی کار متخصص فدرال، برنامه تجارت های تخصصی فدرال و دسته تجربه کانادایی.

اولین گام برای اینکه تحت روند نیروی کار تخصصی فرانسوی زبان و تجارت های تخصصی واجد شرایط شناخته شوید ایجاد یک پروفایل اکسپرس انتری است.

تمام نامزد هایی که تحت این روند دعوت می شوند از طریق OINP با آنها تماس گرفته می شود و باید در طی 45 روز کاری پس از گرفتن NOI درخواتس تکمیل شده خود را ارائه دهند.