نیمی از مهاجران متخصص دارای تجربه کانادایی هستند

بیشتر مهاجران پیش از اقامت دائم در کانادا زندگی می کنند، کار می‌کنند و در آنجا درس می خوانند

در سالهای اخیر، بیشتر مهاجران در حال گرفتن اقامت دائم با کار و تجربه تحصیل کانادایی هستند.

طبق گزارش آمار کانادا، تعداد نیروی کار متخصص موقتی خارجی و دانشجویان بین سال ۲۰۰۰ و ۲۰۱۸ افزایش یافت. بیش از نیمی از مهاجران جدید دسته اقتصادی، بیش از نیمی از مهاجران اقتصادی در سال ۲۰۱۸، حدود ۵۹٪، کارگران خارجی موقتی بودند که 12 درصد آنها در دوره طلایی بودند.

وضعیت بیشتر کارگران خارجی موقتی نیز با کمک برنامه کاندیدای استانی  (PNP) و معرفی دسته تجربهCEC کانادایی (CEC) در سال ۲۰۰۹ به اقامت دائم تبدیل شد. ۲۰درصد از تمام متقاضیان اصلی در سال ۲۰۱۸ را پذیرفت درحالیکه برنامه نیروی کار متخصص فدرال (FSWP) ۲۵درصد از آنها را پذیرفت. PNP  یشتر سهم به میزان ۴۶ درصد را داشت.

این نتایج از دومین سری مطالعاتی پنج قسمتی StatsCan بدست آمده است که با مشارکت مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا(IRCC) انجام می شود.  این مطالعات اهمیت رو به رشد نیروی کار خارجی موقتی درنتایج بازار  کار مهاجران جدید را مورد بررسی قرار می‌دهد. تاکنون تنها سه مطالعه در این زمینه منتشر شده است.

ورود به کشور بعنوان یک نیروی کار یا دانشجو، و سپس تبدیل شدن به مقیم دائمی بعنوان یک انتخاب مهاجرتی دو مرحله ایی نامیده می شود. تحت این روند، دانشجویان یا مهاجران متخصص ابتدا سکونت موقت دارند و مدارکشان توسط کارفرمایان کانادایی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.  سپس ساکنان موقت  برای مهاجرت درخواست می دهند و این درخواست ها براساس معیارها و ضوابط ارائه شده در برنامه های فدرال یا استانی انتخاب می شوند.

مطلب مرتبط
چطور از شریک زندگی خود برای مهاجرت به کانادا حمایت کنید

اولین بررسی نشان می دهد که مهاجرت دو مرحله ایی می تواند رقابت میان درخواستهای بازار کار و تخصص در مهاجرت را بهبود بخشد.  کارفرمایان نیز می توانند مستقیما شرایط نامشخص و مهارتهای کارگران موقتی را ارزیابی کنند . همچنین مشخص شد که شیوع ویروس کرونا موضوعات بالقوه در ارتباط با کارگران خارجی موقتی، مانند شرایط کاری ضعیف برای کارگران، را روشن کرده است.

دومین مورد تحول انتخاب دو مرحله ایی مهاجرت از سال ۲۰۰۰ را ثبت می کند. بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ تعداد کارگران خارجی موقتی از ۶۰۰۰۰ تا ۴۲۹۳۰۰ افزایش یافت.

سومین مورد به نتایج بازار کار و مهاجرت دو مرحله ایی نگاهی می اندازد. مطالعات نشان دادند که بیشتر مهاجران  در اولین سال پس از مهاجرت از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶ ، درآمدهای سالانه مثبتی داشتند. افزایش استخدام به افزایش تعداد مهاجرانی نشبت داده شد که قبلا با درآمد سالانه متوسط (۲۰۰۰۰تا ۵۰۰۰۰دلار) تا بالا(بیش از ۵۰۰۰۰ دلار)  در کانادا کار کرده بودند.

این نتایج حاکی از اینست که مهاجران با تحربه کانادایی، عموما فرصتهای شغلی بیشتر یرا بدست می آورند و درآمدهای سالانه بیشتری پیش روی آنها خواهد بود. به نظر می آید که دعوت نامه های دولت فدرال برای ایجاد مسیری برای خارجیان با تجربه کانادایی، به بهبود این نتایج کمک کرده است.

مطلب مرتبط
نتایج آزمون زبان اصلی برای برنامه های مهاجرتی خاص لازم نیست

لینک کوتاه مطلب

به اشتراک بگذارید

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی pinterest
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی telegram