نتایج آزمون زبان اصلی برای برنامه های مهاجرتی خاص لازم نیست

دپارتمان مهاجرتی کانادا شرایط آزمون زبان برای پایلوتهای منطقه ایی و برنامه ویزا استارت آپ را مشخص می کند.

چهار برنامه مهاجرتی کانادا درحال پذیرش نسخه هایی از نتایج آزمون زبان بجای نتایج اصلی هستند.

اداره مهاجرت، پناهندگی و تابعیت کانادا(IRCC) اعلام کرده است که برای برنامه پایلوت مهاجرت آتلانتیک (AIP)، برنامه پایلوت کشاورزی و غذا(AFP)، برنامه پایلوت مهاجرت مناطق روستایی و شمالی(RNIP)، و برنامه ویزا استارت آپ نسخه های آزمون زبان را  خواهد پذیرفت.

نامزدهای مهاجرتی که برای مهاجرت کانادایی درخواست می دهند باید شرط معیار سنجی زبان کانادایی(CLB)  که مختص هر برنامه می باشد را بر آورده کنند. 12 سطح در هر مهارت وجود دارد: شنیداری، گفتاری، درک مطلب و نوشتاری.

برنامه پایلوت مهاجرت آتلانتیک برای زندگی در شاحل شرقی کانادا

AIP یک برنامه مهاجرتی با آینده ایی روشن برای خارجیان با پیشنهادهای شغلی در یکی از چهار ساتان آتلانتیک است: نیوبرونسویکا، نوا اسکاتیا، جزیره پرنس ادوارد، و نیوفنلاند و لابرادور.

کارفرمایان کانادایی که از طریق این برنامه مهاجران را استخدام می کنند می توانند شرایط ارزیابی تاثیر بازار کار(LMIA) را نادیده بگیرند. زمانی که یک فرد با ملیت خارجی یک پیشنهاد شغلی را می پذیرد، کارفرما آنها را به یک سازمان ارائه دهنده خدمات اسکان ارتباط می دهد.

مطلب مرتبط
PNP انتاریو نامزدهای اکسپرس انتری را در دراو جدید حوزه تکنولوژی دعوت می کند

اگر کارفرما فورا به کارگر خارجی نیاز داشته باشد می توانند یک مجوز کار موقتی دریافت کنند به نحوی که مهاجر در اولین فرصت وارد کانادا شود. به منظور رسیدن به مجوز کاری، ملیتهای خارجی باید متعهد شوند تا در طی 90 روز از درخواست مجوز کار موقتی برای اقامت دائم کانادایی درخواست بدهند.

درمیان الزامات دیگر، در این برنامه نامزدها برای مهاجرت حداقل به4 CLB نیاز دارند.

پایلوت کشاورزی غذایی برای گوشت، قارچ و کارگران کشاورزی

AFP برای خارجیانی است که در شغلهای خاصی در بخش کشاورزی و غذای کانادا کار می کنند.

نامزدهای واجد شرایط برای دوره 12 ماهه در فرایند پردازش گوشت، برداشت محصول، تولیدات سبز و موقعیت کاری ناظر کشاورزی پیشنهادات شغلی تمام وقت دارند.

نامزدهای AFP درمیان شرایط صلاحیت سنجی دیگر حداقل به CLB 4 نیاز دارند.

پایلوت مهاجرت شمالی و روستایی جوامع کانادایی را می سازد.

RINP برای خارجیانی است که می خواهند در یکی از جوامع کانادایی سکونت کنند.

تاکنون، 9 جامعه شرکت کننده درخواستهادرحال پذیرش درخواستها هستند. هر شهرداری الزامات و شرایط ورود مخصوص به خود را دارد اما نامزدها درابتدا مجبورند استانداردهای دولت فدرال را برآورده کنند.

از سوی دولت فدرال، شرط زبانی برای برنامه های RNIP به پیشنهاد شغلی وابسته است.  افرادی که قصد کار در یک کد دسته بنید شغلی ملی(NOC) 0 یا دسته A را دارند حداقل به CLB 6 نیاز دارند. اینها شغلهای مدیریتی و شغلهای حرفه ایی هستند که نیازمند مدارک دانشگاهی هستند.

مطلب مرتبط
مزیت هوش مصنوعی کانادا: سیاستهای مهاجرتی آزاد

برای شغلهای دسته B از NOC، که شغلهای فنی هستند، نامزدها به حداقل CLB 5 نیاز دارند.

و برای شغلهایی که نیازمند پیشنهاد شغلی یا آموزش در شغل هستند، با کدهای C, D، نامزدها حداقل به CLB 4 نیاز دارند.

برنامه ویزا استارت آپ برای کارآفرینان

کارآفرینان خارجی که می خواهند تجارتی را در کانادا به راه بیاندازند می توانند از برنامه ی ویزا استارت آپ استفاده کنند.

به منظور در نظر گرفته شدن در این برنامه، علاوه بر شرایط دیگر، نامزدها باید ثابت کنند که تجارتشان بواسطه سرمایه یا گروه سرمایه گذار کمک کننده مالی، تحت حمایت یک سازمان مشخص است.

کمترین سطح زبانی CLB 5 در تمام مهارتها است.

لینک کوتاه مطلب

به اشتراک بگذارید

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی pinterest
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی telegram