دارندگان COPR و ویزای PR منقضی شده، امکان سفر به کانادا را دارند

IRCC می گوید افراد با تاییدیه اقامت دائم و ویزای مقیم دائمی  که منقضی شده است، ممکن است از محدودیت های سفر معاف شوند.

دپارتمان مهاجرتی کانادا دستورالعملهای جدیدی برای دارندگان ویزاهای منقضی شده سکونت دائم صادر کرده است.

افرادی که دارای تاییدیه اقامت دائم(COPR) و ویزای مقیم دائمی(PRV) هستند اما اسنادشان منقضی شده است مجاز خواهند بود تا به کانادا ورود پیدا کنند.

کانادا سیاستهای مختلفی برای دارندگان ویزاهای منقضی شده در نظر گرفته است، این امر بستگی بدان دارد که افراد از ایالتهای متحده می آیند یا از کشورهای دیگر. افراد خارج از ایالتهای متحده باید ویزای خود را پیش و یا در روز 18 مارس گرفته باشند تا برای ضوابط جدید واجد شرایط باشند. دارندگان ویزای ایالتهای متحده بدون توجه به زمان دریافت ویزای خود واجد شرایط شناخته می شوند.

درحال حاضر تنها افرادی که قصد ماندن و سکونت دارند مجاز به مسافرت به کانادا هستد. افرادی که قصد اقامت موقت در کانادا دارند نمی توانند از این شرایط بهره مند باشند مگراینکه از محدودیتهای سفر معاف باشند.

مسافرت به کانادا باید خارج از اختیارات فرد باشد. دولت نمونه هایی از تعریف مسافرت خارج از اختیارات فرد را در وبسایت خود ارائه کرده است.

 

گروه 1: COPRو PRV معتبر و مسافرت از کشوری دیگر غیر از ایالتهای متحده امریکا

آنهایی که از کشورهایی غیر از ایالات متحده سفر می کنند و یک COPR,PRV در تاریخ 18 مارس یا پیش از آن دریافت کرده اند و هنوز معتبر است:

 • از محدودیتهای سفر معاف هستند؛
 • مجاز هستند تا برای دلایل غیر اختیاری با اسناد منقضی شده وارد کانادا شوند؛ و
 • ملزم هستند تا یک برنامه قرنطینه 14 روز قابل قبول داشته باشند.
مطلب مرتبط
دراو PNP مانیتوبا 199 نامزد مهاجرتی را دعوت می کند

 

گروه 2: COPR,PRV معتبر و سفر از ایالات متحده

متقاضیان می توانند برای  اهداف غیر اختیاری برای سکونت از ایالتهای متحده وارد کانادا شوند، تنها اگر:

 • درخواستشان با تایید روبرو شود.
 • هردو COPR,PRV دریافت شده باشند و هنوز معتبر باشد؛ و
 • یک برنامه قابل قبول برای قرنطیه 14 روزه داشته باشند.

 

گروه 3: COPR,PRV منقضی شده و سفر از کشورهایی غیر از ایالت متحده

متقاضیان برای اقامت دائم که دارای COPR,PRV منقضی شده هستند و آماده سفر به کانادا هستند باید با  از طریق یک فرم در وبسایت با مهاجرت، پناهجویی و شهروندی کانادا(IRCC) تماس بگیرند. متقاضیان باید تاریخ انقضا COPR را ثبت کرده و دلایل غیر اختیاری خود برای سفرشان را بیان کنند.

پس از دریافت فرم اینترنتی، متقاضیان به شبکه های مناسب پردازش هدایت می شوند و مطابق ضوابط صلاحیت سنجی زیر ارزیابی خواهند شد.

 • اسناد برای اثبات یک برنامه قابل قبول برای ماندن در کانادا؛
 • اثبات یک برنامه قابل قبول برای قرنطینه؛ و
 • برنامه سفر پیشنهادی آنها.

 

گروه 4: COPR,PRV منقضی شده و مسافرت از ایالات متحده

افرادی که از ایالات متحده سفر می کنند وCOPR آنها منقضی شده است می توانند برای دلایل غیر اختیاری برای ماندن در کانادا بعنوان ساکنان دائمی، سفر کنند اما باید موارد زیر فراهم آورند:

 • درخواستشان تایید شده باشد؛
 • COPR, PRV اشان را دریافت کرده باشند؛ و
 • یک برنامه قرنطینه 14 روزه داشته باشند.
مطلب مرتبط
کانادا به زمان رسیدگی به درخواست‌های اسپانسرشیپ همسران سرعت می بخشد

 اگر یک COPR,PRV منقضی شده داشته باشید و آماده سفر به کانادا باشید چه کنید

متقاضیان اقامت دائم که دارای COPR,PRV منقضی شده هستند و آماده مسافرت به کانادا هستند باید از طریق یک فرم وبسایت با مهاجرت، پنهجویی و شهروندی کانادا (IRCC) تماس حاصل کنند. متقاضیان باید تاریخ انقضا و دلیل غیر اختیاری خود برای سفر را بیان کنند. سپس IRCC برای در نظر گرفتن یک شبکه پردازش مناسب که براساس ضوابط صلاحیت سنجی زیر متقاضیان را مورد ارزیابی قرار می دهد به درخواست فرم وبسایت مراجعه می کند.

شما باید شواهدی جمع کنید مبنی براینکه:

 • یک برنامه قابل قبول برای ماندن دارید، اسنادی شامل اطلاعات موقعیت زندگی در کانادا(آدرس، توافقنامه اجاره، اسناد مالکیت منزل) یا برنامه های استخدام در کانادا(محل کار، نامه از کارفرما)؛
 • یک برنامه قابل قبول برای قرنطیه 14 روزه در کانادا ارائه دهید که شامل اثبات تمکن مالی و نحوه خرید مواد غذایی، پزشکی و خدمات ضروری دیگر است؛ و
 •  یک برنامه سفر پیشنهادی، مانند، بلیتهای سفر، در صورتی که آماده خرید هستید.

باید مطمئن شوید که شما و اعضای خانواده همراه شما ضوابط زیر را برآورده می کنند:

 • داشتن یک COPR,PRV معتبر در روز 18 مارس یا پیش از آن، اما این اسناد حالا منقضی شده اند؛ هیچ تاریخ مشخصی برای متقاضیان ایالات متحده وجود ندارد؛
 •  داشتن یک دلیل قانع کننده برای سفر به کانادا: مانند  گردهم آمدن خانواده، نیاز به مراقبتهای پزشکی فوری، به انقضا رسیدن مدت زمان ماندن در ایالات متحده، تمایل به سوی موضوعات غیر اختیاری مربوط به خانواده، برای دلایل اقتصادی مانند حمایت از خدمات اقتصادی و کمک به چرخه تامین، حمایت از زیرساختارهای مهم ؛ و
 • کشوری که در آن سکونت می کنید شما را در سفر به کانادا محدود نمی کند.
مطلب مرتبط
PNP انتاریو نامزدهای اکسپرس انتری را در دراو جدید حوزه تکنولوژی دعوت می کند

IRCC به افرادی که یک برنامه سفر تایید شده یا پیشنهادی با جزئیات دارند اولویت می دهد، یا افرادی که نسبت به رزرو کردن و تایید برنامه های مسافرتی فورا پس از تایید تمایل نشان می دهند را در اولویت قرار می دهد.

 

پردازش درخواستهای جدید اقامت دائم

کانادا در حال حاضر درخواستها برای اقامت دائم را می پذیرد.

فایلهای جدیدی که بخاطر نقص در مدارک کامل نیستند در طوی 90 روز حفظ و مورد بازبینی قرار خواهند گرفت.

با این وجود، اگر یک درخواست جدید اسناد حمایتی نداشته باشد، باید به درخواستی که به وقفه های خدماتی بخاطر محدودیتهای سفر مربوط به کرونا ارجاع داده می شود یک توضیح اضافه شود.  مشخص می شود که توضیح مهم است و ممکن است منجر شود که درخواست ارتقا یابد و در طی 90 روز بازبینی شود.  درخواستهای جدید به ترتیب دریافت مورد پردازش قرار می گیرند.

درخواستهای جدید تکمیل شده برای اقامت دائم طبق فرایند های عادی مورد پردازش قرار می گیرند.

لینک کوتاه مطلب

به اشتراک بگذارید

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی pinterest
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی telegram