کبک بزرگترین دراو مهاجرتی خود در سال جاری را برگزار می کند

کبک ۳۶۵ دعوت نامه را برای افرادی فرستاده است که توضیح علاقه مندی، برای مهاجرت به استان های فرانسوی زبان را پر کرده بودند.

کبک بزرگترین دراو سال خود را، برگزار کرد و در طی این دوره از ۳۶۵ نامزد مهاجرتی درخواست کرد تا برای انتخاب اقامت در ۲۴ سپتامبر درخواست دهند.

دعوت نامه ها به افرادی تعلق گرفت، که از طریق پرتال ، یک توضیح علاقمندی پر کرده بودند، این پورتال درخواست‌های برای برنامه نیروی کار متخصص را مدیریت می کند.

سه دسته از نامزدها توسط که از سوی وزارت مهاجرت، فرانسوی شدن و یکپارچگی(MIFI) دعوت شدند. اولین گروه به پیشنهاد شغلی معتبر در استان نیاز داشتند تا بتوانند، دعوت نامه دریافت کنند.

دسته دوم، شامل افرادی می شود که به عنوان یک دیپلمات یا مسئول کنسولگری، نماینده سازمان ملل، یا هر سازمان دولتی دیگری در کبک زندگی می کنند. این دراو می‌تواند شامل این افراد نیز باشد که اعضای چنین سازمان هایی هستند؛ زیرا چنین شغلهایی تحتِ بخش ۲۶ از مقررات مهاجرت کبک قرار می‌گیرند.

در نهایت، MIFI،از نامزدهایی Arrima که ضوابط دعوت نامه را برآورده نکردند، اما از نظر وزارت می توانستند که به آینده استان کمک کنند نیز دعوت کرد. این اولین باری است که MIFI تحت این دسته، از نامزدها دعوت به عمل آورده است.

مطلب مرتبط
ثبت آنلاین درخواست‌ های برنامه تجربه کبک

کبک مشخص نکرد که چه تعداد از دعوت نامه ها برای نامزدها، در هر یک از این دسته ها صادر شدند.

 

فرایند مهاجرتی کبک

کبک نسبت به استان های دیگر، کنترل بیشتری بر سیستم مهاجرتی خود دارد.

دولت کبک برای انتخاب مهاجران دسته اقتصادی، مانند، نیروهای کار متخصص و کارآفرینان مسئول است. فرایند مهاجرت توسط وزارت مهاجرت کبک و ام آی اف آی، مدیریت می شود.

مجوز انتخاب کبک(CSQ) یک سند است، که از سوی MIFI صادر می‌شود و تایید می‌کند، که یک متقاضی می تواند به کبک مهاجرت کند. نامزدهای مهاجرتی که این مجوز را دریافت کرده اند، می توانند برای وضعیت اقامت دائم به دولت فدرال کانادا درخواست دهند.

این مجوز، برای افرادی صادر می‌شود، که از طریق برنامه منظم نیروی کار متخصص ، برنامه تجربه کبک، برنامه کارآفرین کبک و برنامه خویش فرمای کبک، درخواست مهاجرت می دهند. همچنین برای برنامه سرمایه‌گذاری کبک نیز در دسترس خواهد بود اما این برنامه تا بیست و یکم آوریل ۲۰۲۱ به تعویق افتاده است.

 

Arrima چطور کار میکند

افرادی که از طریق برنامه  منظم نیروی کار متخصص برای مهاجرت کبک درخواست میدهند، از پورتال Arrima برای ثبت توضیح علاقمندی نزد MIFI استفاده می کنند.

ایجاد پروفایل توضیح علاقه مندی در Arrima رایگان است، و هر فردی که ۱۸ سال یا بیشتر دارد میتواند اقدام به باز کردن پروفایل کند. این پورتال تمام سال باز است، پس افراد می‌توانند پروفایل خود را در هر زمانی که می‌خواهند، ثبت کنند.

مطلب مرتبط
کبک ۳ برنامه مهاجرتی جدید را راه اندازی می کند

اولین گام ایجاد یک حسابArrima و تکمیل پروفایل در طی ۹۰ روز است. زمانی که توضیح علاقه مندی شما ایجاد شود، برای یک سال معتبر خواهد بود. نامزدها همیشه میتوانند در طول این مدت پروفایل خود را به‌روزرسانی کنند.

اگر نامزدها برای CSQ، برگزیده شوند،باید حداقل امتیاز لازم را داشته باشند.

پس از این که دعوتنامه ها صادر شدند، نامزدها نود روز زمان دارند، تا برای مجوز انتخاب کبک درخواست دهند. این درخواست ها، با استفاده از سیستم مدیریت درخواست های کبک مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. وزارت درخواست‌ها را بررسی می‌کند، و فهرست کاملی از اسناد مورد نیاز را ارائه می دهد.

بررسی درخواست ها زمانی شروع می‌شود، که MIFI تمام اسناد مورد نیاز را دریافت کرده باشد. برخی از متقاضیان ممکن است برای حضور در مصاحبه دعوت شوند تا از این طریق بتوان صحت اطلاعات که آنها ارائه داده ام را تایید کرد.

 

 

لینک کوتاه مطلب

به اشتراک بگذارید

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی pinterest
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی telegram