کبک اهداف مهاجرتی خود را تا سال ۲۰۲۱ تمدید می‌کند

 

اهداف مهاجرتی که برای سال ۲۰۲۱ با اهداف مهاجرتی این استان در سال گذشته قابل مقایسه است

که می تواند در سال ۲۰۲۱ حدود ۴۴۵۰۰ تا ۴۷۵۰۰ مهاجر را در این استان بپذیرد.

اهداف مهاجرتی سال ۲۰۲۱ به عنوان بخشی از برنامه مهاجرتی ۲۰۲۱ کبک اعلام شدند که در تاریخ ۲۹ اکتبر منتشر شد. این گزارش همزمان با اعلام برنامه چند ساله مهاجرتی اداره مهاجرت پناهجویی و تابعیت کانادا بود که انتظار می رفت در این هفته اعلام شود و برنامه های مهاجرتی کانادا برای سال های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ را پیش می برد.

انتظار می رود در سال ۲۰۲۱اکثر پذیرش های جدید کبک-حدود ۶۲ درصد-از طریق برنامه‌های اقتصادی باشند.

سطوح جدید مهاجرتی کبک نشان‌دهنده افزایش کمی نسبت به اهداف ۲۰۲۰ آن است وقتی که هدف کبک پذیرش ۴۳۰۰۰ تا ۴۴۵۰۰ مهاجر بود.

طبق برآوردها در برنامه های منتشر شده در روز جاری، کبک پذیرش حداکثر۳۰۵۰۰ مهاجر در سال جاری را،به جای حداکثر ۴۴۵۰۰ مهاجر که پیش بینی شده بود خواهد پذیرفت. این استان عنوان می کند که محدودیت های سفر، بسته شدن دفاتر فدرال و مراکز رسیدگی به پرونده‌ها در سرتاسر دنیا شرایط را برای رسیدن به هدف تعیین شده برای سال ۲۰۲۰ دشوار می‌کند.

با این وجود وزارت مهاجرت استان عنوان کرد که اهدافش برای سال ۲۰۲۱ شامل یک برنامه متعادل سازی با پذیرش ۷۰۰۰ فرد دیگر است که نشان دهنده تاخیر پذیرش هایی است که در سال ۲۰۲۰ به خاطر شرایط ناشی از ویروس کرونا تکمیل نشدند.

مطلب مرتبط
تغییرات درخواست مهاجرت به کبک برای سال 2021

در نتیجه ی مشکلات ناشی از ویروس کرونا، این استان تعداد پذیرش های محقق نشده در سال ۲۰۲۰ را ۱۳ هزار تا ۱۸ هزار برآورد کرد اما برنامه های دو سال آینده قصد جبران این رقم را دارند.

 

اهداف پذیرش کبک برای سال ۲۰۲۱

برای سال ۲۰۲۱ کبک رقم پذیرش مهاجران برای برنامه‌های مهاجرت اقتصادی خود را بین ۲۷۵۰۰ تا ۲۹۳۰۰ پیش‌بینی کرده است که شامل حداکثر ۲۴۲۰۰ نیروی کار است.

این حداکثر ۴۳۰۰پذیرش برای برنامه های مهاجرت تجاری خود را در نظر گرفته از کش آمد برنامه کارآفرینی کبک و برنامه نیروی کار خویش فرما است.

علاوه بر این حداکثر ۸۰۰ پذیرش برای دسته های اقتصادی دیگر مانند پرستار در خانه و موارد دیگر در نظر گرفته می شود.

انتظار می رود ۱۰۲۰۰ تابع دائمی جدید دیگر اگر به واسطه اسپانسرشیپ خانواده، پناهجویی و  برنامه های مهاجرتی دیگر به کشور وارد شود.

 

اهداف ۲۰۲۱ انتخاب مجوز کبک.

تحت شرایط تطبیق کانادا-کبک،کبک اختیارات لازم برای انتخاب مهاجران از تمام دستگاه‌های اقتصادی و پناهجویان برای استان را دارد.افرادی که انتخاب می شوند مجوز انتخاب کبک را دریافت کرده و می توانند برای ویزای اقامت دائم به دولت فدرال کانادا درخواست دهند.

برنامه کبک صدور ۲۶۵۰۰تا ۳۱۲۰۰ مجوز انتخاب در سال ۲۰۲۱ را در نظر دارد که کمی بیشتر از برنامه سال ۲۰۲۰ آن است که بازه ۲۰۱۰۰ تا ۲۴۷۰۰ این را در نظر داشت.

مطلب مرتبط
کبک شروط حقوق ماهانه برای استخدام نیروی کار موقت خارجی را به روز رسانی می کند

اکثریت-تا ۲۲۴۰۰-به نامزدهای نیروی کار متخصص اختصاص خواهد یافت.

اهداف مجوز انتخابات مطابق زیر هستند:

  • نیروی کار متخصص: بین ۱۹۴۰۰ تا ۲۲۴۰۰ نفر
  • مهاجران تجاری: بین  ۱۵۰۰ تا ۲۳۰۰ نفر
  • مهاجران اقتصادی دیگر: بین ۴۰۰ تا ۶۰۰
  • پناهجویان انتخاب شده: بین ۴۴۰۰ و ۴۷۰۰
  • مهاجران دیگر: بین ۸۰۰ تا ۱۲۰۰

اهداف تنظیم شده برای سال ۲۰۲۱ شامل درخواست‌های مورد رسیدگی یا در انتظار رسیدگی در کبک و در سطح فدرال هستند. همچنین زمان لازم برای تکمیل رویه های مهاجرتی از سوی نامزدها را نیز مورد توجه قرار می دهند.

لینک کوتاه مطلب

به اشتراک بگذارید

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی pinterest
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی telegram