دولت کبک جزئیات برنامه پایلوت جدید را منتشر می کند؛تغییرات در برنامه های مهاجرتی

دولت کبک جزئیات سه برنامه جدید مهاجرتی با هدف مطرح کردن نقص های کاری را عنوان می‌کند.

دولت کبک جزئیات ۳ برنامه مهاجرت دائمی را منتشر کرده است که در اوایل سال ۲۰۲۱ انجام خواهد شد.

قانون پیش نویس مربوط به اجرای برنامه پایلوت مهاجرت دائمی جدید در تاریخ ۲۸ اکتبر ۲۰۲۰ منتشر شد.

در طی ۴۵ روز بعد دولت قصد دارد تا نظرات مختلف در مورد این برنامه را پیش از آغاز زمان راه‌اندازی رسمی آن را مورد توجه قرار دهد.

سه برنامه جدید پایلوت مهاجرت دائمی در اوایل سال جاری مطابق زیر توسط دولت اعلام شدند:

  • برنامه پایلوت برای افراد شاغل در حوزه سلامت
  • برنامه پایلوت برای نیروهای کاری در زمینه هوش مصنوعی،تکنولوژی اطلاعات و بخش های مجازی.
  • برنامه پایلوت برای نیروهای کار در فراوری غذا

علاوه بر این دولت از اصلاحات بسیاری نسبت به فرایند پذیرش درخواست ها برای برنامه مهاجران خارجی یا اسپانسرشیپ اطلاع داده است و همینطور مقررات جدیدی برای برنامه نیروی کار خویش فرما و برنامه کار آفرینی در نظر گرفته است.

برنامه های پایلوت جدید برای جذب و حفظ نیروی کار اجرا می‌شوند

از طریق این برنامه های پایلوت جدید دولت کبک قصد دارد تا افرادی که مهارت هایشان با نیازهای خاص بازار کار کبک مطابقت دارد را جذب کرده و حفظ کنند و در سه حوزه مهم نواقص کاری را مورد توجه قرار دهند. سه برنامه پایلوت پس از دوره رایزنی ۴۵ روزه به اجرا در خواهد آمد.

مطلب مرتبط
تغییرات درخواست مهاجرت به کبک برای سال 2021

برنامه پایلوت برای افراد شاغل در حوزه  سلامت تا ۵۵۰ متقاضی اصلی در سال مجاز خواهد بود. اعضای همراه خانواده، در این برنامه مجوزهای انتخاب کبک را نیز دریافت می‌کنند.

برنامه پایلوت برای نیروهای کار در حوزه فرآوری غذا مسیری برای مهاجرت دائم برای نیروی کار موقت خارجی که در زمینه فرآوری غذا کار می کنند فراهم خواهد آورد.این یک برنامه ۵ ساله خواهد بود که طرح آن ۵۰۵ نیروی کار واجد شرایط و خانواده های آنها هر سال انتخاب خواهند شد.

سومین برنامه پایلوت هوش مصنوعی، تکنولوژی اطلاعات و بخش های بصری را پوشش می دهد. مانند دو پروژه پایلوت قبلی این پروژه نیز ۵ ساله خواهد بود و ۵۰۵ نفر و خانواده هایشان را دعوت خواهد کرد.

این انتخاب به طور برابر بین بخش‌های هوش مصنوعی و دو بخش دیگر انتخاب خواهد شد. این پروژه پایلوت جذب استعدادهای بین المللی مشغول به کار در این بخش ها را برعهده دارد و همچنین حفظ موقت آن افراد در کبک را تضمین می کند.

زمانهای رسیدگی به درخواست ها و تغییرات برنامه های مهاجرتی

کبک نیز اطلاعاتی در مورد تعداد درخواست هایی که در سال جاری تحت برنامه‌های مهاجرت اقتصادی دریافت خواهد شد منتشر کرده است. در ادامه مهمترین موارد آنها را می بینید:

مطلب مرتبط
کبک در دراو جدید آریما از ۲۰۸ نفر دعوت می‌ کند

محدودیت ۵۰ درخواست انتخاب دائم تحت برنامه خویش فرمایی برای دوره یکم نوامبر ۲۰۲۰ تا سی ام سپتامبر ۲۰۲۱ تنظیم شده است.

محدودیت ۲۵ درخواست انتخاب دائم اولین روند برنامه کارآفرینی از یکم نوامبر ۲۰۲۰ تا سی ام سپتامبر ۲۰۲۱ پذیرفته خواهد شد.

دومین روند از برنامه کارآفرینی برای سال آینده تا زمانی که اصلاح شود معلق خواهد ماند.

معیار انتخاب موثر برای نامزدهای مهاجرتی که در سیستم مدیریت درخواست های مهاجرتی کبک، آریما، برای انتخاب تحت برنامه نیروی کار متخصص توضیح علاقمندی پر کرده‌اند، نیز مجدداً بررسی شده است و تا یکم نوامبر ۲۰۲۱ پابرجا خواهد ماند.

علاوه بر این، دولت تغییرات و یک دوره پذیرش جدید برای درخواست‌ها جهت اسپانسرشیپ گردهمایی تحت برنامه پناهجویان خارجی را مطرح کرد کرده است. در حال حاضر برای اسپانسر شیپ های گروهی از ۲ به ۵ نفر که از ۶ آوریل تا پنجمی ۲۰۲۱ پذیرفته شده‌اند حداکثر ۷۵۰ درخواست پذیرفته خواهد شد.

طبق خبرهای منتشر شده دولت در روز جاری دریافت درخواست اسپانسرشیپ برای سازمان هایی که در مونترال و خارج از شهر هستند به طور موقت تا یکم نوامبر ۲۰۲۱ به حالت تعلیق در می آید. این اقدام به منظور تکمیل کردن بررسی های کیفری و اجرایی به خاطر اظهارات جدی ای که مورد زیر سوال بردن یکپارچگی سازمان‌های حمایت از پناهجویان مطرح است،انجام می شود.

مطلب مرتبط
پایلوت مهاجرتی جدید کبک برای هوش مصنوعی، نیروهای کار فنی درخواست ها را می پذیرد.