ساسکچوان در دراو جدید برنامه کاندیدای استان خود از ۵۵۱ نامزد مهاجرتی دعوت به عمل آورد.

یک دراو جدید برنامه کاندیدای استانی ساسکاچوان از نامزدهای اکسپرس انتری و شغل های مورد نیاز استان دعوت به عمل آورد.

ساسکاچوان در نوزدهم نوامبر دور جدیدی از دعوت نامه ها را را صادر کرد.

برنامه کاندیدای مهاجرتی ساسکچوان از نامزدهای دسته نیروی کار متخصص بین‌المللی از طریق تو دسته فرعی دعوت به عمل آورد: اکسپرس انتری و شغل های مورد نیاز استان. آن ها ۵۵۱ دعوت نامه به نامزد های مهاجرتی دارای تجربه کاری در شغل های مربوطه ارسال کردند.

نامزدها برای آنکه در این دور واجد شرایط شوند باید پروفایل توضیح علاقمندی خود را نزد برنامه کاندیدای مهاجرتی ساسکچوان ثبت کرده باشند. علیرغم شرایط دراو قبل از هر دسته دارای شرط امتیاز کمی متفاوت میباشد.

۲۱۴ نامزد اکسپرس انتری به امتیاز توضیح علاقمندی ۷۸ نیاز داشتند تا دعوت شوند. این یک شرکت استانی است و به حداقل امتیاز سیستم جامع رتبه بندی ارتباطی ندارد. نامزدهای تایید شده مدارکتاثیر خود را ارزیابی کرده بودند و در یکی از ۵۶ شغل مورد نیاز استان دارای تجربه کاری بودند.

برای دیدن شغل های مورد نیاز استان می توانید به وبسایت دولت مراجعه کنید.

بعد دسته فرعی شغل های مورد نیاز ۳۳۷ دعوت شدند که آنها نیز به ارزیابی مدارک تحصیلی نیاز داشتند. به طور کل در این دور ۷۵ شغل در نظر گرفته شدند.

مطلب مرتبط
ساسکچوان از ۵۴۱ نامزد مهاجرتی در دراو جدید خود در برنامه کاندیدای استانی دعوت به عمل می آورد

برنامه کاندیدای مهاجرتی ساسکاچوان از سیستم توضیح علاقمندی برای انتخاب نامزدهای استفاده می کند که بیشترین ظرفیت برای موفقیت در بازار و کار منطقه را دارند. نامزدها باید تعهد خود به ایجاد یک زندگی در ساسکاچوان را نشان دهند و برای این کار باید نشان دهند که تجربه کاری، تحصیلات، تسلط بر زبان، شرایط مناسب سنی، و  ارتباطی با استان دارند.

برنامه کاندیدای مهاجرتی ساسکاچوان از پنج فاکتور برای ارزیابی نامزدها و دادن امتیاز از صد امتیاز طبق شبکه ارزیابی امتیازات نیروی کار متخصص بین المللی، به آنها استفاده می کنند. نامزدها با بالاترین امتیازات برای درخواست  گزینش استانی از ساسکاچوان یک دعوت نامه دریافت می‌کنند.

 

دسته فرعی اکسپرس انتری

در آخرین دور صدور دعوت نامه ها ساسکاچوان ۲۱۴ دعوتنامه برای نامزدهایی صادر کرد که دارای یک پروفایل در پول اکسپرس انتری فدرال بودند.

سیستم اکسپرس انتری فدرال پول نامزدها برایسه برنامه مهاجرتی از دسته اقتصادی کانادا را مدیریت می‌کند: برنامه نیروی کار متخصص فدرال، برنامه تجارت های تخصصی فدرال و دسته تجربه کانادایی.

اگر نامزد ها در پول اکسپرس انتری فدرال یک توضیح علاقه‌ مندی برای ساسکچوان ثبت کرده باشند و در شبکه ارزیابی امتیازات برنامه کاندیدای مهاجرتی ساسکاچوان ۷۸ امتیاز داشته باشند ممکن است است در آخرین دور دعوت شده باشند.

مطلب مرتبط
افراد دو زبانه در برنامه کاندیدای استانی ساسکچوان امتیاز اضافه دریافت می‌کنند.

نامزد های اکسپرس انتری که برای گزینش استانی درخواست کرده اند و آن را از استان ساسکاچوان دریافت کرده اند ۶۰۰ امتیاز اضافی علاوه بر امتیازشان در سیستم جامع رتبه بندی دریافت می کنند و این امر تضمین می کند که آنها در دور بعدی صدور دعوت نامه ها،  دعوت نامه درخواست برای اقامت دائم را دریافت می کنند.

 

دسته فرعی شغل های مورد نیاز استان

دسته فرعی شغل های مورد نیاز استان به روی آن دسته از نامزد های مهاجرتی باز است که دارای پروفایل در اکسپرس انتری فدرال نیستند. این برنامه برای آن دسته از نامزد های مهاجرتی است که در شغل هایی که استان به آنها نیاز دارد دارای تجربه کاری می باشند.

۳۳۷ نامزد در دسته شغل های مورد نیاز برای درخواست گزینش استانی دعوت شدند تند و مانند دسته فرعی اکسپرس انتری نامزدها به حداقل امتیاز ۸۰ برای انتخاب شدن نیاز داشتند.

لینک کوتاه مطلب

به اشتراک بگذارید

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی pinterest
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی telegram