ساسکاچوان ۵۳۴ نفر را برای درخواست گزینش استانی دعوت کرد

دراو جدیدبرنامه کاندیدای استانی ساسکاچوان از نامزدهای اکسپرس انتری و شغل های مورد نیاز دعوت به عمل آورد.

ساسکاچوان دور جدیدی از صدور دعوت نامه ها را در تاریخ سوم نوامبر برگزار کرد.

برنامه کاندیدای مهاجرتی ساسکاچوان از نامزدها در دسته نیروی کار متخصص بین‌المللی از طریق دو دسته فرعی دعوت به عمل آورد: اکسپرس انتری و شغل های مورد نیاز استان. آنها ۵۳۴ دعوت نامه برای نامزدهای مهاجرتی ارسال کردند.

برای آنکه نامزدها در این دوره دعوت شوند از دو دسته فرعی نیاز به ثبت توضیح علاقمندی در برنامه کاندیدای مهاجرتی ساسکاچوآن داشتند. نامزدها باید حداقل امتیاز ۶۸ را بدست آورند.

۲۷۲ نامزد دعوت‌شده اکسپرس انتری تنها می توانند برای یک دعوت نامه با ۶۸ امتیاز قابل پذیرش باشند و این در شرایطی ممکن خواهد بود که تجربه کاری ۱۰ ساله و یک مدرک زبان سلپیپ ۸ یا بالاتر را در اختیار داشته باشند. در غیر این صورت به امتیاز توضیح علاقمندی ۶۹ یا بیشتر نیاز دارند. در این دراو تحت دسته فرعی اکسپرس انتری ۴۷ شغل وجود داشتند.

۲۶۲ نامزد تحت دسته فرعی شغل های مورد نیاز دعوت شدند که همگی نیاز به ارزیابی مدارک آموزشی داشتند. ۵۵ شغل در این دراو وجود داشتند.

برنامه کاندیدای مهاجرتی ساسکاچوان از سیستم توضیح علاقمندی برای انتخاب نامزدهایی استفاده می‌کند که بالقوه ترین شرایط را برای موفقیت در بازار کار منطقه دارند. نامزدها باید تعهد خود به برپا کردن یک زندگی در ساسکاچوان را نشان دهند و برای این امر نیاز دارند تا تجربه کاری، تحصیلات، تسلط بر زبان و ارتباط خود با استان را اثبات کنند.

مطلب مرتبط
ساسکچوان در اولین دراو برنامه کاندیدای استانی 2021 خود 385 دعوت نامه صادر می کند

برنامه کاندیدای مهاجرتی ساسکاچوان از پنج فاکتور برای ارزیابی نامزدها استفاده می کند و بر اساس شبکه ارزیابی امتیازات نیروی کار متخصص بین المللی از صد امتیاز به آنها امتیازی میدهد. نامزدها با بالاترین امتیازات برای درخواست گزینش استانی از ساسکاچوان دعوت می شوند. برای اینکه بدانید چه شغل هایی دعوت می شوند به وبسایت دولت مراجعه کنید.

 

دسته فرعی اکسپرس انتری

در آخرین دور صدور دعوت نامه ها ساسکاچوان ۲۷۲ دعوت نامه به نامزدهایی ارائه داد که در پول اکسپرس انتری فدرال دارای یک پروفایل بودند.

سیستم اکسپرس انتری فدرال پول نامزدها برای سه برنامه دسته اقتصادی اصلی کانادا را مدیریت می کند: برنامه نیروی کار متخصص فدرال، برنامه تجارت های تخصصی فدرال و دسته تجربه کانادایی.

اگر نامزدها در پول اکسپرس انتری فدرال نیز یک توضیح علاقمندی برای ساسکاچوان پر کنند و ۶۸ امتیاز در شبکه ارزیابی امتیازات برنامه کاندیدای مهاجرتی ساسکاچوان دریافت کنند ممکن است در دور بعدی صدور دعوت نامه ها دعوت شوند.

نامزدهای اکسپرس انتری که برای گزینش استانی از استان ساسکاچوان درخواست می‌کنند و گزینش را دریافت می‌کنند ۶۰۰ امتیاز اضافی علاوه بر امتیازشان در سیستم جامع رتبه‌بندی دریافت کرده و این امر تضمین می کند که در دور بعدی دعوت نامه درخواست را دریافت خواهند کرد. نامزدها با امتیازات بالای ۴۷۰ دعوت می‌شوند.

مطلب مرتبط
ساسکچوان از ۲۸۴ متقاضی برنامه کاندیدای استانی دعوت به عمل می آورد

برنامه‌های کاندیدای استانی کانادا که با سیستم اکسپرس انتری هم‌راستا هستند نیز از شرایط مشابهی برخوردارند.

 

دسته فرعی شغل های مورد نیاز

دسته فرعی شغل های مورد نیاز برای نامزدهای مهاجرتی که پروفایل اکسپرس انتری فدرال ندارند باز است. این برنامه برای آن دسته از نامزدهای مهاجرتی است که در شغل هایی که در بازار کار ساسکاچوان مورد نیاز است دارای تجربه کاری می باشند.

۲۶۲ نامزد در شغل های مورد نیاز برای گزینش استانی دعوت شدند و مانند دسته فرعی اکسپرس انتری نامزدها به امتیاز استانی ۶۸ نیاز داشتند تا در این دور انتخاب شوند.

لینک کوتاه مطلب

به اشتراک بگذارید

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی pinterest
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی telegram