بریتیش کلمبیا 437 نامزد مهاجرتی را در دراو جدید PNP دعوت می کند

هفتم آگوست، بریتیش کلمبیا دعوت نامه هایی را برای نیروی کار و نامزدهای فارغ التحصیلی بین المللی صادر کرد.

بریتیش کلمبیا در هفتم آگوست، برای درخواست یک گزینش استانی برای اقامت دائم دعوت نامه هایی را برای نامزدهای بریتیش کلمبیا اکسپرس انتری و مهاجرت تخصصی صادر کرد.

437 دعوت نامه در دسته های نیروی کار نیمه ماهر و سطح انتری، فارغ التحصیلان بین المللی، نیروی کار ماهر از برنامه گزینش استانی بریتیش کلمبیا(BC PNP) صادر شد.

حداقل امتیازات بری این دراو ها بسته به دسته و رتبه بندی بین 76 تا 98 امتیاز متغیر بود.

دو دسته فرعی موجود در دراو تحت روند اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا و امتیازات مربوطه آنها عبارت بودند از:

  • نیروی کار ماهر، که نیازمند امتیاز استانی 97 بود.
  • فارغ التحصیل بین المللی که نیازمند امتیاز استانی 98 بود.

دسته های اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا برای نامزدهای مهاجرتی ای باز است که در سیستم اکسپرس انتری فدرال، که پول نامزدهای سه برنامه مهاجرت تخصصی فدرال کانادا را مدیریت می کند، دارای یک پروفایل باز هستند.  این سه برنامه عبارتند از، برنامه نیروی کار ماهر فدرال، برنامه تجارتهای تخصصی فدرال و دسته تجربه کانادایی.

نامزدهای اکسپرس انتری نیز برای گزینش استانی برای اقامت دائمی درخواست می دهند و در اینصورت 600 امتیاز به رتبه آنها درCRS اضافه می شود و این امر صدور دعوت نامه برای درخواست اقامت دائم برای آنها را تضمین می کند.

مطلب مرتبط
دراو جدید بریتیش کلمبیا از 395 متقاضی برنامه کاندیدای استانی دعوت می کند

سه دسته فرعی شامل روند مهاجرت تخصصی و امتیازات مربوطه آنها عبارتند از:

  • نیروی کار ماهر، که نیازمند امتیاز 97 است؛
  • فارغ التحصیل بین المللی که نیازمند امتیاز استانی 98 است
  • سطح انتری و نیمه ماهر که نیازمند امتیاز استانی 76 هستند.

 

نامزدها در دسته های فارغ التحصیل بین المللی، نیمه ماهر و سطح انتری، نیروی کار ماهر ملزم هستند تا پس از تکمیل پروفایل در سیستم آنلاین BC PNO در سیستم ثبت نام مهاجرتی مهارتی BC PNP ثبت نام کنند.

SIRS یک سیستم امتیاز محور است که توسط BC PNP برای ارزیابی نازمدها براساس عواملی مانند تحصیلات، تجربه کاری و تسلط بر زبان انگلیسی و فرانسه استفاده می شود.

تمام نامزدهای اکسپرس انتری و مهاجرت تخصصی باید یک  پیشنهاد شغلی متوسط تمام وقت با یک کارفرما در بریتیش کلمبیا داشته باشند.