بریتیش کلمبیا در دراو جدید برنامه گزینش استانی بیش از 340 دعوت نامه صادر می کند

استان بریتیش کلمبیا از نیروی کار، فارغ التحصیلان بین المللی و کارآفرینان دعوت کرد تا برای گزینش استانی درخواست دهند.

بریتیش کلمبیا از بیش از 430 نامزد برای درخواست گزینش استانی بری اقامت دائم کانادایی در دراو برگزار شده در یکم سپتامبر  دعوت به عمل آورد.

برنامه گزینش استانی بریتیش کلمبیا ( BC PNP) شغل های مربوط به صنعت گردشگری، هتل داری، خرده فروشی و خدمات شخصی را بخاطر بیکاری در این بخش ها از آغاز شیوع ویروس کرونا را همچنان مستثنی اعلام می کند.

دعوت نامه ها به نامزدهای نیروی کار و فارغ التحصیلان بین المللی در اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا(EEBC)، مهاجرت تخصصی(SI) و  نامزدهایی تعلق گرفت که در روند کار آفرینی فرایند مهاجرتی خود را آغاز کرده بودند.

دسته EEBC برای نامزدها با یک پروفایل معتبر در سیستم اکسپرس انتری دولت فدرال است که مسیر اصلی کانادا برای مهاجران متخصص است که در امید اقامت دائم در کانادا هستند.

دسته SI برای نیروهای کار متخصص و نیمه متخصص است که شغلهایشان در استان بریتیش کلمبیا به شدت مورد نیاز است.

کمترین میزان امتیاز در دراو امروز از 76 درصد تا 98 درصد برای پنج دسته EEBCMSI بود.

کمترین امتیازات برابر بودند با :

  • SI- نیروی کار متخصص:94
  • SI- فارغ التحصیلان بین المللی:98
  • SI- سطح انتری و نیمه متخصص:76
  • EEBC- نیروی کار متخصص:94
  • EEBC- فارغ التحصیلان بین المللی:98
مطلب مرتبط
دراو جدید بریتیش کلمبیا از 395 متقاضی برنامه کاندیدای استانی دعوت می کند

به منظور دریافت یک دعوت نامه بواسطه EEBC نامزدها باید تحت سیستم اکسپرس انتری و سیستم ثبت نام مهاجرت تخصصی(SIRS) ثبت نام کرده باشند.

اکسپرس انتری یک سیستم مدیریت درخواست دولت فدرال است. نامزدهای اکسپرس انتری براساس عواملی مانند سن، تجربه کاری، تحصیلات، و تسلط بر زبان انگلیسی یا فرانسوی امتیاز دریافت می کنند.

نامزدهای اکسپرس انتری با یک گزینش استانی 600 امتیاز اضافه علاوه بر امتیازشان در سیستم اکسپرس انتری دریافت می کنند.

نامزدهای مهاجرت تخصصی تنها نیاز به ثبت نام در SIRS  دارند.

در تاریخ 1 سپتامبر در روند پایلوت منطقه ایی، برای متقاضیان در مهاجرت کار آقرینی-روند دسته اصلی و در مهاجرت کار آفرینی- نیز دعوت نامه ها صادر شدند.

در دسته پایه ای مهاجرت کارآفرینی، شش دعوت نامه برای نامزدها با امتیاز پایین ۱۲۶ صادر شد. دسته پایه ای برای مدیران ارشد یا مالکان تجارت ها است تا در بریتیش کلمبیا سرمایه گذاری کنند و بطور فعالانه آنرا مدیریت کنند.‌

پنح دعوت نامه نیز برای نامزدها با امتیاز حداقل ۱۲۸ امتیاز در دسته مهاجرت کارآفرینی صادر شد-روند پایلوت منطقه ایی که برای جذب تجارت‌های جدید برای جوامع کوچکتر و منطقه ایی در بریتیش کلمبیا طزاحی می شود.

این سه دراو جدید بعد از دراو هفته قبل برگزار شدند که بواسطه آن ۷۲ دعوت نامه تحت پایلوت فنی گزینش استانی بریتیش کلمبیا برای نیروی کار متخصص و فارغ التحصیلان بین المللی با پیشنهادات شغلی در یکی از ۲۹ شغل فنی مورد قبول صادر شد.

مطلب مرتبط
در دو دراو مهاجرت برنامه کاندیدای مهاجرتی بریتیش کلمبیا 387 نفر دعوت شدند

برای هر دسته حداقل امتیاز ۸۰ بود.

پایلوت فنی در سال ۲۰۱۷ در پاسخ به نیازهای کاری  بخش فنی بریتیش کلمبیا معرفی شد.

متقاضیان پایلوت فنی گزینش استانی بریتیش کلمبیا ملزم به ارایه یک پیشنهاد شغلی تمام وقت و نامعین نیستند، پیش نیازی که برای اکثر دسته های مهاجرتی گزینش استانی بریتیش کلمبیا بکار گرفته می شود. درعوض، نامزدها بابد یک پیشنهاد شغلی داشته باشند که طول مدت آن یکساله است و در زمان بکار گیری برای یک گزینش استانی ، حداقل ۱۲۰ روز کاری از آن باقی مانده باشد.‌.