دولت استانی برانزویک جدید قصد افزایش مهاجرت ها را دارد

حزب محافظه‌کار پیشروی برانزویک جدید در انتخابات اخیر استانی پیروز شد و نوید داده است که مهاجرت به این استان را افزایش خواهد داد تا به جمعیت و رشد اقتصادی این استان کمک کند.

برانزویک جدید می تواند از افزایش تعداد مهاجران در سه سال آینده بهره مند شود که در نتیجه ی سیاست‌های پیشنهادی از سوی حزب محافظه‌کار پیشرو خواهد بود.

مردم برانزویک جدید در روز دوشنبه، به تاریخ ۱۴ سپتامبر، مجدداً دولت محافظه کار پیشرو را انتخاب کردند.

در طول کمپین‌های انتخاباتی، نخست وزیر این استان، بلین هیگز، متعهد شد تا برنامه پنج ساله دولت خود در مورد رشد جمعیت را ادامه دهد. دولت تاکنون در مورد هدفش برای جذب ۷۵۰۰ مهاجر در هر سال تا سال ۲۰۲۴ خبر داده بود که بیشترین میزان مجاز از سوی دولت فدرال است.

به گفته اقتصاددان برانزویک جدید، ریچارد سیلنت، « اینکه در طول کمپین‌های انتخاباتی ببینیم حزب های اصلی برای به وجود آوردن موج های قوی تری از مهاجرت از یکدیگر پیشی می گیرند خنده دار بود», او همچنین به خواسته حزب لیبرال برای پذیرش هزار مهاجر جدید در هر سال در دهه آینده اشاره می کند.

حزب محافظه کار پیشرو عنوان کرد هدفش این است که هر ساله تا سال ۲۰۲۷ بتواند۱۰ هزار نفر را برای مهاجرت به این استان جذب کند.

مطلب مرتبط
نیو برانزویک به طور موقت درخواست های برنامه کاندیدای استانی را از کارگران می پذیرد

استان قصد دارد تعداد مهاجران فرانسوی زبان را به واسطه برنامه کاندیدای استانی افزایش دهد تا بتواند از رشد فرهنگ فرانسوی ‌زبان این استان حمایت کند. برنامه این حزب هدفی تعیین می‌کند که به مهاجران فرانسوی زبان اجازه می‌دهد تا سال ۲۰۲۴ تشکیل دهنده ۳۳ درصد از جمعیت استان باشند.

تصور می شد این هدف، که نشان دهنده سهم فرانسوی زبان آن در جمعیت برانزویک جدید است، امسال به تحقق بپیوندد،اما با تاخیر روبرو شده است و اکنون در حال سازماندهی مجدد است.

به گفته هیگز، راه افزایش جمعیت جذب خانواده ها به استان است در حالی که آنها را تشویق می کنیم در استان اقامت کنند. در این برنامه این حزب هدف جذب ۷۵ درصدی برای ۵ سال آینده را در نظر گرفته است.

هدف دیگر حزب کار کردن با موسسات آموزش رده بالا و انجمن‌های حرفه‌ای است تا بتوانند دانشجویان بین المللی، افراد متخصص، نیروهای کار دارای مهارت را جذب کرده و افراد جوان را در استان نگه دارند. این حزب نوید می دهد که بر اقدامات آموزشی برای کسب تجربه سرمایه گذاری خواهد کرد، مانند  FutureNB که تا کنون به بیش از ۱۰۰۰ دانشجو کمک کرده است با ۲۴۰ کارفرما ارتباط برقرار کنند.

برانزویک جدید با کمبودهایی در زمینه کار روبرو است که به خاطر نبود نیروی کار متخصص است. طبق برآورد های دولت استانی حدود ۱۲۰ هزار شغل در ۱۰ سال آینده خالی خواهند ماند. نرخ پایین تولد، رشد جمعیت سالخورده و میزان مهاجرت جوانان موجب کمبود نیروی کار متخصص در استان بوده است.

مطلب مرتبط
نیو برانزویک به طور موقت درخواست های برنامه کاندیدای استانی را از کارگران می پذیرد

برانزویک جدید برای افزایش جمعیت قصد دارد تا بر ورود مهاجران تکیه کند، همانطور که تازه واردان به این کشور کمک کرده اند تا استان شاهد طولانی مدت ترین حفظ رشد جمعیت از دهه ۱۹۹۰ باشد. مهاجرت تعداد زیادی از مردم به این استان منجر به رشد جمعیت و کمک به برآورده شدن نیازهای بازار کاری خواهد شد.

هیگز در زمان کمپین هایش عنوان کرد که جمعیت برانزویک جدید با بیش از ۴ هزار نفر در سال گذشته رشد داشته است و این روش تقریباً به طور انحصاری به خاطر مهاجرت است. اداره آمار کانادا برآورد می‌کند که جمعیت این استان تقریباً برابر با ۷۸۰۹۰۰ است.

وزیرا این استان در ماه ژانویه عنوان کرده است که استان دفاتر در هند و اروپا را بازگشایی خواهد کرد تا بتواند برنامه های مهاجرتی به برانزویک جدید را ارتقا دهد. این اقدام با هدف جذب نیروهای کار خارجی و سرمایه گذاران علاقمند به سرمایه‌گذاری در برانزویک جدید برنامه ‌ریزی شده است.

هیگز عنوان کرد که نهاد توسعه تجارت دولت، فرصت های برانزویک جدید، متعهد می شود تا شرکت ها را به سوی به وجود آوردن بخش هایی مانند امنیت سایبری، نوآوری در انرژی و سلامت دیجیتال در سالهای پیش رو جذب کند.

لینک کوتاه مطلب

به اشتراک بگذارید

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی pinterest
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی telegram