کانادا محدودیت های سفر برای خانواده ها و مسافرتها برای همدردی را آسان می کند

بیشتر اعضای خانواده و مردمی که بنا بر دلایل همدردی با اعضای خانواده خود به کانادا سفر می کنند، بزودی از محدودیتهای سفر معاف می شوند.

کانادا از ۸ اکتبر مرزها را بر روی اعضای خانواده درجه دو کانادایی ها و افرادی که برای هم دردی با بستگانشان به کشور وارد می شوند، باز میکند.

اعضای خانواده درجه دو که می توانند از هفته آینده به کانادا ورود یابند شامل موارد زیر می شود:

  • زوج هایی که در یک رابطه خاص با یک شهروند کانادایی یا تابع دائمی بوده اند و رابطه حداقل یک سال دوام داشته است و افرادی که در طول این رابطه نزد همتای کانادایی خود حضور فیزیکی داشتند، و همینطور این گزینه شامل فرزندان وابسته آنها نیز میشود.
  • کودکان افراد کانادایی که بیش از ۲۲ سال سن دارند و به عنوان فرزندان وابسته در نظر گرفته نمی شوند.
  • نوه ها.
  • خواهر و برادران که شامل خواهران یا برادران ناتنی نیز می شود.
  • مادربزرگ و پدربزرگ

این افراد تا زمانی که برای بیش از ۱۵ روز قصد ماندن در کانادا را دارند نیازی به داشتن یک دلیل ضروری برای ورود به کانادا ندارند. آنها به موارد زیر نیز نیاز دارند:

ارائه اسناد مورد نیاز به اداره مهاجرت، پناهجویی و تابعیت کانادا (IRCC) که شامل درخواست قانونی امضا شده و تکمیل شده برای نشان دادن این است که آنها تعریف «اعضای خانواده درجه دو یک شهروند کانادایی یا تابع دائمی کانادا را برآورده می کنند»

مطلب مرتبط
مسافران کانادا به آزمایش ویروس کرونا منفی نیاز دارند

سفر با یک پاسپورت و مدرک سفر معتبر مانند ویزای ویزیتوری یا مجوز سفر الکترونیکی.

داشتن مجوز مکتوب از سوی اداره مهاجرت، پناهندگی و تابعیت کانادا (IRCC) برای سفر به کانادا به عنوان یکی از اعضای درجه دو خانواده یک فرد کانادایی

به گفته IRCC  تمام مسافران اعضای خانواده درجه دو تحت ضوابط سلامت عمومی خواهد بود و آنها ملزم هستند پس از ورود به خاک کانادا برای ۱۴ روز در قرنطینه باقی بمانند. تصمیم نهایی در مورد اینکه چه کسی می تواند به کانادا ورود پیدا کند توسط مسئول خدمات مرزی در ورودی گرفته می شود.

اداره مهاجرت، پناهجویی و تابعیت کانادا در مورد مواردی مانند تعریف خانواده درجه دو، فرایندها و الزامات، در تاریخ ۸ اکتبر اطلاعات بیشتری را ارائه می‌دهد. به گفته آنها اعضای خانواده درجه دو تا زمانی که تمام الزامات را برآورده نکرده اند و تمام مجوزهای لازم را تحت قوانین جدید به کانادا ارائه نداده اند نباید برنامه سفر خود را تنظیم کنند.

 

سفر برای همدردی با اعضای خانواده افراد را از محدودیت‌های سفر معاف می کند.

افراد با ملیت های خارجی می‌توانند بنا بر دلایل همدردی به کانادا ورود یابند که شامل موارد زیر است؛ حضور در طول لحظات نهایی زندگی یکی از عزیزانشان، حمایت از افراد بیمار، و کمک به فردی که نیاز به حمایت های پزشکی دارد. و همین طور ممکن است در یک مراسم ختم نیز شرکت کنند.

مطلب مرتبط
آیا مسافران می توانند پیش از دوره ۱۴ روزه قرنطینه خود کانادا را ترک کنند؟

گرچه مقررات اجباری قرنطینه هنوز پابرجا هستند افراد خاصی می توانند بنا بر دلایل همدردی از قرنطینه به صورت مشروط معاف شوند. این آزادی مشروط از قرنطینه به افراد کانادایی که از خارج از مرزها به کشور باز می گردند نیز اعمال می شود.

اطلاعات در مورد اینکه چطور میتوان برای دلایل همدردی و آزادی مشروط از قرنطینه اجباری معاف شد در ۸ اکتبر وب سایت اداره سلامت عمومی کانادا منتشر خواهد شد. ممکن از استان‌ها و مناطق الزامات اضافی دیگری نیز داشته باشند.

به گفته مندیچینو« به روز رسانی هایی که امروز اعلام شدند پاسخی به نیاز خانواده های کانادایی در شرایطی است که به خاطر وجود مرزهای بین المللی از عزیزانشان جدا شده‌اند و در شرایط سختی از زندگی خود هستند»