کانادا اطلاعات مربوط به ورود خانواده درجه دو و مسافران برای همدردی، را منتشر می کند.

دولت فدرال الزامات ورود برای اعضای خانواده درجه ۲ و افرادی که بنا به دلایل همدردی با خانواده خود به کانادا سفر می‌کنند را منتشر کرده است.

این جزئیات همراه با تعریف کانادا از اعضای خانواده درجه دو الزامات برای مسافران جهت همدردی با اعضای خانواده خود منتشر شد تا بتوانند معافیت از سفر را بگیرند و بدانند که چطور می توانند از قرنطینه ی اجباری رها شوند.

از ۸ اکتبر اعضای خانواده درجه دو می توانند از مرز ها برای ورود به کانادا عبور کند،به این شرط که حداقل ۱۵ روز قصد اقامت در کانادا داشته باشند و الزامات صلاحیت سنجی را برآورده کنند. اگر شما عضوی از اعضای خانواده درجه دو هستید نیازی به دلیل غیر اختیاری برای سفر به کانادا ندارید.

تعریف اداره مهاجرت، پناهجویی و تابعیت کانادا از اعضای خانواده درجه دو بسته به اینکه آن فرد به چه نحوی افراد کانادایی همسر یا شریک زندگی آنها وابسته هستند تغییر می کند:

اگر مستقیماً به یک شهروند کانادایی یا تابع دائمی مرتبط هستید می‌توانید معاف شوید تنها اگر:

 • در یک رابطه با فرد بوده و در این رابطه حداقل یک سال زمان برده باشد و در طول رابطه به طور فیزیکی در کنار هم حضور داشته اید.
 • یک کودک غیر وابسته (یا فرزند بزرگسال غیر وابسته) هستید
 • یک نوه هستید (فرزندان وابسته ی فرزندان غیر وابسته)
 • خواهر یا برادر، خواهر یا برادر ناتنی یک فرد کانادایی هستید
 • مادربزرگ و پدربزرگ هستید.

 

اگر به یک همسر یا شریک زندگی فرد کانادایی وابسته هستید تنها در شرایط زیر خانواده درجه دو در نظر گرفته می‌شوید:

 • یک فرزند بزرگسال
 • یک نوه هستید (فرزندان وابسته ی فرزندان غیر وابسته)
 • خواهر یا برادر، خواهر یا برادر ناتنی یک فرد کانادایی هستید
 • مادربزرگ و پدربزرگ هستید.

 

اگر به یک پارتنر فرد کانادایی وابسته هستید تنها در شرایط زیر خانواده درجه دو در نظر گرفته می‌شوید:

 • یک فرزند وابسته
 • یک نوه هستید (فرزندان وابسته ی فرزندان غیر وابسته)
 • یک فرزند بزرگسال

 

اعضای خانواده درجه دو که از محدودیت‌های سفر معاف هستند به نامه امضا شده از سوی شهروند کانادایی یا تابع دائمی مبنی بر تایید این رابطه احتیاج دارد. همچنین نیاز به مجوز مکتوب از سوی اداره مهاجرت پناهجویی و تابعیت کانادا دارید.

مطلب مرتبط
کانادا 30 روز دیگر به محدودیتهای سفر بین المللی اضافه می کند

درخواست برای معافیت از سفر به عنوان اعضای خانواده درجه ۲

یک فرایند ۶ مرحله ای برای درخواست معافیت از سفر وجود دارد.

گام۱: اعضای خانواده شما درخواستی را برای مجوز و نامه قانونی پر میکنند

اعضای خانواده شما که شهروند کانادا یا تابع دائمی این کشور هستند باید درخواست مجوز و بیانیه قانونی را پر کنند.

گام ۲: شما بیانیه را امضا می کنید.

اعضای خانواده شما در کانادا درخواست مجوز و بیانیه قانونی که آنها پر کرده اند را برای شما ارسال می کند و شما فرم را امضا کرده و آن را به اعضای خانواده خود در کانادا باز می گردانید.

گام۳: اعضای خانواده شما فرم را به صورت قانونی امضا می کنند

زمانی که شما فرم را به خانواده خود در کانادا باز می گردانید آنها باید امضا را به طور قانونی نزد یک مسئول قانونی مانند مسئول سوگندنامه، قاضی، وکیل،یا دفتر اسناد رسمی انجام دهند.

گام ۴: نسخه ای از فرم تکمیل شده و امضا شده داشته باشید

اعضای خانواده شما در کانادا باید یک نسخه از فرم درخواست امضا شده و تکمیل شده را به شما بدهند.

گام ۵: به صورت مکتوب درخواست مجوز سفر را ارائه دهید

زمانی که نسخه‌ای از درخواست امضا شده و تکمیل شده برای بیانیه قانونی و صدور مجوز در اختیار دارید از آن می توانید بعنوان گواهی رابطه خود با اعضای خانواده خود در کانادا استفاده کنید و به صورت مکتوب برای صدور مجوز سفر درخواست دهید.

بدون در نظر گرفتن کشوری که از آن به کانادا می‌آیید نیاز دارید تا از اداره مهاجرت پناهجویی و تابعیت کانادا یک مجوز مکتوب داشته باشید.

اینکه چطور یک مجوز مکتوب را درخواست می دهید به این بستگی دارد که آیا اکنون یک سند سفر معتبر دارید یا خیر،مانند ویزای اقامت موقت و مجوز سفر الکترونیکی.

نباید تا زمانی که مجوز مکتوب خود را دریافت نکرده‌اید بلیط هواپیما برای کانادا رزرو نکنید.

گام ۶: نسخه درخواست خود برای بیانیه قانونی و مجوز سفر را همراه خود بیاورید و همین طور مجوز مکتوب را در هنگام سفر همراه داشته باشید.

مطلب مرتبط
"معلم خصوصی" چیست و چرا از محدودیتهای سفر معاف هستند؟

شما باید نسخه ای از درخواست مجوز و بیانیه قانونی و همینطور مجوز مکتوب را همراه خود در سفر داشته باشید. این مورد اجباری است و در غیر این صورت مجاز به پرواز نیستید

زمانی که فرم امضا می شود شش ماه برای سفر به کانادا زمان دارید و اگر در طی ۶ ماه سفر نکنید به یک بیانیه قانونی جدید نیاز دارید.

ورود به کانادا بنابر دلایل همدردی با اعضای خانواده خود

دوستان و خانواده می‌‌توانند برای ملاقات کانادایی ها، ملیت های اول، تابعان دائمی، تابعان موقتی و افراد تحت حمایت برای دلایل همدردی می توانند مراجعه کنند.

می‌توانید برای معافیت از محدودیت های سفر و آزادی مشروط از قرنطینه درخواستی تنها اگر بنابراین یکی از دلایل زیر به کانادا وارد می شوید:

قصد دارید برای آخرین لحظات زندگی عزیزانتان کنار آنها باشید یا از فرد دیگری از اعضای خانواده‌تان که نیاز به مراقبت در حین بیماری دارد حمایت کنید.

بتوانید برای شخص که نیاز به حمایت های پزشکی دارد این شرایط را فراهم کنید

در یک مراسم ختم شرکت کنید.

پیش از ورود به کانادا باید برای معافیت از محدودیت‌های مرزی و آزادی مشروط برای قرنطینه یک تاییدیه داشته باشید. در غیر این صورت نمی توانید سوار هواپیما شده یا به کانادا وارد شوید و تحت الزامات اجباری قرنطینه خواهید.

هر فردی که به کانادا سفر می‌کند باید فرم درخواست خود را پر کند. به منظور ثبت یک درخواست نامه حمایت مورد نیاز شواهد مربوط به مرگ و هر مجوز ویزیتوری دیگری نیاز دارید.

بسته به موقعیت شما ممکن است تمام موارد عنوان شده در فهرست را لازم نداشته باشید باشید:

نامه حمایت مورد نیاز که توسط یک فرد متخصص حوزه پزشکی امضا و تکمیل شده است و گواهی می‌دهد که شما نیاز به ورود به کانادا دارید.

در طول لحظات تنهایی زندگی عزیزان تو دنیا حمایت از یک فرد بیمار حضور پیدا کنید.

از فردی که مشکلات پزشکی دارد مراقبت یا حمایت کنید

اگر نیاز به حضور در مراسم ختم دارید کانادا اسناد زیر را از شما می پذیرد؛

 • گواهی مرگ
 • گواهی پزشکی مرگ
 • مجوز دفن
 • مدرک مرگ
مطلب مرتبط
فردی برای جعل اسناد جهت ورود غیرقانونی به کانادا محکوم شد

اگر قصد رفتن به بیمارستان یا محل دیگری دارید که ممکن است در آنجا با افراد آسیب پذیر ارتباط باشید، ممکن است نیاز به مجوز از سایت داشته باشید. کانادا قصد دارد تا درخواست ها را در ۷ روز کاری مورد رسیدگی قرار دهد اما عنوان می‌کند که برخی از موارد خارج از استانداردهای خدمات رسانی است.

هر استان و منطقه ممکن است الزامات اضافی و فرایندهای دیگری برای آزادی مشروط از قرنطینه داشته باشد.

مسافران بین المللی نیز بایدمدارک هویت قابل قبول و ویزای معتبری داشته باشند مانند ویزای تابع موقتی یا مجوز سفر الکترونیکی. اداره مهاجرت، پناهجویی به تابعیت کانادا در مورد اینکه اسناد سفر برای عبور از مرز نیاز دارید اطلاعات بیشتری در اختیار شما قرار می دهد.

مسئولان خدمات مرزی اعلام می‌کنند که چه افرادی مجاز به ورود به کشور هستند. همراه با معافیت شما به یک برنامه قرنطینه ۱۴ روزه نیاز دارید. اگر با یک شخص آسیب پذیر قرنطینه خواهید شد ممکن است از شما خواسته شود تا شواهد لازم را ارائه دهید.

کانادا نیز ArriveCAN app را ارائه می‌دهد که در اندروید و IOS در دسترس است. این به مسافران این امکان را می دهد تا پیش از رسیدن  اطلاعات خود را ثبت کنند.

 

13اکتبر  PGP باز شد

هفته گذشته، وزیر مهاجرت، مارکو مندیچینو، اعلام کرد دانشجویان و خانواده ها مجاز به ورود به کانادا هستند. کمی پس از آن سخنرانی، اداره مهاجرت، پناهجویی و تابعیت کانادا اعلام کرد برنامه والدین، پدربزرگ ها و مادربزرگ ها برای اظهار علاقمندی از سیزدهم اکتبر تا سوم نوامبر باز خواهد بود.

زمانی که تمام فرم های علاقمندی ارائه شوند، IRCC به طور تصادفی حامیان احتمالی را انتخاب کرده و از آنها دعوت می کنند تا درخواست خود را ثبت کنند. زمانی که متقاضیان این دعوت نامه را دریافت کنند شصت روز زمان دانرد تا برای حمایت از والدین، پدربزرگ و مادربزرگ خود درخواست دهند.

IRCC از 10000 متقاضی برای سال 2020 درخواست خواهد کرد. همجنین دوره پذیرش دیگری در سال 2021 باز خواهد شد و اداره مهاجرت، پناهجویی و تابعیت کانادا 30000 متقاضی را می پذیرد.

 

لینک کوتاه مطلب

به اشتراک بگذارید

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی pinterest
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی telegram