“معلم خصوصی” چیست و چرا از محدودیتهای سفر معاف هستند؟

بسیاری از افراد “معلم خصوصی” را به حوزه های علمی مربوط می دانند، اما کانادا آنها را بعنوان اعضای خانواده درجه یک در نظر می گیرد که از محدودیت های سفر معاف هستند.

کانادا معلم های خصوصی را بعنوان اعضای خانواده درجه اول در نظر می گیرد که موجب سردرگمی افرادی شده است که این کلمه را فقط برای حوزه های علمی می دانند.

درکانادا، بسیاری از افراد تصور می کنند”معلمان خصوصی” افرادی هستند که به دانشجویان کمک می کنند تا یک موضوع خاص را مطالعه کنند.

با این وجود، دولت کانادا آنها را تحت عنوان اعضای خانواده با نام “مراقب” دسته بنید می کند که از محدودیتهای سفر معاف هستند. آنها مراقب و معلم خصوصی را مطابق عبارت زیر تعریف می کنند:” افرادی که مسئول مراقبت از افراد زیر سن قانونی با ملیت خارجی هستند که برای مدتی از والدین دور می مانند تا در یک دبیرستان در کانادا حضور داشته باشند.”

افراد زیرسن قانونی افراد زیر سن 18 سال در کانادا هستند.

حوزه های قضایی مختلف تعاریف مختلفی از مراقبان و معلم های خصوصی دارند، گرچه هردو وظایف مشابه ایی دارند. یک مراقب یا معلم خصوصی تمام مسئولیتهای والدین را برعهده ندارد ، اما اختیارات کافی را دارد تا در صورت عدم حضور والدین فرد، تصمیمات لازم را بگیرد.

مطلب مرتبط
فهرست منتشرشده کانادا از هتل ‌های مجاز دولت برای قرنطینه

اداره مهاجرت، پناهجویی و تابعیت کانادا (IRCC) به خبر CIC اینگونه گفت که تعدادی از کودکان با ملیتهای خارجی که در کانادا تحصیل می کنند درطول تحصیل خود بجای والدین با مراقب یا معلم خصوصی در کانادا می مانند.

مراقبان یا معلمان خصوصی مشمول معافیتهای اعلام شده  هستند زیرا IRCC قصد داشت تا آنها تحت سرپرستی افراد خارجی نباشند.

IRCC در یک ایمیل اینگونه اعلام کرد،” دولت کانادا در ابتدا محدودیتهای سفر را برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در طول  شرایط ناگهانی ماه مارس وضع کرد، وقتی که برخی از افراد زیر سن قانونی با ملیت خارجی قصد سفر به خارج از کشور را داشتند”. ” مراقبان و معلمان خصوصی در تعریف یک عضو خانواده درجه یک در نظر گرفته شده بودند تا تضمین کنند که این افراد زیر سن قانونی تنها نمی مانند زیرا افرادی که در کانادا به آنها جای ماندن می دهند نمی توانند تعریف عضو خانواده درجه یک از سوی مقررات مهاجرتی و حمایت از پناهجو را برآورده کنند”.

به جهت ورود به کانادا، مراقبان یا معلمان خصوصی باید بتوانند ثابت کنند که آنها معمولا در همان آدرسی که فرد زیر سن قانونی زندگی می کند بوده اند. دایه های سرخانه مراقب یا معلم خصوصی نیستند.

مطلب مرتبط
بستن مرز ایالات متحده و کانادا مجددا تمدید شد

اداره خدمات مرزی کانادایی(CBSA) فهرست زیر از اسناد قابل قبول را ارائه می دهد که وضعیت فرد بعنوان یک معلم خصوصی یا مراقب را روشن می کند:

  • اسنادی که نشان دهنده رابطه با کودک است
  • اسنادی که نشان دهنده مسئولیت قانونی نسبت به کودک و اختیارات لازم برای تصمیم گیری در غیاب والدینش است
  • اسناد نشان دهنده اختیارات مربوط به وکالت
  • یک دستور از سوی دادگاه قضایی یا حوزه های مربوطه

وظیفه متقاعد کردن افسران خدمات مبنی براینکه برای ورود به کانادا الزامات وشرایط لازم را برآورده می کنند برعهده مراقبان یا معلمان خصوصی است. مسافران باید اسنادی داشته باشند که نشان دهنده دلیل آنها برای مسافرت و طول زمان ماندنش در کشور باشد. تصمیم نهایی توسط یک افسرCBSA نسبت به هر پرونده بصورت مجزا  و براساس اطلاعاتی گرفته می شود که در زمان پردازش و رسیدگی به اطلاعات در اختیار آنها است.

 

لینک کوتاه مطلب

به اشتراک بگذارید

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی pinterest
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی telegram