ردکردن این
PGP ۲۰۲۰: کانادا فرایند ارسال دعو‌ت نامه ها را تکمیل می کند

تاریخ انتشار

اداره مهاجرت، پناهجویی و تابعیت کانادا برای تمام افرادی که در لاتاری برنامه والدین و پدربزرگ و مادربزرگ ها سال ۲۰۲۰ انتخاب شدند دعوت نامه صادر می کند.

تمام دعوت نامه های درخواست برای برنامه والدین و پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها ۲۰۲۰ اکنون از سوی دولت کانادا ارسال شده اند.

دعوت نامه ها برای اسپانسر های احتمالی برنامه والدین و پدربزرگ و مادربزرگ ها تعلق یافت که فرم علاقه مندی های خود را به اسپانسر طی دوره درخواست 2020 ارسال کرده اند،صادر شد.

طبق گزارش اداره مهاجرت در یک برنامه اسپانسر هایی با موفقیت فرم ‌درخواست اسپانسرشیپ را ثبت کرده‌اند اما ایمیل دعوت دریافت نکرده اند باید صندوق ایمیل یا اسپم آن را چک کنند تا مشخص شود آیا دعوت شده اند یا خیر.

وضعیت دعوت نامه ها نیز در وبسایت اداره مهاجرت قابل مشاهده است.

سازمان مهاجرتی نیز نشان داد افرادی که در این دور دعوت نامه دریافت کردند به طور تصادفی انتخاب و تایید شدند، برای برنامه والدین و پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها سال ۲۰۲۰ ده هزار درخواست تکمیل شده پذیرفته می شود.

شایان ذکر است که این برنامه همچنان بسیار محبوب بوده و تعداد افراد علاقمند نسبت به این برنامه همواره از تعداد درخواست هایی که می توانیم بپذیریم بیشتر است. آن دسته از افرادی که در سال ۲۰۲۰ فرم درخواست اسپانسرشیپ را تکمیل کرده اند اما برای درخواست در دور دعوت  نشدند ، می توانند پس از بازگشایی برنامه در سال ۲۰۲۱ مجدداً درخواست خود را ارائه دهند.

در سال ۲۰۲۱ کانادا برنامه ‌ریزی می‌کند تا ۳۰ هزار دعوت نامه را تحت برنامه های والدین بزرگ ها و مادر بزرگ ها صادر کند. بیشتر اطلاعات و اخبار در این رابطه در وب سایت اداره مهاجرت کانادا قابل مشاهده خواهند بود.

نمایش خبر  کانادا به دنبال افزایش مهاجرت و گردشگری در تاندربی

اداره مهاجرت کانادا در سال ۲۰۲۱ نیز از فرآیند انتخاب تصادفی استفاده خواهد کرد.

این برنامه به شهروندان و تابعان دائمی کانادایی اجازه می‌دهد تا از والدین پدربزرگ ها و مادربزرگ های خود برای مهاجرت به کانادا حمایت کنند. والدین و پدربزرگ ها و مادربزرگ هایی که تحت این برنامه تایید می شوند اقامت دائم را به دست می‌آورند و ممکن است بعداً برای شهروندی کانادا انتخاب شوند.

هر فردی که می‌خواهد والدین و یا پدربزرگ و مادربزرگش را به کانادا بیاورد نیز ممکن است سوپر ویزا بخواهد که به آنها اجازه اقامت حداکثر دوساله را در کشور می دهد.