OECD از سیاست گذاران می‌خواهد تا مانع بحرانی شدن ویروس کرونا شوند

خلاصه ای از نتایج و توصیه ها از OECDدر مورد تاثیر ویروس کرونا بر مهاجران و کودکان آنها.

در سرتاسر دنیا مهاجران و کودکان آنها بسیار تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفته اند و این احتمال وجود دارد که تحت تاثیر نتایج بندهای یکپارچگی و سلامت نیز قرار گیرند.

اخیراً OECD یک خلاصه در مورد اینکه شیوع چگونه مهاجرت و کودکان آنها را از لحاظ ضوابط یکپارچگی مانند آموزش زبان, تحصیلات، شغل و سلامت تحت تاثیر قرار داده است منتشر کرد. همچنین آنها به این موضوع که نظر های عمومی چگونه تحت تاثیر قرار گرفته است و پاسخ های سیاسی کشورهای میزبان را توصیف کرده است نیز نگاهی کرده اند.

این تحقیق خلاصه ای در مورد تاثیر شیوع بر مدیریت مهاجرت دارد و همچنین با گزارش مرور اجمالی مهاجرت بین المللی OECD ۲۰۲۰ نیز همراه است.

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی یا OECD,برای ایجاد سیاست های کار می کند که فرصت های برابر و امید را برای همه مردم به وجود می آورد. آن یک سازمان اقتصادی میان دولتها است که با ۳۷ کشور عضو مانند کانادا کار میکند.

 

نتایج مهمOECD

مهاجرت در کشورهای OECD با ریسک بالاتری نسبت به ابتلاء به ویروس کرونا در مقایسه با تابعان بومی آنجا روبرو است،این میزان حداقل دو برابر است. و دلیل این امر آن است که مهاجران تحت آسیب پذیری های مختلفی قرار می گیرند، مانند فقر بیشتر، شرایط مسکن به خاطر افزایش جمعیت و  کارهای بسیار در شغل‌هایی که دور کاری دشوار است.

میزان مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا برای مهاجران نیز می تواند بسیار چشمگیر باشد که نسبت به مرگ و میر جمعیت بومی در حال افزایش است.

مطلب مرتبط
افزایش ورود دانشجویان خارجی به کانادا 2019

مهاجران به طور بالقوه دارای موقعیت آسیب پذیرتر ای در بازار کار هستند و این به دلیل شرایط نسبتاً ناپایدار و مهارت کمتر آنها در شغل ها است. مطالعات نیز حاکی از آن است که بازار کار نشانه های بسیاری از تبعیض میان بومیان و مهاجران دیده می‌شود. به طور همزمان شبکه های ارتباطی برای پیدا کردن یک شغل گسترده تر می شوند. مهاجران معمولاً برای کارهای شبکه‌های تماس‌های کمتری دریافت می‌کنند.

مهاجران در بخش هایی که بیش از همه تحت تاثیر شیوع ویروس قرار گرفته است بیش از حد تحت تاثیر قرار می گیرند. در نتیجه نتایج بازار کار مهاجرت به طور منفی تحت تاثیر قرار می گیرد. برای مثال،در صنعت هتل داری در اروپا یک چهارم کارمندان خارجی هستند. این مثال نشان دهنده سهم آنها در زمینه استخدام و کار است.

هنوز برای سنجش تاثیر شیوع ویروس کرونا بر بازار و کار زود است به ویژه در کشورهای اروپایی OEDC که طرح های حفظ و محافظت از شغل ها را دارند. با این وجود تاثیر اولیه نشان دهنده تاثیر منفی نامناسبی برف مهاجران به ویژه در کشورهای جنوب اروپا، ایرلند، نروژ، سوئد و ایالات متحده است.

تعطیلی مدارس و آموزش از راه دور کودکان مهاجران را دچار مشکل کرده است. به گفته OEDC ۴۰ درصد از کودکان مهاجران که در کشور مهاجر پذیر به دنیا آمده‌اند به زبان کشور میزبان در منزل صحبت نمی کنند. این کودکان نیز در منزل کمتر به ارتباط اینترنتی و کامپیوتری یا مکانی برای مطالعه دسترسی دارند.

بیشتر بزرگسالان نیز به خاطر شرایط به وجود آمده ناشی از ویروس کرونا کلاس های زبان خود را به صورت آنلاین برگزار می کنند. با این وجود زبان‌آموزان جوانتر باز سطح پایین آموزشی شرایط سختی برای یادگیری زبان و یکپارچگی اجتماعی خارج از منزل خود دارند.

مطلب مرتبط
کانادا، کمک های مهاجران و پناهجویان در کمپین های جهانی را می پذیرد

با رشد بیکاری و نقش سفرهای بین المللی در گسترش اولیه ویروس کرونا خطر تغییر نظر عمومی در مورد مهاجرت وجود دارد. چند کمپانی با هدف مطرح کردن این موضوع با تمرکز ویژه بر برخورد با اطلاعات اشتباه در مورد نقش مهاجران در گسترش ویروس کرونا تشکیل شده اند.

 

توصیه‌های OEDC برای سیاست گذاران

OEDC نه توصیه زیر را برای سیاست گذاران مطرح می کند تا بتواند از بازگشت شیوع ویروس کرونا به اوج بحران خود جلوگیری کند.

نظارت بر موقعیت مهاجران و فرزندان آنها در رابطه با سلامت، استخدام و تحصیل برای شناسایی بهتر از موضوعات و پاسخ های مناسب تر برای سیاست‌گذاری های مربوطه.

تضمین دسترسی مهاجران به آزمایش و درمان برای ویروس کرونا به منظور کاهش تاثیرات منفی بر سلامت آنها. در چند کشور دورتر هستند برای رساندن کمک ها باید سرعت بالاتر برود. موانع دسترسی قانونی و مالی باید از بین برود به خصوص در کشورهایی که امکانات آزمایش محدود است.

تضمین اینکه شرایط کار و مسکن برای مهاجران با ضوابط و معیارهای بهداشتی مطابقت دارد تا از شیوع ویروس کرونا جلوگیری شود. به ویژه برای مهاجرانی که در خانه‌های ترک زندگی می‌کنند مانند پناهجویان و نیروهای کار فصلی و همینطور افرادی که در محیط های کاری دشواری کار می کنند مانند کارگاه های فراوری گوشت.

افزایش آگاهی نسبت به تبعیض و تقویت معیارها و ضوابط ضد تبعیض گذاری، همچنان که تاثیر بازار کار نسبت به خطرات شیوع تبعیض در مقابل مهاجران و کودکان متولد شده کشور مهاجر پذیر را افزایش میدهد.

مطلب مرتبط
مذاکرات نفتا و تاثیر آن بر مجوزهای کار2019

تضمین اینکه ضوابط حمایت کاری و اقتصادی به مهاجران تعلق می یابد مانند افرادی که استخدام شده‌اند یا خویش فرما هستند. این به معنای دسترسی رسمی نیست بلکه به معنای ارائه اطلاعات میباشد.

تضمین اینکه کمک های مهاجران فراموش نشده و از آن قدر دانی می شود

 

ارائه انعطاف پذیری بیشتر نسبت به مطرح کردن ضوابطی مانند آموزش زبان به ویژه در شرایطی که مشارکت یا نتایج خاصی الزامی می باشند.

مطرح کردن مشکلات خاص کودکان مهاجران در یادگیری از راه دور. این موضوع باید با توجه به تصمیم گیری در مورد تعطیلی مدارس و آموزش از راه دور مورد توجه قرار گیرد و همچنین ضوابط حمایتی مناسبی پیش گرفته شود.

فراهم آوردن امکان تعامل با افراد بومی خارج از ضوابط یکپارچگی برای مهاجران. برای مثال در آلمان معلمان آنلاین برای جبران تعطیلی های موقت دوره‌های یکپارچگی مهاجران در نظر گرفته شده اند. به گفته OECD معلمان آنلاین یک اقدام جالب و جذاب هستند.

در نهایت از هر زمانی مهم است که به یاد داشته باشیم که یکپارچگی یک سرمایه‌گذاری محسوب می شود. به گزارش OECD نبود سرمایه گذاری امروز به دورنمای یکپارچگی منفی طولانی مدت میشود که در تمام نسل ها برای کودکان متولد بومی آنها نیز دیده می شود.

با در نظر گرفتن رو به رشد جمعیت مهاجران و کودکان آنها، فرصت های نابرابر تهدیدی برای انسجام اجتماعی محسوب می‌شود مگر آنکه اقدامات مناسب این شرایط پیش گرفته شود.