کمک مالی به مشاغل در کانادا

اطلاعات آماری کانادا نشان می دهد که ویروس کرونا موجب کاهش شدیدتری در وضعیت اقتصادی نسبت به رکود اقتصادی قبلی شده است.

اطلاعات جدید منتشر شده درمورد دستمزدهای پرداختی و ساعات کاری از ماه می نشان می دهد که محدودیتهای مربوط به ویروس کرونا چطور مشاغل در کانادا را تحت تاثیر قرار می دهد.

طبق تحقیق کار، دستمزد پرداختی و ساعات کاری،  متوسط درآمد هفتگی در ماه می افزایش یافت. این تحقیق آماری کانادا اطلاعات ماهانه در مورد کار، در آمد و ساعات کاری در کانادا را ارائه می‌دهد. گرچه این تحقیق مربوط به قبل از ویروس کرونا است، در حال حاضر تاثیر ویروس کرونا بر استخدام در کانادا را در راستا با تحقیقات نیروی کار مورد نظارت و بررسی قرار می‌دهد.

گرچه کل تعداد افراد شاغل که دستمزد دریافت می کنند ۱.۸ درصد کاهش یافته است متوسط درآمد هفتگی به میزان ۲۲ درصد تا ۱۱۳۹ دلار در ماه افزایش داشته است. متوسط درامد ماهانه با تقسیم کردن کل درآمد هفتگی به تعداد افراد شاغل محاسبه می شود.

مجدداً این  میزان با کاهش دو درصدی در کل ساعات کار شده در ماه می در مقایسه با ماه آوریل تطبیق یافت. بین ماه فوریه و ماه می ۱۶.۹ درصد کاهش در کل ساعات کاری وجود داشت. به طور همزمان میزان متوسطه ساعات کاری هفتگی کمی افزایش یافت و متوسط ساعت کاری در یک هفته را به بیش از ۳۴ ساعت رساند.

در پی کم کردن محدودیت ها در کبک، ساخت و ساز از سر گرفته می‌شود

ساخت و ساز در ماه می تا ۳.۵ درصد تا قیمت ۲۸۴۰۰ افزایش یافت. این بخش تنها بخشی بود که شاهد چنین افزایشی بود که عمدتاً در نتیجه اقدامات تاجران این حوزه کاری بود.

مطلب مرتبط
آماده شدن برای ورود به کانادا

تمام سود ها در ساخت و ساز در کبک از زمانی که اجازه ساخت و ساز از اواسط آوریل مجاز اعلام شد، قابل مشاهده بودند.

استخدام ساخت و ساز در سطح کشوری هنوز حدود ۲۰ درصد نسبت به وضعیت در فوریه پایین است.

مقدار متوسط درآمد هفتگی در بخش ساخت و ساز در مقایسه با ماه می ۲۰۱۹ تا ۲.۶ درصد به مقدار ۱۳۱۵دلار افزایش یافت.

از دست دادن شغل در حوزه خرده فروشی کاهش می یابد

خرده فروشی در ماه می تا ۱۸.۷ درصدافزایش یافت گرچه هنوز نسبت به وضعیت در ماه فوریه ۲۰ درصد کمتر است.

ماه به ماه از دست دادن شغل کاهش یافت. در ماه آوریل بخش خرده فروشی شاهد کاهش ۲۷۹ هزار مورد در مقایسه با ماه می بود که در آن ماه ۴۱ هزار و ۸۰۰ نفر شغل خود را از دست دادند. کلیه ساعات کار در تجارت خرده‌فروشی در ماه می در مقایسه با ماه قبل از آن تا ۲.۶درصد افزایش یافت.

صنایع خاص خرده فروشی در ماه می شاهد افزایش دستمزد بودند. فروشندگان وسایل نقلیه موتوری و لوازم آن، و فروشندگان مواد و مصالح ساخت و ساز و تجهیزات باغبانی شاهد حدود ۴ درصد افزایش بودند.

متوسط میزان هفتگی درآمد ها در بخش خرده‌فروشی در ماه می ۶۷۶ دلار بود که در مقایسه با همین زمان در سال گذشته ۱۰.۵ درصد افزایش داشت.

مطلب مرتبط
امتیاز شما برای اکسپرس انتری کافی نیست؟ با یک روش ساده‌تر برای اقامت کانادا اقدام کنید

بخشهای که به سختی تحت تاثیر قرار گرفتند

خدمات غذا و اقامت بخش هایی بودند که در ماه می بیش از همه تحت تاثیر قرار گرفتند. با 16.9 درصد افت116500 شغل را نشان می‌دهد، شاهد بیشترین کاهش دستمزد بود. این بخش از ماه فوریه شاهد کاهش بوده است که این میزان برابر است با ۷۷۰ هزار و ۴۰۰ شغل از دست رفته از ماه فوریه، در مقایسه با بخش‌های دیگر این حوزه شاهد بیشترین تغییرات بوده است. متوسط درآمد هفتگی در خدمات تغذیه و ارائه نوشیدنی در ماه ۴۴۷.۷۵ دلار بود، که در میان قسمت‌های دیگر کمترین میزان در نظر گرفته می‌شود اما نسبت به ماه مه سال ۲۰۱۹ تا ۱۶.۵ درصد افزایش داشته است.

طبق گزارش کانادا، کاهش کار در معدن، استخراج، استخراج نفت و گاز 5.6% کاهش داشت و کاهش نیم درصدی ساخت و تولید افزایش در ساخت و ساز را جبران کرد. دستمزد کاری در حمایت از فعالیتهای معدن، استخراج و استخراج نفت و گاز از فوریه تا 27.5 درصد کاهش داشت. متوسط درآمد هفتگی در این صنعت حدود 1832 دلار و در مقایسه با این میزان در ماه می 2019 1.8درصد پایینتر بود.  ساخت و ساز در تمام صنایع شاهد کاهش بود و تعداد کارمندان از فوریه 16% کاهش یافت که نشان دهنده حدود 250000 شغل از دست رفته است.

در ماه می، استخدام در بخشهای  تولید کالا 16.7 درصد کمتر از آن میزان در فوریه بود، گرچه تعداد شغلها تا 0.3% یا 7300 شغل افزایش یافت.

مطلب مرتبط
کانادا مهاجرت را افزایش می دهد. میزان دریافت ویزا در استرالیا کاهش می یابد

بخش هنر، سرگرمی و تفریحات همچنان شاهد کاهش شغلها هستند. کاهش شدید 557.7% از فوریه تا می بخاطر کاهش در صنایع سرگرمی، قمار و تفریحات بود. هنرهای درحال اجرا، ورزشهای خاص و صنایع مربوطه نیز شاهد کاهش های بسیاری بودند. کاهش کارگران با حقوق پایین دستمزد متوسط هفتگی را نسبت به سال قبل به 27.3% معادل با 798$ رساند.

کمک مالی به مشاغل

تحقیق نیروی کاری که در اوایل جولای منتشر شد اعلام کرد که کمک مالی اولیه به مشاغل کانادایی نسبت به رکود اقتصادی قبلی بیشتر بود. افول ناشی از ویروس کرونا باعث شد تا فرصتهای شغلی تا 15.7 درصد در دو ماه کاهش پیدا کنند. رکود 2008-2009، درمقابل در 9 ماه 2.5درصد افت را نشان داد.

کم کردن محدودیتهای ویروس کرونا در ماه می و ژوئن موجب کمک مالی اولیه 9.2درصدی به مشاغل ماه فوریه شد. در تورم زدایی اقتصادی قبل، کمک مالی به حوزه کاری پیش از افول از دو تا پنج سال ادامه داشت.

تحقیق نیروی کار حاکی از این بود که کمک بازار  کار کانادا در تمام استانها و اکثر بخشها در ژوئن بخوبی پیش رفت.

کمک مالی به مشاغل در کانادا

انتظار می رود تحقیق نیروی کار کانادا برای ماه جولای، در هفته بعد در دسترس باشد. ساعات کار و دستمزد برای ماه ژوئن در 27 آکوست منتشر می شود و  موارد جدیدی را در مورد چگونگی تاثیر گذاری ویروس کرونا بر کار، درآمد و ساعات کانادایی را آشکار خواهد کرد

لینک کوتاه مطلب

به اشتراک بگذارید

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی pinterest
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی telegram