کانادا 55% از مشاغل از دست رفته در زمان کرونا را باز می یابد

اقتصاد کانادا برای ماه سوم رو به افزایش است.

کانادا بخاطر ساده سازی محدودیتهای ناشی از ویروس کرونا شاهد جبران ضررهای اقتصادی در کشور است.

طبق تحقیقات نیروی کار؛ حدود 55 درصد از 3 میلیون شغل از آوریل از ماه جولای مجددا براه افتادند.

حدود 419000 شغل در ماه جولای اضافه شدند، که نشانگر 2.4 درصد افزایش در طی ماه گذشته است. این رشد درمقایسه با سرعت رشد ماه ژوئن با حدود 5.8 درصد کاهش داشته است. آمار اخیر کانادا در تحقیق اخیر درمورد استخدام، دستمزد و ساعات کاری مشخص کرد که رکود اقتصادی ناشی از ویروس کرونا شاهد بازگشت پس از کاهش بوده است.

اکثر شغلهایی که بازگشت داشتند در کارهای نیمه وقت بودند. درمقایسه با 73000 شغل تمام وقت، 345000 موقعیت کاری نیمه وقت در ماه جولای پر شدند.

درماه جولای به نسبت مردان، زنان بیشتر استخدام شدند، با این وجود زنان هنوز به سطح استخدام مردان پیش از ویروس کرونا نزدیک نیستند. زنان، که مورد تبعیض قرار گرفته اند،LGBTQ2S و مهاجران تحت تاثیر شیوع قرار گرفته اند.

کانادا 55% از مشاغل از دست رفته در زمان کرونا را باز می یابد

میزان استخدام برای مهاجران و اقلیتها

استخدام تا 10.9درصد کاهش یافت، با این وجود هنوز 2.2 میلیون فرد بیکار دیگر در کانادا حضور دارند. نرخ بیکاری برای افراد در سنین 15 تا69 حدود 11..3 درصد بود،  میزانی که برای نشان دادن تغییرات فصلی در رابطه با بیکاری تنظیم نشده بود.

مطلب مرتبط
ضوابط ویروس کرونا متقاضیان برنامه کاندیدای استانی در سال ۲۰۲۱ را تحت تاثیر قرار می دهد

چندین گروه اقلیت مهم به طور چشمگیری دارای نرخ بالاتری در بیکاری بودند، مانند مردم اهل آسیای جنوبی(17.8درصد)، عرب ها(17.3درصد)، و کانادایی های سیاه پوست(16.8 درصد). آمار کانادا نشان داد که بالاترین نرخ بیکاری اقلیتهای مهم می تواند بخاطر تمرکز بالای آنها بر صنایعی است که به شدت تحت تاثیر قرار گرفته اند.

مهاجران اخیر شاهد افزایش میزان استخدام بودند. افرادی که در 5 سال گذشته وارد کانادا شدند شاهد استخدام با 2.1 درصد برای سومین ماه پی در پی بودند. آمار کانادا این روند را به تعداد پایینتر مهاجران جدید نسبت داد که در ماه های اخیر وارد کانادا شدند. کانادا 19000 مقیم دائمی جدید را در ماه ژوئن پذیرفت که از 340000 مهاجر جدید که در همان زمان در سال گذشته پذیرفته شدند کمتر است. اطلاعات مشابه درمورد مقیمان دائمی پذیرفته شده در جولای در ماه بعد در دسترس خواهد بود.

سرعت جبران خسارت متغییر است

در تمام استانها بجز نیو برانسویک افزایش در استخدام دیده می شد، که در طول ماه بدون تغییر بود اما در فوریه 96.6 درصد بود.

گرچه استخدام برای کارمندان با سطح حقوق پایین افزایش یافت، در مقایسه با نیروهای کاری دیگر که 97.4درصد در ماه جولای بودند، آنها تنها 85.4 درصد از میزان شغلها برای ماه فوریه را تشکیل می دادند.

مطلب مرتبط
چطور به عنوان یک ویزیتور در کانادا اقامت خود را تمدید کنیم

تحقیقات آماری نیروی کار کانادا

هر ماه آمار کانادا یک تحقیق  کلی را برای ارزیابی اطلاعات نیروی کار کانادایی انجام می دهد.

آخرین نتایج تحقیقات نیروی کار شرایط بین 12 تا 18 جولای را منعکس کرد. تجارتها و بازار کار در سرتاسر کانادا به بازگشایی ادامه دادند. گرچه ضوابطه ویروس کرونا به شرایط قبل بازگشت، الزامات فاصله گذاری اجتماعی و محدودیتها باقی ماند. در اواخر ژوئن، کانادا محدودیتها نسبت به مسافران را به ماه جولای تمدید کرد، و با اینکار قصد داشت تا جلوی گسترش ویروس را بگیرد.

این تحقیق نیروی کار منحصر بفرد بود به نحوی که شامل اطلاعاتی درمورد شرایط بازار کار اقلیتهای مهم بود.

بنابر گزارش تحقیق آماری کانادا در تحقیق ماه جولای، ” بواسطه اضافه شدن یک پرسش تحقیقاتی جدید و مقدمه ایی از چند روش آماری جدید، LFS حالا می تواند کاملا تاثیر افت اقتصادی ناشی از ویروس کرونا  روی گروه های مختلف کانادایی ها را تعیین کند.  “