ردکردن این
کانادا لاتاری 2020 برنامه مهاجرتی والدین، پدربزرگ و مادربزرگ ها را برگزار می کند.

تاریخ انتشار

اداره مهاجرت، پناهجویی و تابعیت کانادا در طی ده روز آینده دعوت نامه ها را صادر می کند و به 10000 درخواست از برنامه سال PGP سال 2020 رسیدگی خواهد کرد. در سال 2021، یک درگاه PGP جدید باز خواهد کرد و به 30000 درخواست رسیدگی خواهد کرد.

اداره مهاجرت، پناهجویی و تابعیت کانادا لاتاری 2020 برنامه والدین، پدربزرگ ها و مادربزرگ های خود را برگزار کرده است.

به گفته اداره مهاجرت، پناهجویی و تابعیت کانادا، به نحوی برنامه ریزی شده بود که این لاتاری پایان سال 2020 انجام شود اما بخاطر شیوع جهانی ویروس کرونا به تاخیر افتاد.

افرادی که نامشان در لاتاری بیرون می آید، 60 روز کاری برای ثبت درخواست اسپانسرشیپ خود نزد اداره مهاجرت، پناهجویی و تابعیت کانادا زمان دارند ، با این وجود اداره مهاجرت کانادا بخاطر تاخیر های ناشی از ویروس کرونا این زمان را تمدید خواهد کرد.

طبق گزارش CBC، اداره مهاجرت، پناهجویی و تابعیت کانادا به تدریج در ده روز آتی از حامیانی که از لاتاری بیرون آمده اند دعوت خواهد کرد.

راه اندازی PGP سال 2020 بخاطر شیوع ویروس کرونا به تاخیر افتاد. سپس اداره مهاجرت، پناهجویی و تابعیت کانادا درگاه را بین تاریخ های 13 اکتبر و 3 نوامبر  باز کرد. در طول این دوره، شهروندان کانادایی و تابعان دائمی می توانستند تمایل خود نسبت به حمایت از والدین، یا پدربزرگ و مادربزرگ خود برای گرفتن اقامت دائم را به اداره مهاجرت، پناهجوییو تابعیت کاندا اعلام کنند.

60 روز تا درخواست، اما درصورت وجود تاخیر های ناشی از ویروس کرونا این زمان تمدید خواهد شد.

اسپانسرهایی که در لاتاری برگزیده شده اند 60 روز کاری برای ثبت درخواست اسپانسرشیپ و مدارک حمایتی خود نزد اداره مهاجرت، پناهجویی و تابعیت کانادا زمان دارند. با این وجود، اداره مهاجرت کانادا در دعوت نامه خود از اسپانسرها اعلام می کند که:

نمایش خبر  وقتی که خارج از کانادا کارت PR شما منقضی شد چه اقدامی باید انجام دهید

اگر نمی توانید بخاطر اختلالات پیش آمده ناشی از ویروس کرونا نمی توانید مدارک حمایتی را تهیه کنید، یک نامه توضیحی و یا شواهدی را در بسته درخواست خود ضمیمه کنید مبنی براینکه نمی توانید در فرجه زمانی 60 روزه این مدارک را ارائه دهید. اگر هنوز پس از 60 روز نتوانستید مدارک را تهیه کنید، این مدت زمان 90 روز برای شما تمدید می شود. شما باید در اولین فرصتی که مدارک را تهیه کردید آنها را ثبت کنید.

 

ضوابط صلاحیت سنجی برای اسپانسرشیپ PGP شامل موارد زیر است:

  • شهروند یا تابع کانادایی باشید
  • حداقل 18 ساله باشید
  • حداقل سطح لازم درآمد  را داشته باشید
  • یک توافق نامه تعهد اسپانسرشیپ امضا کنید. تحت این توافق نامه، اسپانسرها و امضا کنندگان مشترک باید هر کمک مالی پرداخت شده به وابستگان تحت حمایت را پرداخت کنند. طول تعهد برای اسپانسرها و امضا کنندگان مشترکی که خارج از کبک زندگی می کنند 20  است و برای افرادی که در کبک هستند این مدت زمان برابر با 10 سال است.

 

تحت برنامه والدین، پدربزرگ ها و مادربزرگ ها 2021 حدود 30000 متقاضی پذیرفته می شوند.

اداره مهاجرت، پناهجویی و تابعیت کانادا جزئیات PGP 2021 را در نیمه اول سال جدید اعلام خواهد کرد. اداره مهاجرت کانادا مجددا از یک سیستم لاتاری استفاده خواهد کرد. این بدان معناست که یک درگاه در اختیار اسپانسرها  قرار می گیرد تا تمایل خود نسبت به اسپانسر شدن را به اداره مهاجرت ابراز کنند، و سپس اداره مهاجرت کانادا لاتاری دیگری برگزار خواهد کرد. PGP2021 نسبت به پذیرش PGP سال 2020 سه برابر بیشتر خواهد بود، همانطور که اداره مهاجرت، پناهجویی و تابعیت کانادا اعلام کرده است تا 30000 متقاضی را خواهد پذیرفت.

نمایش خبر  کانادا در ماه ژانویه ۲۰۲۱ از ۲۵ هزار مهاجر دعوت کرد