کانادا «قصد دوجانبه» را برای متقاضیان اسپانسرشیپ همسران برون مرزی را تعریف می‌کند

در این مقاله می خوانید که در زمان درخواست همزمان برای اسپانسرشیپ همسر یا شریک زندگی جهت ویزای موقت و اقامت دائم مسئول مهاجرت چه مواردی را در نظر میگیرد.

این امکان برای اسپانسرشیپ همسری وجود دارد که با وجود مفهوم قصد  دو جنبه ای به طور همزمان بتوانید برای ویزای ویزیتوری درخواست دهید.

برخی از زوج ها که برای اسپانسرشیپ همسر یا شریک زندگی درخواست می دهند می خواهند ابتدا برای یک ویزای اقامت موقت درخواست دهند سپس به کانادا بیایند تا برای اسپانسرشیپ از داخل کشور درخواست بدهند.

گزینه دیگر درخواست برای هر دوی آن‌ها است. در حالی که مسئولان مهاجرتی باید بررسی کنن  که آیا متقاضیان برای ویزاهای موقت پس از زمان مجاز کشور را ترک می‌کنند یا خیر،آنها مجاز هستند در همان زمان به عنوان یک تابع موقت برای اقامت دائم درخواست دهند. به عبارت دیگر درخواست برای اقامت موقت از هر نوعی مانع شما برای درخواست اقامت دائم نمی‌شود.

تعریف واقعی قصد  دو جنبه ای در مصوبه حمایت از مهاجرت و پناهجویی عبارت است از:

هدف یک فرد با مدیریت خارجی برای تبدیل شدن به یک تابع دائمی که او را از اقامت موقت منع نمی کند و تنها اگر مسئول مربوطه تایید کند، آنها تا پایان مدت زمان مجاز هستند که کشور را ترک می‌کند.

مطلب مرتبط
چگونگی دریافت اقامت دائم توسط دانشجویان بین المللی

با این وجود، این مورد مانع رد شدن برخی از متقاضیان می شود زیرا آنها نمی توانند اثبات کنند که در زمان منقضی شدن اسناد شان کشور را ترک می‌کنند.

در سی‌ام اکتبر اداره مهاجرت پناهندگی و تابعیت کانادا دستورالعملهای تحویل برنامه خود برای مسئولان را به روزرسانی کرد و ملاحظاتی که باید مسئولان در زمان بررسی اسپانسرشیپ همسری مورد توجه قرار دهند را روشن کرد به طور خاص شرایط افرادی که برای ویزای موقت درخواست داده‌اند را نیز مطرح کرد.

مسئولان مهاجرتی باید شرایط فردی افراد خارجی که برای اقامت دائم مورد حمایت قرار می گیرند را مورد توجه قرار دهند.

چند مورد از فاکتورهای مورد نیاز که باید در نظر گرفته شوند مطابق موارد زیر هستند:

  • آیا درخواست اسپانسرشیپی تایید شده است یا خیر
  • آیا درخواست برای اقامت دائم به تایید مرحله اول رسیده است یا خیر.
  • متقاضی تا چه حد به کشور محل زندگی خود وابسته است
  • آیا درخواستشان رد شده است،برنامه متقاضی چیست

 

اساساً،شریکان زندگی و همسران باید مسئول مربوطه را متقاعد کنند که تا زمانی در کانادا اقامت خواهند داشت که دارای وضعیت قانونی در کانادا باشند. مسئولان مهاجرتی نیز عوامل دیگر را در نظر خواهند گرفت مانند عواملی که در زمان ارزیابی قصد  دو جنبه ای ارزیابی قرار می‌دهند.

مطلب مرتبط
برخی از شرکت کنندگان IEC خارج از کانادا توانستندLOI خود را تمدید کنند

 

مسئولان مهاجرتی چطور قصد  دو جنبه ای را مورد ارزیابی قرار می دهند

بین کسانی که با اقامت موقتی قصد دارند کانادا را ترک کنند و افرادی که نمی خواهند در پایان مدت مجاز اگر درخواست اقامت دائم شان رد شد کشور را ترک کنند تفاوتی وجود دارد ‌

وقتی مسئولان اهداف متقاضی را مورد ارزیابی قرار می دهند آنها گفته می‌شود تا به شرایط فردی متقاضی اقامت موقت توجه ویژه داشته باشند. در میان موارد دیگر مسئولان موارد زیر را در زمان ارزیابی درخواست اقامت موقت مورد توجه قرار می دهند:

  • مدت زمانی که متقاضی در کانادا اقامت خواهد داشت
  • روش‌های حمایتی آنها
  • الزامات و ارتباط آنها با کشور خودشان
  • هدف و قصد اقامت
  • اعتبار اسناد و اطلاعات تایید شده
  • پذیرش قوانین مهاجرت کانادا و اطلاعات موجود در بیوگرافی و بیومتریک.

 

از دید مسئول مهاجرتی ارزیابی درخواست‌های آمده موقت تفاوتی با درخواست‌های دیگر ندارد. هر متقاضی یک ارزیابی فردی دریافت می‌کند.

اگر یک مسئول در مورد قصد و نیت متقاضی ابهاماتی داشته باشد متقاضی باید در مورد این نگرانی ها مطلع شود و فرصتی برای پاسخ دهی داشته باشد. اگر مسئول مربوطه اقامت موقت را نپذیرد او باید یک نامه به متقاضیان ارائه دهد و در آن توضیح دهد که دلیل رد درخواست چه بوده است.

مطلب مرتبط
در ماه نوامبر ۲۰۲۰، ۱۵۰۰۰ مهاجر به کشور وارد شدند

اگر متقاضیان اقامت موقت نشان ندهند که قصد ترک کانادا را دارند و مسئول مربوطه هدف آنها را به عنوان اقامت دائم تشخیص دهد درخواست آنها را رد خواهد شد. حتی اگر متقاضی بعداً برای دسته تجربه کانادایی یا برنامه کاندیدای استانی واجد شرایط شناخته شود هم در خواست صورت خواهد شد. دلیل این امر به گفته اداره مهاجرت پناهجویی و تابعیت کانادا آن است که متقاضی نشان داده است که بندها و شرایط اقامت موقت را رعایت کرده است.

مسئولان از اختیارات تصمیم گیری خود در مورد درخواست ها با قصد دو جنبه ای استفاده می‌کنند اما سیستم مدیریت پرونده به روشنی استدلال مسئول مهاجرت در زمان ارزیابی درخواست‌ها را روشن می‌کند. به عبارت دیگر اگر قصد دوطرفه به عنوان بخشی از تصمیم گیری در مورد درخواست در نظر گرفته شود باید در فایل متقاضی نوشته شود.

لینک کوتاه مطلب

به اشتراک بگذارید

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی pinterest
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی telegram