کانادا در سال ۲۰۲۱ مجدداً از لاتاری برنامه والدین و پدربزرگ و مادربزرگ ها استفاده خواهد کرد

کانادا برای سال ۲۰۲۰برنامه دارد تا پذیرای ۱۰۰۰۰ والدین و پدربزرگ و مادربزرگ باشد و قصد دارد در سال ۲۰۲۱ این رقم را به ۳۰ هزار نفر برساند.

سازمان مهاجرتی کانادا یک بار دیگر از فرایند انتخاب تصادفی برای اسپانسرشیپی والدین یا پدربزرگ ها و مادربزرگ ها در سال ۲۰۲۱ استفاده خواهند کرد.

اداره مهاجرت، پناهجویی و تابعیت کانادا اعلام کرد که تنها یک دور برای صدور دعوت نامه درخواست برای برنامه والدین و پدربزرگ و مادربزرگ ها در سال ۲۰۲۰ فراهم خواهد بود.

دوره پذیرش ۳ هفته ای برای اعلام علاقمندی نسبت به اسپانسرشیپی برای سال ۲۰۲۰ در تاریخ سوم نوامبر بسته شد. اکنون اداره مهاجرت، پناهجویی و تابعیت کانادا باید فرم ها را به صورت تصادفی برگزیند و فرم هایی که دوبار تکرار شده اند را حذف کند و دعوت نامه های درخواست را ارسال کند. آنها پیش بینی می کنند که زمان کافی برای اسپانسرها والدین و پدربزرگ مادربزرگ ها برای تکمیل درخواست پیش از سال ۲۰۲۱ وجود ندارد. درنتیجه درخواست‌های اسپانسرشیپ پاییز ۲۰۲۰ در اوایل سال ۲۰۲۱ دریافت خواهد شد.

اداره مهاجرت، پناهندگی و تابعیت کانادا برای سال بعد برنامه اسپانسرشیپ والدین پدربزرگها و مادربزرگها حداکثر ۱۰ هزار درخواست را خواهد پذیرفت. هر درخواستی که پیش از پایان دسامبر ۲۰۲۰ دریافت شود در زمره ۱۰ هزار درخواست مورد نظر در نظر گرفته می شود. در سال ۲۰۲۱ تعداد پذیرش تا ۳۰ هزار نفر افزایش خواهد یافت. این تعداد حداکثری ممکن است با دستورالعمل‌های که از سوی وزیر مهاجرت ارائه می‌شود تغییر کند.

مطلب مرتبط
مهاجرت در دور دوران شیوع ویروس کرونا و پس از آن اقتصاد کبک و انتاریو حمایت می کند

افرادی که فرم توضیح علاقه مندی خود را در سال ۲۰۲۰ ثبت می کنند اما در سال جاری دعوت نمی شوند ممکن است در سال آینده در صورتی که مجدداً درخواست خود را ارائه دهند در نظر گرفته شوند.

اداره مهاجرت، پناهندگی و تابعیت کانادا همچنان به رسیدگی به درخواست های اسپانسرشیپ به برنامه پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها و والدین ادامه می دهد. این بدان معنا است که در خواست های جدید ثبت شده در زمان بازگشایی مجدد برنامه در صف و پشت درخواست‌ هایی قرار می‌گیرند که در دست رسیدگی برای این برنامه هستند.

تاریخ‌های پذیرش برای برنامه پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها و والدین ۲۰۲۱ هنوز تنظیم نشده است. اسپانسر های آینده باید به دپارتمان اطلاع دهند که آنها می‌خواهند با ثبت فرم توضیح علاقه مندی اسپانسرشیپ پس از بازگشایی آن از والدین یا پدربزرگ ها و مادربزرگ های خود حمایت کنند. آنها باید یک نسخه از وضعیت جاری خود در کانادا را همراه با فرم شان بارگذاری کنند به نحوی که اداره مهاجرت، پناهجویی و تابعیت کانادا بتواند درخواست هایی که دوبار ثبت شده اند را شناسایی کند

فرم توضیح علاقمندی درخواستی برای برنامه والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ ها نیست. دپارتمان مهاجرتی از مردم دعوت می کند تا در صورتی که فرم توضیح علاقمندی نسبت به اسپانسرشیپ ای را در طول دوره پذیرش پر کرده‌اند برای این برنامه درخواست دهند.

مطلب مرتبط
چطور از عربستان سعودی به کانادا مهاجرت کنیم

اسپانسر های احتمالی ۶۰ روز از تاریخ نامه دعوت برای درخواست زمان دارند تا درخواست اسپانسرشیپ خود و بسته به درخواست اقامت دائم خود را ثبت کنند. دعوت نامه درخواست قابل انتقال به اسپانسر احتمالی یا متقاضی دیگری نیست. اگر اداره مهاجرت نتواند از طریق ایمیل با متقاضیان یا اسپانسرها تماس برقرار کند نماینده اداره مهاجرت از ایمیل پرینت گرفته و آن را به آدرس پستی آنها ارسال می کند.

لینک کوتاه مطلب

به اشتراک بگذارید

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی pinterest
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی telegram