کانادا در سال ۲۰۲۱ مجدداً از انتخاب لاتاری برنامه والدین و پدربزرگ و مادربزرگ ها استفاده خواهد کرد

کانادا برای سال ۲۰۲۰برنامه دارد تا پذیرای ۱۰۰۰۰ والدین و پدربزرگ و مادربزرگ باشد و قصد دارد در سال ۲۰۲۱ این رقم را به ۳۰ هزار نفر برساند.

سازمان مهاجرتی کانادا یک بار دیگر از فرایند انتخاب تصادفی برای اسپانسرشیپی والدین و پدربزرگ ها و مادربزرگ ها در سال ۲۰۲۱ استفاده خواهند کرد.

اداره مهاجرت پناهجویی و تابعیت کانادا اعلام کرد که تنها یک دور برای صدور دعوت نامه درخواست برای برنامه والدین و پدربزرگ و مادربزرگ ها در سال ۲۰۲۰ فراهم خواهد بود.

دوره پذیرش ۳ هفته ای برای اعلام علاقمندی نسبت به اسپانسرشیپی برای سال ۲۰۲۰ در تاریخ سوم نوامبر بسته شد. اکنون اداره مهاجرت پناهجویی و تابعیت کانادا باید فرم ها را به صورت تصادفی قرار دهد و فرم هایی که دوبار تکرار شده اند را حذف کند و دعوت نامه های درخواست را ارسال کند. آنها پیش بینی می کنند که زمان کافی برای اسپانسرها والدین و پدربزرگ مادربزرگ ها برای تکمیل درخواست پیش از سال ۲۰۲۱ وجود ندارد. درنتیجه درخواست‌های اسپانسرشیپ پاییز ۲۰۲۰ در اوایل سال ۲۰۲۱ دریافت خواهد شد.

اداره مهاجرت پناهندگی و تابعیت کانادا برای سال بعد برنامه اسپانسرشیپ والدین پدربزرگها و مادربزرگها حداکثر ۱۰ هزار درخواست را خواهد پذیرفت. هر درخواستی که پیش از پایان دسامبر ۲۰۲۰ دریافت شود، حداکثر ۱۰ هزار درخواست مورد نظر در نظر گرفته می شود. در سال ۲۰۲۱ تعداد پذیرش تا ۳۰ هزار نفر افزایش خواهد یافت. این تعداد حداکثری ممکن است با دستورالعمل‌های بعدی که از سوی وزیر مهاجرت ارائه می‌شود تغییر کند.

مطلب مرتبط
واجد شرایط شدن برای برنامه PGP سال ۲۰۲۰

افرادی که توضیح علاقه مندی خود را در سال ۲۰۲۰ ثبت می کنند اما در سال جاری دعوت نمی شوند ممکن است در سال آینده در صورتی که مجدداً درخواست خود را ارائه دهند در نظر گرفته شوند.

اداره مهاجرت پناهندگی و تابعیت کانادا همچنان به رسیدگی به درخواستهای اسپانسرشیپ به برنامه پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها و والدین ادامه می دهد. این بدان معنا است که در خواست های جدید ثبت شده در زمان بازگشایی مجدد برنامه صف و پشت درخواست‌های قرار می‌گیرد که در دست رسیدگی برای این برنامه هستند.

تاریخ‌های پذیرش برای برنامه پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها و والدین ۲۰۲۱ هنوز تنظیم نشده است. اسپانسر های آینده باید به دپارتمان اجازه دهند تا بدانند که آنها می‌خواهند با ثبت فرم توضیح علاقه مندی اسپانسرشیپ پس از بازگشایی آن از والدین یا پدربزرگ ها و مادربزرگ های خود حمایت کنند.آنها باید یک نسخه از وضعیت جاری خود در کانادا را همراه با فرم شان بارگذاری کنند به نحوی که اداره مهاجرت پناهجویی و تابعیت کانادا بتواند درخواست هایی که دوبار ثبت شده اند را شناسایی کند

فرم توضیح علاقمندی درخواستی برای برنامه والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ ها نیست. دپارتمان مهاجرتی از مردم دعوت می کند تا در صورتی که فرم توضیح علاقمندی نسبت به اسپانسرشیپ ای را در طول دوره پذیرش پر کرده‌اند برای این برنامه درخواست دهند.

مطلب مرتبط
به دنبال انتقادات شدید، پرینس ادوارد آیلند برنامه مهاجرت بیزنسی اش را کنسل کرد

اسپانسر های احتمالی ۶۰ روز از تاریخ نامه دعوت برای درخواست زمان دارند تا درخواست اسپانسرشیپ خود و بسته به درخواست اقامت دائم خود را ثبت کنند. دعوت نامه درخواست قابل انتقال به اسپانسر احتمالی یا متقاضی دیگری نیست. اگر اداره مهاجرت نتواند از طریق ایمیل با متقاضیان یا اسپانسرها تماس برقرار کند نماینده اداره مهاجرت از ایمیل پرینت گرفته و آن را به آدرس پستی آنها ارسال می کند