کانادا باید در مسیر مهاجرتی خود قدم بردارد.

چرا کانادا باید برنامه پیش از ویروس کرونا خود که هدفش ۳۴۱ هزار مهاجر جدید در سال ۲۰۲۱ بود را حفظ کند?

کانادا به زودی اطلاعیه مهمی را منتشر می کند که روند اقتصادی آن برای سال های پیش رو نشان می دهد.

تا جمعه وزیر مهاجرت مارکو مندیچینو، از برنامه جدید روشهای مهاجرتی کانادا رونمایی می کند، در این برنامه در مورد تعداد مهاجران جدید که در سال ۲۰۲۱ پذیرفته می شوند اطلاعات دقیق منتشر خواهد شد.

از اواخر دهه ۱۹۸۰ دولت های لیبرال و محافظه کار مانند یکدیگر پذیرش مهاجران جدید به کانادا را به تدریج افزایش داده‌اند. منطق این امر ساده است. تازه واردان به منع تاثیر مالی و اقتصادی منفی که به خاطر جمعیت سالخورده کانادا و نرخ پایین تولد اتفاق افتاده است کمک می کنند.

شیوع ویروس کرونا هدف پذیرش ۳۴۱ هزار تازه وارد که برای سال ۲۰۲۰ تصمیم گیری شده بود راه کاهش می دهد.

بر اساس شواهد ممکن است اینگونه تصور شود که این یک هدف قابل مقایسه برای سال بعد منطقی نباشد. مرزها برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بسته شده اند. کانادا اقتصاد ضعیف تر بیکاری بالایی دارد.

اما کاهش هدف به خاطر ویروس کرونا بنا بر دلایل زیر یک اشتباه است.

مطلب مرتبط
مهاجرت در دور دوران شیوع ویروس کرونا و پس از آن اقتصاد کبک و انتاریو حمایت می کند

شیوع نیاز به پذیرش تازه واردان برای رسیدن به هدف به دنیا آمدن ۹ میلیون کودک را تغییر نداده است. نرخ تولد در کانادا بسیار پایین است و این صحبت مطرح است که ابهامات اقتصادی ناشی از شیوع ممکن است است منجر به کاهش تولد شود.

ما باید بیشتر برای پیشرفت های تکنولوژی تکیه کنیم تا بتوانیم نیازهای نیروی کار احتمالی خود در آینده را را فراهم کنیم اما هنوز به کانادایی ها و مهاجران با استعدادی برای حمایت از پیشرفت در زمینه تکنولوژی نیاز داریم. علاوه بر این اقتصاد کانادا تنها در صورت نبود افزایش نیروی کار رشد می کند.

موضوعی که مطرح است حفظ روند مهاجرت بیشتر به کشور است.

فعالیت های اقتصادی حتی با وجود افزایش تولد ضعیف خواهد بود.

کمک های مالی دولت برای حفظ اقتصاد در طول دوران شیوع در حال افزایش است اما نسل های بعدی مجبور خواهند بود این کمک‌های مالی را جبران کنند.

از این رو پذیرش مهاجران بیشتر برای حمایت از رشد و بازگشت به فرصت های مالی و اقتصادی خوب پس از دوران ویروس کرونا حیاتی است.

ممکن است از نظر قانونی اینگونه استدلال شود که پذیرش مهاجران بیشتر در طول دوران بیکاری منطقی نیست.

رد ادعای این استدلال این است که مهاجرت ایجاد شغل در کوتاه مدت مانند تازه واردانی که شبیه سازی می کند که پول خود را برای سکونت در کانادا صرف می کنند.

مطلب مرتبط
جزیره پرنس ادوارد در اولین دراو برنامه کاندیدای استانی خود در سال ۲۰۲۱ از ۲۱۱ متقاضی مهاجرتی دعوت می کند

ایجاد شغل زمانی افزایش خواهد یافت که شیوع به پایان برسد. با اکنون باید برای جبران و وضعیت اقتصادی پس از دوران شیوع ویروس کرونا آماده شویم. پیش از دوران شیوع ویروس کرونا کانادا از کمترین نرخ بیکاری برخوردار بود و این به خاطر جمعیت سالخورده و نرخ تولد پایینش بود. در نهایت به نرخ بیکاری نسبتاً پایین و خود باز خواهیم گشت و برای پر کردن فرصت های شغلی خالی نیاز به مهاجران داریم. یک تحقیق جدید از سوی دپارتمان مهاجرتی مندیچینو او نشان می دهد که مهاجرانی که اخیراً به عنوان نیروی کار متخصص وارد کانادا شده اند در بازار کار به خوبی ایفای نقش می‌کنند. با در نظر گرفتن این موضوع که میخواهیم بهترین بهترینها را جذب کنیم باید به دقت توانایی مهاجران برای ورود به کانادا را مورد بررسی قرار دهیم.

در نهایت حمایت وحفاظت از امنیت و سلامت کانادایی ها اولین اولویت ما است. باید مطمئن شویم که این این موضوع به هدفی که مندیچینو در جمعه اعلام می کند مرتبط نیست. این هدف لزوماً به این معنا نیست که کانادا این تعداد از مهاجران را در سال آینده می پذیرد بلکه به این معنا است که کانادا می تواند اهداف مهاجرتی خود را عنوان کند و تنها در شرایطی که کانادایی های آینده اجازه ورود به کشور را بدهد که کارشناسان سلامت عمومی این موضوع را ایمن بدانند.

مطلب مرتبط
نورث بی از روند مهاجرتی پایلوت مهاجرتی روستایی و شمالی رونمایی می کند

مهاجرت پیش از دوران شیوع ویروس کرونا برای آینده اقتصادی کانادا مهم بود و در سلامت مالی و اقتصادی ما پس از دوران شیوع ویروس کرونا نیز نقش مهمی بازی می کند. دولت کانادایی بر اهداف مهاجرتی خود پا بر جاست. بهترین تصمیم اعلام اهداف مهاجرتی برای سال ۲۰۲۱ و پس از آن است که با سطح پذیرش تازه واردان که قبل از دوران شیوع تعیین شده بود همراستا است.