ردکردن این
چطور به عنوان یک ویزیتور در کانادا اقامت خود را تمدید کنیم

تاریخ انتشار

اگر به عنوان یک ویزیتور وارد کانادا شده اید و وضعیت اقامت شما در حال انقضا است در این مقاله می توانید تمام اطلاعات مورد نیاز برای تمدید وضعیت اقامت دائم خود را بخوانید.

با وجود محدودیت های سفر که همچنان پابرجا هستند اگر به عنوان یک ویزیتور در کانادا هستید ممکن است به دنبال تمدید وضعیت اقامت خود باشید به طور کلی ویزاهای ویزیتوری به اتباع خارجی این امکان را می دهد تا به طور قانونی در کانادا زندگی کنند در پایان این دوره که حداکثر شش ماه می باشد وضعیت قانونی ویزیتورها منقضی می شود و آنها باید کشور را ترک کنند.

اگر این شرایط برای شما صادق است می توانید پس از این دوره مشخص نیز اقامت خود را تمدید کنید برای انجام این کار باید در حالیکه ویزای ویزیتوری شما همچنان اعتبار دارد درخواست خود را نزد اداره مهاجرت پناهندگی و تابعیت کانادا ارائه دهید. ویزای اقامت موقت یک مدرک رسمی صادر شده از سوی دفتر ویزای کانادایی است و در پاسپورت ملیت فرد خارجی وارد شده است. این مدرک گواهی می‌دهد که شما تمام شرایط برای ورود به کانادا به عنوان یک موقعیت دائمی را برآورده کرده اید.

برای تمدید وضعیت اقامت خود به عنوان یک ویزیتور در کانادا،باید برای یک مدرک ویزیتوری درخواست دهید این مدرک یک تاریخ انقضا دارد که در آن تاریخ باید برای درخواست تمدید دیگری که به شما امکان اقامت قانونی در کشور را بدهد درخواست مجدد دهید ذکر این نکته نیز مهم است‌که مدرک ویزیتوری تضمین نمی کند که پس از ترک کشور امکان ورود مجدد را داشته باشید.

نمایش خبر  ابزار جدید می‌تواند به مهاجران کمک کند تا در مورد محل زندگی خود در کانادا تصمیم گیری کنند

اگر ویزای ویزیتوری شما در حال حاضر با وجود ارائه درخواست برای تمدید آن منقضی شود می ‌تواند تا زمان تصمیم‌گیری در کانادا بمانید این وضعیت به عنوان وضعیت حفظ شده شناخته می شود.

در طول این دوره شرایط وضعیت ویزیتوری شما پس از تاریخ انقضا نیز تمدید می‌شود و مجاز به حضور به عنوان ویزیتور در کشور خواهید بود.

با این وجود اگر وضعیت ویزیتوری شما منقضی شده باشد می‌توانید با داشتن شرایط اولیه وضعیت خود را مجدداً به دست آورید.

 

چه مدت می توانید در کشور اقامت داشته باشید؟

بدون در نظر گرفتن اینکه شما شهروند یک کشور معاف از ویزا هستید یا خیر، افرادی که می ‌خواهند بنابر اهداف موقتی وارد کانادا شوند ،مانند توریستی، نیروی کار موقت خارجی و دانشجوی بین المللی، باید برای گرفتن یک ویزای اقامت موقت درخواست دهند. اکثر ویزیتور ها می توانند برای حداکثر شش ماه در کانادا اقامت داشته باشند افرادی که این مهر را در پاسپورت خود دریافت می کنند باید تا پایان تاریخ مشخص شده کشور را ترک کنند و افرادی که مدرک ویزیتوری دریافت می کنند باید پیش از تاریخ انقضای مشخص شده در مدرک، کشور را ترک کنند.

در صورتی که پاسپورت مهر نخورده باشد اتباع خارجی تنها برای دوره ۶ ماه از تاریخ ورود اولیه خود به کشور یا قبل از انقضای پاسپورت خود در کشور اقامت خواهند داشت.

امکان درخواست برای ویزای ویزیتوری با وجود محدودیت‌ های سفر ممکن است. اما تنها افرادی که معاف از محدودیتهای سفر هستند می توانند در این زمان وارد کشور شوند.

نمایش خبر  دارندگان مجوز کار پس از فارغ‌ التحصیلی اکنون می ‌توانند برای مجوزهای کار باز جدید درخواست خود را ثبت کنند.

 

این سیاست موقتی به ویزیتورها امکان درخواست برای مجوز کار را می دهد.

در روز ۲۴ آگوست ۲۰۲۰ اداره مهاجرت کانادا ضوابط خاصی معرفی کرد که به اتباع خارجی دارای وضعیت موقت در کانادا با پیشنهاد شغلی معتبر امکان درخواست برای مجوز کار مختص کارفرما را می‌ داد. پیش از آن ویزیتور ها معمولاً باید پیش از ورود به کشور برای مجوز کار اولیه درخواست می دادند.  اگر در آن زمان با وضعیت ویزیتوری در کشور اقامت داشتند باید کشور را ترک می کردند و مجددا وارد کشور می شدند تا مجوز کار خود را فعال کنند.

متقاضیانی که به دنبال بهره مند شدن از ضوابط موقتی هستند باید دارای وضعیت معتبر به عنوان یک ویزیتور در زمان درخواست باشند یا با وضعیت معتبر در کانادا اقامت داشته باشند دارای پیشنهاد شغلی معتبر باشند

درخواست درون کشوری برای مجوز کار مختص کارفرما ثبت کنند که تحت حمایت ارزیابی تأثیر بازار کار یا موفق به ارزیابی تاثیر کارگذار باشد و این درخواست پیش از ۳۱ آگوست ۲۰۲۱ ثبت شده باشد.

تمام ضوابط پذیرش ای مانند بررسی های کیفری و پزشکی را برآورده کنند.

سیاست های موقتی برای اولین بار برای ویزیتورهایی معرفی شدند که در طول زمان محدودیت های سفر مربوط به ویروس کرونا وارد کشور شدند.