چرا نمی‌توانیم وارد کانادا شویم؟ جرایم کیفری و ممنوعیت ورود به کانادا 2019

این یک واقعیت است که سوءپیشینه افراد همواره در طول زندگی آنان تأثیرگذار است، متأسفانه گاهی خواسته یا ناخواسته سختی‌های زندگی و یا بدشانسی گریبان‌گیر سرنوشت برخی افراد شده و این منجر به داشتن سوءپیشینه برای آنان می‌شود. برخی هم‌اکنون گذشته تلخ را پشت سر گذاشته و مسیر موفقیت را طی می‌کنند، ولی گذشته آنان کماکان در مرزهای ورودی یک کشور دیگر، بدون توجه به موقعیت اجتماعی فعلی، و باوجود گذشت زمان به‌عنوان یک مانع امنیتی محسوب می‌گردد.

هر جرم کیفری بزرگ و یا کوچک درگذشته‌ی متقاضی و یا یکی از همراهان وابسته وی می‌تواند در پرونده تقاضای مهاجرت و در اخذ مجوز ورود به کانادا و یا پذیرش درخواست مهاجرت تاثیر داشته باشد

بدین دلیل زمانی که افراد خارجی می‌خواهند به کانادا بیایند، متأسفانه این سوءپیشینه می‌تواند مانع ورود آنان شود. درواقع، سابقه کیفری گذشته می‌تواند در پذیرش آنان هنگام بررسی درخواست ورود و یا مهاجر تأثیر منفی بگذارد.

سوابق کیفری و جنایی همیشه باگذشت زمان پاک نمی‌شوند. بر اساس قوانین کانادا تنها پس از گذشت 10 سال از پایان جریمه مقررشده توسط دادگاه، تنها درصورتی‌که شخص مرتکب جرم دیگری نشده باشد، می‌تواند در صورت ارائه پاک بودن از هرگونه سوءسابقه از گذشته شخص پاک شود.

این افراد تنها در صورت تکمیل فرم Criminal rehabitation درصورتی‌که مدت 10 سال از پایان دوره مجازات و عدم ارتکاب به هیچ جرم دیگری که در خارج از کانادا مرتکب شده‌اند، گذشته باشد، می‌توانند درخواست حذف سوءپیشینه را از تاریخچه عملکرد خودنمایند و تنها در صورت تائید افسر مهاجرت درخواست ورود و یا اقامت آنان می‌تواند توسط مسئولین اداره مهاجرت و پلیس مرزی کانادا مورد ارزیابی قرار گیرد. لازم به ذکر است که افرادی که دارای چندین جرم کیفری هستند، هرگز حتی در صورت درخواست به پاک‌سازی سوءپیشینه قادر به درخواست مهاجرت و یا ورود به کانادا نخواهند بود و درخواست آنان با رد تقاضا مواجه خواهد گشت.

در مواردی که ارتکاب جرم در کانادا صورت گیرد بسیار جدی تلقی خواهد شد و اگر مجازات آن 10 سال و یا دوره طولانی‌تری باشد، جرم سنگین محسوب می‌شود. ازجمله جرائم سنگین می‌توان به مواردی همچون: سرقت بالغ‌بر 5هزار دلار کانادا، حمله و یا تهاجم منجر به صدمات بدنی، استفاده از سلاح گرم و یا سرد، و قاچاق مواد مخدر اشاره کرد. نکته مهم اینکه مجازات کیفری مجرم از طریق تکمیل فرم ندامت تسویه نمی‌شود، نتیجتاً درخواست criminal rehabilitation ضروری است.

سوابق کیفری و جنایی همیشه باگذشت زمان پاک نمی‌شوند. بر اساس قوانین کانادا تنها پس از گذشت 10 سال از پایان جریمه مقررشده توسط دادگاه، تنها درصورتی‌که شخص مرتکب جرم دیگری نشده باشد، می‌تواند در صورت ارائه پاک بودن از هرگونه سوءسابقه از گذشته شخص پاک شود.

حتی محکومیت‌هایی که در دو دسته‌بندی گفته‌شده قرارنمی‌گیرند، می‌توانند بر روی پرونده مهاجرت یا ورود به کانادا تأثیر بگذارند. در بسیاری از موارد، متقاضیان به علت داشتن جرائم کیفری کوچک هم ممکن است از ورودشان به کانادا جلوگیری شود. این مسئله به دلیل اختیار تام برای تصمیم‌گیری در دست افسران اداره مهاجرت کانادا هست. بدین معنا که اگر فرد ازنظر قانونی دیگر موردی نداشته باشد، بازهم می‌تواند موردپذیرش افسر مهاجرت قرار نگیرد.

تصمیم‌گیری افسر مهاجرت و یا افسر مرز می‌تواند تنها بدین دلیل باشد که وی اعتقاد دارد ورود متقاضی موجب به خطر انداختن امنیت شهروندان کانادایی خواهد شد. نتیجتاً حتی با داشتن جرائم سبک هنوز از ورود این فرد به کشور جلوگیری می‌شود. در برخی از موارد باوجوداینکه متقاضی بر اساس قانون واجد شرایط وکیل فرم و اثبات عدم ارتکاب جرم در طی 10 سال پس از گذراندن جریمه مقررشده توسط دادگاه است ولی هنوز افسران مهاجرت و یا افسران مرزی به علت داشتن قدرت تصمیم‌گیری می‌توانند مانع ورود شخص به مرزهای کانادا و یا حتی پذیرش درخواست مهاجرت این افراد شوند.

حتی محکومیت‌هایی که در دو دسته‌بندی گفته‌شده قرارنمی‌گیرند، می‌توانند بر روی پرونده مهاجرت یا ورود به کانادا تأثیر بگذارند. در بسیاری از موارد، متقاضیان به علت داشتن جرائم کیفری کوچک هم ممکن است از ورودشان به کانادا جلوگیری شود.

در این‌گونه موارد قانون اجازه اعتراض به درخواست افسران مهاجرت و مرزی را به متقاضی از طریق وکیل و یا مشاور رسمی می‌دهد. وکیل و یا مشاور رسمی مهاجرت با ارائه نامه توضیحی اعتراض خود را بر اساس قانون از طرف موکل خود ارائه و تصمیم‌گیری افسر مهاجرت را مورد سؤال قرار می‌دهد.

 نتیجتاً هر جرم کیفری بزرگ و یا کوچک درگذشته‌ی متقاضی و یا یکی از همراهان وابسته وی در پرونده تقاضای مهاجرت قطعاً می‌تواند در اخذ مجوز ورود به مرزهای کانادا و یا پذیرش درخواست مهاجرت شخصی که مرتکب به جرم شده و یا کل خانواده تأثیرات جدی داشته باشد. در برخی از مواقع حتی باگذشت 10 سال و عدم ارتکاب پس از سپری نمودن دوره مجازات، هنوز می‌توان انتظار داشت که متقاضی و یا کل خانواده همراه متقاضی با رد تقاضا مواجه گردند.

مطلب مرتبط
تأثیرات انتخابات بر سیاست‌های مهاجرتی کانادا

لینک کوتاه مطلب

به اشتراک بگذارید

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی pinterest
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی telegram