چرا مردم به نواسکوشیا مهاجرت می‌کنند و چرا آنجا را ترک می کنند؟

تحقیقی به بررسی عواملی که باعث می شود مهاجران پیشین و حاضر نواس کشیان آنجا را برای زندگی انتخاب کنند می پردازد.

عامل اصلی تصمیم اینست که آیا اقامت مهاجران در نواسکوشیا به فرصتهای شغلی موجود در آنجا مرتبط است یا خیر.

حدود ۴۶ درصد از مهاجرانی که بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ است آن را ترک کرده بودند گزارش دادند که دلیل آن کمبود فرصت های شغلی بود. این می تواند به یافتن یک شغل یا شغلی که به زمینه تحصیلی و تجربه کاری آنها مربوط باشد ارتباط داشته باشد.

طبق تحقیقات اخیر انجام شده از ۲۸۱۵ مهاجر که نوااسکوشیا را ترک کرده بودن یا در استان اقامت داشتند این تحقیق انجام شده است. نویسنده این تحقیق آتنا اکبری از دانشگاه مریم مقدس است و و برایت پاکستان مهاجرتی نوا اسکوشیا انجام است.

حدود۷۴% مهاجرانی که بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ به استان مهاجرت کردند در استان اقامت داشتند. براساس اهداف توضیح داده شده در این تحقیق اکبری اینگونه نوشت که احتمال دارد که ۱۰ درصد دیگر از شرکت کنندگان در پنج سال آینده استان را ترک کنند.

سه دلیل اصلی که این شرکت کنندگان برای ترک استان بیان می کنند یا فقط در مورد آن فکر می کنند عبارتند از: جستجو برای فرصت های شغلی بهتر، حقوق های بهتر و مالیات های کمتر، و تلاش برای یافتن خدمات سلامت و بهداشت بهتر. برخی از شرکت کنندگان نیز تبعیض گذاری در محل کار را به عنوان یک دلیل بیان کردند.

مطلب مرتبط
مهاجرت کانادا: جایی که می توانید آزمون زبان انگلیسی بدهید

اکثر مهاجرانی که استان را ترک کردند جوان تر بودند و  مهاجرانی که استان را ترک کردند جوانتر بودند و احتمال بالا مجرد بودند و به احتمال بالا مجرد بودند. آنها از سطح تحصیلات نسبی برخوردار بودند مانند افرادی که در استان ماندند. هیچ تفاوت چشمگیری در جنسیت بین افرادی که نواسکوشیا را ترک کردند یا در آن جا ماندند دیده نشد.

 

عوامل مهم در انتخاب مقصد کدام ها هستند؟

ترکیبی از عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی تصمیم‌گیری یک مهاجر برای مهاجرت به نواسکوشیا را تحت تاثیر قرار می دهد، بیش از ۴۰ درصد بر اساس فرصت های شغلی که در اختیار آنها و همسرشان است، و همینطور هزینه زندگی تصمیم گیری می کنند.

۶۰ درصد باقیمانده بر اساس عوامل اجتماعی تصمیم گیری می کنند. این عوامل اجتماعی شامل کیفیت زندگی جوامع امن فضای خوب برای بزرگ کردن کودکان و جامعه بدون تبعیض گذاری است.

وقتی از شرکت کنندگان خواسته شد تا بر اساس اهمیت این فاکتور ها آنها را مرتب سازی کنند، فرصت های شغلی، کیفیت زندگی و جوامع امن در سه جایگاه بالای این فهرست قرار گرفتند. دسترسی به خدمات اجتماعی داخل استان و آموزش زبان در این فهرست از اهمیت کمتری برخوردار بودند.

سیاست‌گذاران چگونه می‌تواند شرایط را بهبود بخشند؟

بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق این گزارش توصیه می‌کند که استان باید بر مهاجران اقتصادی که با خانواده های خود به استان می آیند تمرکز بیشتری داشته باشد. مهاجران دسته اقتصادی در مقایسه با دسته خانواده و دسته پناهجویان نرخ حفظ کمتری داشتند.

مطلب مرتبط
مهاجرت در دور دوران شیوع ویروس کرونا و پس از آن اقتصاد کبک و انتاریو حمایت می کند

این گزارش برنامه پایلوت مهاجرتی آتلانتیک را تایید می کند، که قصد آسان ‌سازی استخدام نیروی کار خارجی برای کارفرمایان در این چهار استان را دارد. طبق نتایج این تحقیق، مشارکت کارفرما یک گام مهم برای یکپارچگی اقامت مهاجر از طریق این پایلوت است.

در نهایت اقدامات پیش گرفته شده برای تشویق داوطلب شدن، مانند فعالیت های سرگرمی و ورزش، نیز برای کمک به افزایش رضایت از زندگی در استان ذکر شده‌اند.