نگرانی کانادایی‌ها، درباره مهاجران و پناهندگان رو به کاهش است

بنا به نظرسنجی اخیر انجام شده، اکثریت کانادایی‌ها هم‌چنان با دیدگاه‌های مثبت به جنبه‌های کلیدی مهاجرت نگاه می‌کنند و تعداد کمی از آن‌ها، مهاجرت و پناهندگی را به عنوان یک نگرانی ملی در نظر می‌گیرند.

براساس یافته‌های موسسه تحقیقاتی در بهار 2019 که به بررسی نظرات کانادایی‌ها در مورد مهاجران و پناهندگان پرداخته است، نتایج نشان‌دهنده این است که در مقایسه با تحقیقاتی که در سال گذشته انجام شده، نگرش کانادایی‌ها نسبت به این مسئله به طور قابل ملاحظه‌ای پایدار باقی مانده است.

شایان ذکر است این نظرسنجی‌ها هر شش ماه یک‌بار و با مصاحبه از 2 هزار کانادایی صورت می‌گیرد.

در دو دهه گذشته، دیدگاه‌های مثبت به این مسئله بیش از نظرات منفی بوده است زیرا بسیاری از کانادایی‌ها معتقدند که به عنوان یک اصل، سطح کلی مهاجرت، تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشور و هم‌چنین تاثیر کمی بر میزان جرایم دارد.

کانادایی‌ها در این نظرسنجی بیشتر در مورد مسائلی مانند اقتصاد، تغییرات محیطی و اقلیمی و مدیریت ضعیف دولت ابراز نگرانی کرده‌اند تا مسئله مهاجرت و براساس تحقیقات اخیر، تنها سه درصد از مردم، پذیرش مهاجران و پناهندگان را از مهم‌ترین مسائل امروز کشور می‌دانند.

در این میان می‌بایست به این نکته نیز توجه داشت که بیش از 40 هزار پناهجو به صورت غیرقانونی از طریق مزرهای کانادا و ایالات متحده وارد کشور می‌شوند.

حزب حاکم کانادا نیز در این خصوص با انتقادات شدید از مخالفان سیاسی خود، به ویژه حزب محافظه کار کانادا،  مواجه شده است و بسیاری معتقد هستند، این موضوع در انتخابات آتی دولت فدرال نقش به سزایی خواهد داشت.

با این حال، این نظرسنجی نشان می‌دهد که تنها سه درصد طرفداران حزب محافظه‌کار کانادا، مهاجران و پناهندگان را مهم‌ترین مساله کشور می‌دانند. ‎

سوالات معینی که در این نظرسنجی مطرح شده نشان‌دهنده این است که افکار عمومی حتی نسبت به نظرسنجی‌های گذشته که در اکتبر 2018 صورت گرفته، بهبود یافته است

به طور مثال از پاسخ‌دهندگان سوال شد که «آیا در مجموع، مهاجرت بیش از حد در کانادا وجود دارد؟»: 59 درصد با این بیانیه مخالف بودند، در حالی که سال گذشته 58 درصد از رای آرا مخالفت خود را اعلام داشتند و فقط بیش از یک سوم از کانادایی‌ها با آن موافقت کردند.‎

جالب است بدانید، چهار استان کانادا که در حاشیه اقیانوس آتلانتیک قرارد دارند و نیز استان بریتیش کلمبیا، بیشترین چشم‌انداز مثبت را نسبت به مسئله پذیرش مهاجران داشته‌اند و 64 درصد از پاسخ‌دهندگان در این مناطق مخالف خود را با این موضوع که میزان مهاجرت به کانادا بیش از اندازه است، اعلام کردند.

علاوه بر آن، نگرش تاثیرات پذیرش مهاجر بر اقتصاد کشور نیز رو به افزایش بوده و از 76 درصد آرا در اکتبر سال گذشته با یک درصد افزایش، به 77 درصد در ماه جاری رسیده است.

در واقع می‌توان گفت علت مثبت بودن نظر کانادایی‌ها در خصوص  پذیرش مهاجران، نقش موثر مهاجرت در رشد اقتصادی این کشور بوده است.

در میان همه استان‌ها، استان انتاریو با 80 درصد نظر موافق در پذیرش مهاجران، و تاثیر مثبت آن در اقتصاد در راس قرار گرفت. در مقایسه با استان انتاریو، استان آلبرتا با 70 درصد آرای موافق در انتهای این جدول قرار گرفت.

در این نظر سنجی، نگرش‌ها با توجه به سن، تحصیلات و درآمد متفاوت بود، کانادایی‌های جوانتر، کانادایی‌های تحصیل کرده و دانشگاهی و کسانی که از درآمد خود رضایت دارند، دیدگاه مثبت‌تری نسبت به سایر پاسخ‌دهندگان داشته‌اند.

قابل ذکر است که پاسخ‌ دهندگانی که بیش از 60 سال سن داشته‌اند و دارای تحصیلات نیز نبوده‌اند، دیدگاه منفی‌تری نسبت به تاثیر مهاجران بر اقتصاد کشور دارند.

در این میان تفاوت بین طرفداران احزاب مختلف فدرال کانادا نیز کاملا واضح و مبرهن بود.

سه چهارم طرفداران حزب لیبرال و حزب سبز مخالفت خود را با بالا بودن سطح مهاجرت اعلام کردند و به ترتیب 89 درصد حزب لیبرال و 84 درصد حزب سبز، با تاثیرات پذیرش مهاجران بر اقتصاد کشور، موافقت کرده و رای مثبت داده‌اند.

در میان حامیان حزب دموکرات جدید نیز، 86 درصد موافقت کردند که مهاجرت تأثیرات مثبتی بر اقتصاد کشور داشته است.

جالب است بدانید که فقط کمتر از نصف (49 درصد) طرفداران حزب محافظه کار کانادا معتقدند که سطح پذیرش مهاجران بسیار زیاد است، که نسبت به نظرسنجی‌های سال گذشته سه امتیاز کمتر است. با این حال، دو سوم طرفداران محافظه‌کاران با پذیرش مهاجران موافق بوده و باور دارند که حضور آن‌ها به اقتصاد کشور کمک به سزایی خواهد کرد.

از جمله موارد دیگری که در نظرسنجی به آن پرداخته شد، نظرات شهروندان در خصوص همگون‌سازی مهاجران با جامعه کانادا بود. در این مسئله نظرات موافق و مخالف تقریبا برابر بودند. 51 درصد از کانادایی‌ها معتقد هستند که مهاجران پس از ورود با ارزش‌های کانادایی خود را هماهنگ نمی‌کنند و 49 درصد مخالف این نظریه بودند.

در میان پاسخ‌دهندگان استان‌های حاشیه آتلانتیک، 41 درصد آن‌ها براین باورند که مهاجران دارای عدم یکپارچگی با ارزش‌های کانادا بوده و در استان منیتوبا و ساسکچوان نیز 46 درصد بوده است.

بیشترین نگرانی‌ها مبنی برعدم یکپارچگی مهاجران مربوط به استان‌های کبک با 56 درصد و استان آلبرتا با 55 درصد بوده است.

با این حال، بیش از نیمی از کانادایی‌ها (53 درصد) معتقدند که مهاجران، نسبت به افرادی که در کانادا به دنیا آمده‌اند، تمایل بیشتری به انجام کارهای طاقت‌فرسا دارند. 32 درصد با این دیدگاه مخالف هستند، که در مقایسه با نظرسنجی سال گذشته این باور، هفت امتیاز کاهش یافته است.

بنابراین نظرسنجی  45 درصد از مردم معتقد هستند که مهاجرت این کشور را به محل بهتری برای زندگی تبدیل کرده است و دیدگاه مثبت نسبت به پذیرش مهاجران دارند، و تنها 15 درصد مخالف این نظر هستند. یک سوم کانادایی‌ها معتقدند که مهاجرت «هیچ گونه تفاوت واقعی ایجاد نکرده است» و هفت درصد رای ممتنع داشتند.

37 درصد از کانادایی‌ها در مورد بیانیه‌ای که اکثر پناهندگان، پناهنده واقعی نیستند موافقت نموده‌اند؛ که در مقایسه با معرفی این نظرسنجی در سال 1987 تا به امروز، به کاهش 4 درصدی، رسیده است.

تقریبا 8 نفر از 10 پاسخ‌دهنده معتقدند که پناهندگان تاحدودی به واسطه‌ی مردم محلی مورد پذیرش قرار می‌گیرند.

مطلب مرتبط
دارندگان اقامت دائم کانادا چه حقوق و مسئولیتهایی دارند