ردکردن این
نوا اسکوشیا در اولین دراو سال جاری متقاضیان اکسپرس انتری را دعوت می کند

تاریخ انتشار

دعوت نامه ها از طریق روند اولویت های بازار کار این استان صادر می شوند.

نوا اسکوشیا در 19 ژانویه از طریق روند اولویتهای بازار کار از متقاضیان مهاجرتی برای درخواست گزینش استانی جهت رسیدن اقامت دائمی دعوت به عمل آورد.

برنامه کاندیدای نوا اسکوشیا (NSNP) مشخص نکرد که چند دعوت نامه در این دراو دعوت شدند.

این روند به اکسپرس انتری مرتبط است. این بدان معناست که افرادی که دعوت نامه ها را دریافت کرده اند باید یک پروفایل اکسپرس انتری فعال داشته باشند.  NSNP می تواند متقاضیان واجد شرایط را از پول اکسپرس انتری انتخاب کنند که نیازهای بازار کار استانی را برآورده کنند.

در این دراو، متقاضیان باید بعنوان یک مسئول مالی یک شغل اولیه داشته باشند- دسته بندی شغل های ملی (NOC) با کد 1114. در دراو های قبل، این روند برنامه نویسان و توسعه دهندگان رسانه ایی، نیروهای کار صنعتی اتوماسیون و پرستاران را مورد هدف قرار داده است.

به منظور این که نامزدها بتوانند یک دعوت نامه دریافت کنند باید یک نامه علاقمندی از NSPN را از طریق اکسپرس انتری دریافت کرده باشند. نامزد های دعوت شده نیز باید حداقل شرط تجربه کاری را برای روند اکسپرس انتری را برآورده کرده باشید.

برای درخواست گزینش استانی، نامزدها باید نامه های ارجاعی از کارفرمایان را داشته باشند و حداقل باید چهار سال تجربه کاری بعنوان یک مسول امور مالی را داشته باشند. نامزدها باید یک مدرک لیسانس داشته باشند یا یک برنامه حداقل سه ساله در یک موسسه تحصیلی را داشته باشند.

آنها نیز باید یک امتیاز زبان کانادایی برابر با 9 یا بالاتر در انگلیسی را داشته باشند. این نسبت به دراو قبل وقتی که امتیاز زبان 5 بود بسیار بالاتر است.

نمایش خبر  کانادا اکنون درخواست های شهروندی را می پذیرد

افرادی که دعوت نامه را در دراو آخر دریافت کردند تا 18 فوریه 2021 برای ثبت درخواست خود زمان دارند. متقاضیان به یک نسخه از آزمون زبان، اثبات تحصیلا و اثبات شغل خود را در خواست خود داشته باشند.

 

اکسپرس انتری

نامزدهای دعوت شده برای درخواست گزینش استانی از طریق روند اولویت های بازار کار در این دراو باید یک پروفایل اکسپرس انتری معتبر داشته باشید.

اکسپرس انتری سیستمی است که دولت فدرال برای مدیرتی درخواست های اقامت دائمی استفاده می کند. این سیستم برای سه برنامه مهم مهاجرت دسته اقتصادی استفاده می شود:

  • برنامه نیروی کار متخصص فدرال (FSWP)
  • برنامه تجارت تخصص فدرال (FSTP)
  • دسته تجربه کانادایی (CEC)

نامزدها در سیستم اکسپرس انتری براساس چند فاکتور، سن، تحصیل، تجربه کاری و تسلط بر زبان مورد ارزیابی قرار می گیرند.  این فاکتورها بر اساس سیستم جامع رتبه بندی مورد طبقه بندی می شوند.

اداره مهاجرت، تابعیت و شهروندی کانادا از طریق دراو های منظم اکسپرس انتری از نامزد ها با بالاترین امتیازات دعوت می کند.

افرادی که گزینش استانی را دریافت می کنند 600 امتیاز اضافی می گیرند.  این امتیاز دریافت دعوت نامه درخواست را در دراو بعدی تضمین می کند.