ردکردن این

نرخ رشد جمعیت کانادا در سال ۲۰۲۰ به سطح WWI افت پیدا می ‌کند

نرخ رشد جمعیت کانادا در سال ۲۰۲۰ به سطح WWI افت پیدا می ‌کند

تاریخ انتشار

مهاجرت کاهش یافته تاثیر بسیار زیادی بر رشد جمعیت کانادا در طول دوران شیوع ویروس کرونا داشت.

با افزایش مرگ و میر و کاهش مهاجران جدید در کشور، کانادا شاهد پایین ترین نرخ رشد جمعیت خود از سال ۱۹۱۶ در کشور بود.

طبق گزارش اداره آمار کانادا، در سال ۲۰۲۰ جمعیت کانادا تنها ۰.۴ درصد افزایش داشت. رشد جمعیت از زمان اول سال جنگ جهانی اول وقتی که این رقم برابر با ۰.۳ درصد بود، به این اندازه پایین نبوده است. تا پایان سال ۲۰۲۱ جمعیت کانادا تا حدود ۱۴۹ هزار نفر افزایش داشته است که از رقم ۳۸ میلیون گذر کرد.

تعداد مرگ و میر در سال گذشته به خاطر شیوع ویروس کرونا حدود ۵ درصد افزایش داشت. این مورد نیز در تاریخ کانادا بی سابقه بود که باعث شد مرگ و میر در کانادا از ۳۰۰ هزار نفر بیشتر شود.

مهاجرت مسئول ۵۸ درصد از رشد جمعیت در سال ۲۰۲۰ است. معمولاً این رقم برابر با ۸۰ درصد رشد جمعیت کانادا است . اما به خاطر محدودیت های سفر و ضوابط دیگر مربوط به ویروس کرونا و شیوع آن در کشور تعداد مهاجران جدید در سال ۲۰۲۰ در کمترین میزان خود از سال ۱۹۹۸ بوده است در سال ۲۰۱۹ نزدیک به ۸۶ درصد از رشد جمعیت کانادا قدردان وجود تازه واردان به کشور بود با این وجود در سال ۲۰۲۰ تا نیمی از آن را قم افت داشته کانادا بیش از ۸۶ هزار تابع موقت در سال گذشته از دست داد که این میزان بی سابقه بوده است. این تقریباً کلا به خاطر کاهش تعداد دارندگان مجوز کار و تحصیل است.

نمایش خبر  کانادا، کمک های مهاجران و پناهجویان در کمپین های جهانی را می پذیرد

سطوح مهاجرت برای جبران افت ۲۰۲۰ افزایش یافت.

در پاییز سال ۲۰۲۰ وزیر مهاجرت، مارکو مندیچینو  اعلام کرد که کانادا اهداف مهاجرتی خود را به پذیرش ۱.۲ میلیون مهاجر در زمستان پیش رو افزایش خواهد داد. در سال ۲۰۲۱ کانادا قصد پذیرش ۴۰۱ هزار مهاجر را در کشور دارد. این افزایش در اهداف مهاجرتی پاسخی به جبران تعداد کاهش یافته مهاجران در سال ۲۰۲۰ است. مهاجرت هنوز اولویت‌ مهم کانادا محسوب می شود تا بتواند چالش ‌های آماری کشور را جبران کند که این چالش ها شامل نیروی کار سالخورده و نرخ تولد پایین کشور هستند.

با توجه به محدودیت های سفر موجود که مهاجرت را دچار مشکل کرده است دولت لیبرال مهاجران را در اولویت رسیدگی قرار می‌دهد که در حال حاضر در کانادا حضور دارند و می توانند اهداف سطوح مهاجرتی ۲۰۲۱ را برآورده کنند به گفته وزیر مهاجرت کانادا در حال حاضر به دنبال برآورده کردن اهداف مهاجرتی خود است.

یکی از استراتژی ‌های دولت دعوت از متقاضیان مهاجرتی بیشتر برای درخواست اقامت دائم از طریق سیستم اکسپرس اینتری کانادا است اکسپرس انتری فقط یک برنامه مهاجرتی نیست بلکه یک سیستم الکترونیک است که درخواست‌ های مهاجرتی را تحت کنترل و مدیریت خود دارد. افرادی که می‌ خواهند برای مهاجرت به کانادا اقدام کنند باید در این سیستم پروفایل خود را ثبت کنند و بر اساس فاکتور های سرمایه انسانی یک امتیاز دریافت می‌کنند. سپس می ‌توانند بر اساس گزینش برای رسیدن به اقامت دائم درخواست دهند.

تا این لحظه سال ۲۰۲۱ تنها متقاضیان دعوت شده افرادی هستند که برای دسته تجربه کانادایی واجد شرایط شناخته می شوند ، یا افرادی که تحت یک برنامه کاندیدای استانی گزینش دریافت کرده‌اند. کانادا نیز ظرفیت رسیدگی به درخواست ‌ها برای دسته مهاجرت خانواده را افزایش داده است. این اقدامات به معنای کمک به اداره مهاجرت کانادا جهت رسیدگی به پرونده های درخواست اس پرسشی و همسری است . تا بتوانند مدت زمان رسیدگی یکساله خود را همچنان حفظ کند.

نمایش خبر  چطور به عنوان یک تازه وارد در کشور شغل پیدا کنیم؟