نتایج مهاجرت برنامه کاندیدای استانی کانادا در نوامبر ۲۰۲۰

برنامه کاندیدای استانی به عنوان دومین برنامه مهم برای مهاجرت های اقتصادی کانادا به شمار می‌رود.

در ماه نوامبر سال جاری، استان های کانادایی همچنان از مهاجران علاقمند دعوت به عمل آوردند.

برنامه کاندیدای استانی که از سال ۱۹۹۸ با پذیرش تقریبا ۲۰۰ نفر در کانادا آغاز شد، اکنون شاهد آن است که هر سال ۸۰ هزار تابع دائمی جدید در کشور پذیرفته می‌شوند. در ماه گذشته، حداقل ۳۷۴۴ نامزد مهاجرتی از طریق یک برنامه مهاجرت استانی دعوت نامه دریافت کردند.

برنامه کاندیدای استانی به استان‌ها و مناطق کانادایی شرکت‌ کننده اجازه می‌دهد تا هر ساله تعدادی از مهاجران اقتصادی را انتخاب کنند و آنها را برای اقامت دائم برگزینند.

در حال حاضر در ۱۱ استان و منطقه کشور بیش از ۸۰ روند برنامه کاندیدای استانی وجود دارد و هر روند مهاجرانی را انتخاب می کند که نیازهای اقتصادی و بازار کار خاص آن منطقه را به خوبی برآورده می کنند.

در اکثر استان ‌ها و مناطق شرکت کننده حداقل یک روند برنامه کاندیدای استانی وجود دارد که با سیستم اکسپرس انتری فدرال، که منبع اولیه اصلی مهاجرت اقتصادی به کانادا می باشد، هم‌ راستا است.

روند های برنامه کاندیدای استانی مرتبط به اکسپرس انتری، که به عنوان برنامه های کاندیدای استانی ارتقا یافته نیز شناخته می‌ شوند به یک استان اجازه می‌دهد تا نامزد های اکسپرس انتری را انتخاب کرده و برای درخواست گزینش استانی آنها را دعوت می کند. این روند ها به استان‌ها اجازه می دهند تا نامزد ها در سیستم اکسپرس انتری فدرال را برگزینند، این سیستم پول نامزدها برای سه دسته مهاجرت اقتصادی و مهم کانادا را مدیریت می‌کنند: دسته نیروی کار متخصص فدرال، دسته تجارت های تخصصی فدرال، دسته تجربه کانادایی.

مطلب مرتبط
OECD از سیاست گذاران می‌خواهد تا مانع بحرانی شدن ویروس کرونا شوند

نامزدهای اکسپرس انتری که از سوی یک استان یا منطقه برگزیده شده اند ۶۰۰ امتیاز اضافی علاوه بر امتیازشان در سیستم جامع رتبه بندی دریافت می کنند.

روند های برنامه کاندیدای استانی که خارج از اکسپرس انتری کار می‌کنند به عنوان برنامه‌ های کاندیدای استانی پایه شناخته می شوند، آنها نیز می توانند نامزدها را گزینش کنند، و این نامزدها پس از گزینش می تواند خارج از سیستم اکسپرس انتری روند اقامت دائم خود را پیگیری کنند.

در اینجا مروری بر چند برنامه استانی و دوره های صدور دعوت نامه از ماه نوامبر را خواهیم داشت:

 

بریتیش کلمبیا

 • در ۲۴ نوامبر از ۳۶۰ نامزد برای درخواست گزینش استانی از طریق ۵ روند برنامه کاندیدای استانی بریتیش کلمبیا دعوت کرد.
 • در ۱۷ نوامبر، از ۷۶ نامزد درخواست گزینش استانی از طریق ۴ روند برنامه کاندیدای استانی بریتیش کلمبیا دعوت به عمل آورد. این دراو پایلوت فنی بود.‌
 • در دهم نوامبر از ۳۵۸ نامزد برای درخواست گزینش استانی از طریق ۵ روند برنامه کاندیدای استانی بریتیش کلمبیا دعوت به عمل آورد.
 • در سوم نوامبر از ۷۶ نامزد برای درخواست گزینش استانی از طریق ۴ روند برنامه کاندیدای استانی بریتیش کلمبیا دعوت به عمل آورد.این یک دراو پایلوت فنی بود.

 

منیتوبا

 • در ۱۹ نوامبر از ۱۹۶ نامزد، که چهل مورد از آنها نامزدهای اکسپرس انتری بودند، دعوت کرد تا تحت سه روند برنامه کاندیدای استانی منیتوبا درخواست برنامه کاندیدای استانی را بدهند
 • در ۵ نوامبر از ۲۰۵ نامزد، هفت مورد از آنها نامزدهای اکسپرس انتری بودند، دعوت کرد تا تحت سه روند برنامه کاندیدای استانی منیتوبا درخواست برنامه کاندیدای استانی را بدهند.
مطلب مرتبط
پنج اتفاق مهاجرت کانادایی سال ۲۰۲۰

 

نیوفنلاند و لابرادور

برنامه کاندیدای استانی نیوفنلاند و لابرادور درحال راه‌اندازی یک روند جدید برنامه کاندیدای استانی،مهارت های برتر نیوفنلاند و لابرادور، است،که از طریق آن افراد تحصیل کرده و با مهارت بالا دارای تجربه در بخش‌های موردنیاز است آن را مورد هدف قرار می‌دهد.

 

انتاریو

 • در ۲۶ نوامبر روند پیشنهاد شغل کارفرما برای دانشجویان بین المللی را برای یک دوره پذیرش بازگشایی کرد و به خاطر مشکلات فنی بسته شد.
 • در ۱۶ نوامبر، به سقف پذیرش برای روند پیشنهاد شغل کارفرما برای مهارت های مورد نیاز سال ۲۰۲۰ رسید. پس از اطلاعیه هیچ ثبت نام دیگری پذیرفته نشد.
 • در ۱۲ نوامبر ۴۴۳ اطلاعیه علاقمندی به نامزدهای اکسپرس انتری را از طریق روند اولویت‌های سرمایه انسانی صادر کرد. ۹ شغل قابل قبول بودند.
 • در ۵ نوامبر، اعلام کرد که پایلوت مهاجرت منطقه انتاریو به سقف پذیرش خود برای سال ۲۰۲۰ رسیده است. درخواستها در سال ۲۰۲۱ از سر گرفته خواهد شد.
 • در ۴ نوامبر از طریق روند تجارت های تخصصی و نیروی کار متخصص فرانسوی زبان، ۷۲۶ دعوت نامه برای نامزد های اکسپرس انتری صادر کرد.

 

جزیره پرنس ادوارد

از طریق روندهای اکسپرس انتری و بازار کار از ۲۲۱ نامزد دعوت به عمل آورد. در تاریخ ۱۹ نوامبر ۳۳ تولد نامه برای دسته کارآفرینان مجوز کار حوزه تجارت صادر شد.

مطلب مرتبط
در مورد برنامه مهاجرتی ۲۰۲۰ والدین، پدربزرگها و مادربزرگها

 

ساسکچوان

 • در ۲۴ نوامبر امتیاز جدید برای نامزدهایی که زبان انگلیسی و فرانسوی را می دانستند در سیستم رتبه بندی برنامه کاندیدای استانی ساسکاچوان در نظر گرفته شد.این تغییرات روندهای شغل های مورد نیاز و اکسپرس انتری برنامه کاندیدای استانی را تحت تاثیر قرار می دهد.
 • در ۱۹ نوامبر ۵۵۱ نامزد از طریق روند شغل های مورد نیاز و اکسپرس انتری تولد شدند و تنها شغل های خاصی در این دراو مورد نظر بودند.
 • در تاریخ سوم نوامبر از ۵۳۲ نامزد از پرده ی روندهای شغل های مورد نیاز و اکسپرس انتری استان ساسکاچوان دعوت به عمل آمد.