ردکردن این

مواردی که باید در مورد برنامه های مهاجرتی جدید کانادا بدانید

مواردی که باید در مورد برنامه های مهاجرتی جدید کانادا بدانید

تاریخ انتشار

توضیحات و ضوابط صلاحیت سنجی برای شش برنامه زمان محدود مهاجرتی کانادا.

کانادا راه های مهاجرت را به روی نیروهای کار ضروری، دانشجویان بین المللی و فرانسوی زبان آن که در حال حاضر در کشور زندگی می ‌کنند باز می ‌کند.

اداره مهاجرت کانادا از ششم ماه می درها را به روی ۹۰ هزار نیروی کار ضروری و دانشجویان بین المللی با وضعیت موقت در کانادا باز خواهد کرد. چند برنامه مهاجرتی نیز وجود خواهند داشت که تعداد زیادی از فرانسوی ‌زبان واجد شرایط را می پذیرند.

برنامه های جدید برای آن دسته از مقیمان  واجد شرایط است که می خواهند به هر استان یا منطقه ‌ای به غیر از کبک در کانادا مهاجرت کنند. این بدان دلیل است که برنامه‌ های جدید توسط دولت فدرال کانادایی معرفی شدند که اختیار سیاست گذاری مهاجرتی در کبک را ندارد.

برنامه های جدید تنها برای مدت مشخصی تا ۵ نوامبر یا تا زمانی که به سقف پذیرش برسند باز خواهند ماند. چهل شغل در حوزه سلامت و بهداشت و ۹۵ شغل قابل قبول دیگر در زمینه کارهای ضروری در چند صنعت مانند ساخت و ساز کشاورزی و فروش وجود دارد.

متقاضیان باید در درخواست خود خانواده واجد شرایط خود را نیز ذکر کنند. در ای صورت لزومی وجود ندارد که خانواده ایشان در کانادا حضور داشته باشند.  هر فردی که نامش در درخواست ذکر شود باید برای ورود به کانادا مورد صلاحیت سنجی قرار گیرد. به این معنا که باید ضوابط پزشکی و کیفری را برآورده کند. در ادامه چند مورد از ضوابط صلاحیت سنجی عمومی برای هر یک از شش برنامه جدید را مشاهده خواهید کرد:

  • فارغ التحصیلان دانشگاه بین المللی
  • نیروهای کار ضروری در حوزه سلامت و بهداشت
  • نیروهای کار ضروری در مشاغل دیگر
  • فارغ التحصیلان بین المللی فرانسوی ‌زبان
  • نیروهای کار ضروری فرانسوی ‌زبان در حوزه سلامت و بهداشت
  • نیروهای کارگری فرانسوی‌زبان در مشاغل دیگر
  • فهرست مشاغل حوزه سلامت که مورد قبول هستند
  • فهرست مشاغل ضروری واجد شرایط

 

فارغ التحصیلان بین المللی

کانادا حداکثر چهل هزار فارغ التحصیل دانشگاهی بین المللی را به عنوان مقیم دائمی می پذیرد.  برای واجد شرایط بودن باید پس از ژانویه ۲۰۱۷ ، و قبل از ثبت درخواست از یکی از دانشگاه‌ های مورد قبول فارغ التحصیل شده باشید. علاوه بر این، باید در زمان ثبت درخواست در کانادا مشغول به کار بوده باشی. باید مطلع باشید که کارهای خویش فرما شرایط لازم را ندارند.

ممکن است دیپلم یا مدرک شما از یکی از موسسات تعیین شده در کبک دریافت شده باشد، با این وجو  باید برای زندگی در استان دیگری درخواست دهید. به طور کلی برنامه های تحصیلی با طول دوره کمتر از ۸ ماه قابل قبول نیستند برای یک دیپلم تحصیلات کاربردی یا مدرک تخصص کاربردی هر یک از برنامه های تحصیلی باید حداقل ۹۰۰ ساعت را پر کرده باشند و برنامه ترکیبی تحصیلی باید حداقل ۱۸۰۰ ساعت بوده باشد.

حداقل شرط لازم برای زبان نمره سلپیپ ۵ در زبان فرانسوی یا انگلیسی در تمام مهارت ها است.

 

نیروهای کار ضروری در حوزه سلامت و بهداشت

در سال جاری اداره مهاجرت کانادا از طریق این روند موقتی برای نیروهای کار حوزه سلامت و بهداشت در کانادا حداکثر ۲۰ هزار مقیم دائمی جدید خواهد پذیرفت. در بسیاری از برنامه‌ های مهاجرتی دسته اقتصادی داشتن تجربه کار تخصصی برای برآورده کردن شرایط صلاحیت سنجی امر مهمی محسوب می‌شود. برای این برنامه این موضوع در نظر گرفته نمی ‌شو، شما تنها باید دارای یک سال تجربه کار کانادایی در یکی از مشاغل قابل قبول باشید.

۴۰ شغل برای این برنامه وجود دارد که شامل پرستاران، پزشکان و داروسازان می شود. مشاغل مربوط به حوزه های اجتماعی نیز تحت این دسته قرار می ‌گیرند. نیروهای کار اجتماعی و نیروهای کار خدمات اجتماعی و همینطور نیروهای کار حمایت در منزل. دامپزشکان و تکنسین های دامپزشکی برای این روش مهاجرتی واجد شرایط نیستند. شما باید حداقل تجربه یک ساله کار تمام وقت در طی سه سال پیش از ثبت درخواست خود را داشته باشید و ضوابط دولتی عنوان می ‌کند که در زمان ثبت درخواست باید در یکی از مشاغل ذکر شده در حال کار بوده باشید.

نمایش خبر  توقف رشد جمعیت کانادا پس از کاهش مهاجرت در 2020

شما نمی توانید به صورت خویش فرما کار کنید مگر آنکه یک دکتر پزشکی در یک مرکز با سیستم کاری پرداخت برای سرویس کار کنید.

حداقل شرط زبان برای این روش سلپیپ چهار در زبان فرانسوی یا انگلیسی برای تمام مهارت‌ ها است.

در نهایت این امکان را دارید که به جز استان کبک به هر استان یا منطقه ای در کانادا مهاجرت کنید.

 

نیروهای کار ضروری در مشاغل دیگر

در این برنامه موقتی، کانادا پذیرای ۳۰ هزار مقیم دائمی جدید با تجربه کاری در مشاغل ضروری در تمام سطوح تخصصی در دسته بندی مشاغل ملی خواهد بود. ۹۵ شغل قابل قبول هستند که شامل فروشندگان، نیروهای کار کشاورزی و نیروهای کار در حوزه ساخت و ساز هستند.

شما باید در این سه سال قبل از ثبت درخواست دارای حداقل یک سال تجربه کار تمام وقت قابل قبول بوده باشید. در زمان ثبت درخواست باید مشغول به کار باشید. اما دولت می‌گوید که این کار می تواند در هر شغلی باشد/ ولی خویش فرمایید قابل قبول نخواهد بود.

حداقل امتیاز برای زبان مدرک سلپیپ امتیاز ۴ در زبان فرانسوی یا انگلیسی در تمام مهارت ها هست.

می توانید در هر جایی غیر از استان کبک اقامت داشته باشید.

 

دانشجویان بین المللی فرانسوی زبان

این روند جدید برای فارغ التحصیلان اخیر فرانسوی ‌زبان است، که در کانادا زندگی می کنند. نمی توانید قصد مهاجرت به کبک را داشته باشید. اما هنوز می توانید برای یک برنامه با تحصیلات انجام شده در کبک واجد شرایط شناخته شوید.

برای آن که واجد شرایط باشید باید در زمان ثبت درخواست در کانادا مشغول به کار بوده باشید و همچنین باید در حال حاضر از یک دانشگاه آموزشی تعیین شده کانادایی در سطح دانشگاهی فارغ التحصیل شده باشید.

برنامه تحصیلی ای که شما از آن فارغ التحصیل شده اید نیز باید ضوابط لازم را داشته باشد. به طور کلی باید طول دوره آنها بیش از ۸ ماه باشد و برای یک دیپلم تحصیلات کاربردی یا مجوز تخصص کاربردی هر برنامه تحصیلی باید حداقل ۹۰۰ ساعت را پر کرده باشد و برنامه های تحصیلی ترکیبی باید حداقل ۱۸۰۰ ساعت بوده باشند.

نمره لازم برای قابل قبول بودن سلپیپ ۵ در تمام حالت های زبان  فرانسوی است.

 

نیروهای کار ضروری فرانسوی ‌زبان در حوزه سلامت و بهداشت

این روند مهاجرتی تعداد بی شماری از نیروهای کار حوزه سلامت و بهداشت چه فرانسوی ‌زبان هستند را می پذیرد تا بتوانند به اقامت دائم کانادایی دست یابند. این روند برای آن دسته از فرانسوی ‌زبانانی که قصد مهاجرت به کبک دارند نیست. به منظور پذیرش باید دارای حداقل تجربه یک سال کار تمام وقت در کانادا باشید که در طی سه سال قبل از ثبت درخواست انجام شده باشد. تجربه کاری شما باید در یکی از ۴۰ شغل کار اجتماعی و حوزه سلامت باشد. ضوابط دولتی عنوان می‌کنند که شما باید در یکی از مشاغل عنوان شده در زمان درخواست مشغول به کار باشید و کار خویش فرما قابل قبول نیست، مگر اینکه در یک مرکز خدمات و پرداخت برای خدمات مشغول به کار باشید. علاوه بر این باید دارای مدرک زبان فرانسوی ۴ در تمام مهارت ها باشید.

 

نیروهای کار ضروری فرانسوی ‌زبان در مشاغل دیگر

تعداد نامحدودی از فرانسوی ‌زبان آن با تجربه کاری در یکی از ۹۵ شغل قابل قبول می‌توانند از طریق این روند به اقامت دائم دست یابند متقاضیان واجد شرایط باید قصد مهاجرت به استان‌ها و مناطق کانادایی به جز کپک را داشته باشند. شما باید ضوابط  کار تمام وقت را در طی یک سال از زمان درخواست انجام داده باشید. در زمان درخواست باید دارای یک شغل باشید اما دولت می‌گوید می توانید در هر شغلی مشغول به کار باشید ولی کار خویش فرما قابل قبول نیست.

نمایش خبر  آزمایش منفی ویروس کرونا مورد نیاز برای مسافرانی که از مرز زمینی کانادا- ایالات متحده عبور می کنند

نمره زبان فرانسوی در چهار مهارت برابر با نمره ۴ خواهد بود.

 

فهرست مشاغل واجد شرایط در حوزه سلامت

 

3011 هماهنگ کننده و ناظر پرستاری
3012 پرستاران بخش عمومی و پرستاران بخش روانی
3111 پزشک متخصص
3112 پزشک عمومی و پزشک خانواده
3113 دندان پزشک
3114 دامپزشک
3121 اپتومتریست
3122 عینک ساز
3124 مشاغل گروه پیراپزشکی
3125 سایر مشاغل تخصصی در تشخیص سلامت و درمان
3131 داروساز
3132 متخصص تغذیه
3141 شنوایی سنجی و آسیب شناس گفتار درمانی
3142 فیزیوتراپ
3143 متخصصین کاردرمانی
3144 مشاغل حرفه ای دیگر در درمان و ارزیابی
3211 متخصص آزمایشگاه پزشکی
3212 متخصص آزمایشگاه پزشکی و دستیاران آسیب شناس
3213 کارشناس سلامت حیوانات و کارشناس دامپزشکی
3214 درمانگران تنفسی ، پرفیوژنست های بالینی و تکنسین های قلبی ریوی
3215 تکنسین های پرتودرمانی پزشکی
3216 سونوگرافر
3217 تکنسین های قلب و فن آوری های تشخیصی الکتروفیزیولوژیک
3219 سایرتکنسین و کارشناسان پزشکی (غیر از بهداشت دندان)
3221 دندانساز
3222 متخصص بهداشت دندان و متخصص دندان
3223 کارشناس دندانپزشکی، تکنسین و دستیاران آزمایشگاهی
3231 بینایی سنج
3232 پزشك معالج سنتی
3233 کارشناس پرستار تجربی
3234 مشاغل پیراپزشکی
3236 ماساژ درمانگر
3237 سایر مشاغل فنی در درمان و ارزیابی
3411 دستیاران دندانپزشکی
3413 پرستار دستیار، وابسته به خدمات بیمار
3414 مشاغل دیگر در زمینه پشتیبانی خدمات درمانی
4011 استاد و مدرس دانشگاه
4012 معاون آموزشی و پژوهشی و مدرس دوره متوسطه
4021 مدرس کالج و دوره های شغلی
4031 معلم دوره متوسطه
4032 معلم مدرسه ابتدایی و مهد کودک
4033 مشاور آموزشی
4111 قاضی
4112 وکلا و صاحبان اسناد رسمی
4151 روانشناس
4152 مددکار اجتماعی
4153 مشاور ازدواج، خانواده و مشاغل مرتبط
4154 مشاورین دینی حرفه ای
4155 افسران عفو مشروط و مشاغل مرتبط
4156 مشاوران استخدام
4161 محققان، مشاوران و مسئولین برنامه های علوم طبیعی و کاربردی
4162 اقتصاددان و محقق و تحلیلگر سیاست اقتصادی
4163 افسران توسعه تجارت و محققان و مشاوران بازاریابی
4164 پژوهشگران ، مشاوران و مسئولان سیاست های اجتماعی
4165 محققان ، مشاوران و مسئولان سیاستهای سلامت
4166 پژوهشگران ، مشاوران و مسئولان سیاست آموزش و پرورش
4167 محققان تفریحی ، ورزشی و تناسب اندام ، مشاوران و مسئولان برنامه
4168 افسران برنامه منحصر به فرد برای دولت
4169 سایر مشاغل حرفه ای در علوم اجتماعی
4211 Paralegal و مشاغل مرتبط
4212 کارمندان خدمات اجتماعی و عمومی
4214 مربیان و دستیاران کودکان
4215 مربی معلولین
4216 سایر مدرسین
4217 سایر مشاغل مذهبی
4311 افسر پلیس (به جز مأمورین)
4312 آتش نشان
4313 مقمامات غیر گماشته نیروهای مسلح کانادا
4411 پرستار کودک در منزل
4412 کارگران پشتیبانی خانگی ، خانه داران و مشاغل مرتبط

 

 

فهرست مشاغل ضروری قابل قبول

 

اداره مهاجرت کانادا مشاغل ضروری دیگر را تحت واحدها و واحدهای فرعی ذکر می ‌کند.

این مشاغل بر اساس کد دسته بندی مشاغل ملی عنوان می‌شوند.

 

گروههای واحد اصلی

مشاغل فروش و حمایت

6611 صندوقدار
6621 خدمه ایستگاه خدمات
6622 منشی و پرکننده سفارش  فروشگاه های زنجیره ای
6623 سایر مشاغل مرتبط با فروش

 

مشاغل صنعتی الکتریکی و ساخت و ساز

7201 پیمانکاران و سرپرستان ، ماشینکاری ، تشکیل فلز ، شکل دهی و معاملات و مشاغل مرتبط
7202 پیمانکاران و سرپرستان ، تجارت برق و مشاغل ارتباطات از راه دور
7203 پیمانکاران و سرپرستان ، معاملات لوله کشی
7204 پیمانکاران و سرپرستان ، تجارت نجاری
7205 پیمانکاران و سرپرستان ، سایر مشاغل ساختمانی ، نصب کننده ، تعمیرکار و سرویس دهنده
7231 ماشین کاران و بازرسان ماشینکاری و ابزار
7232 سازندگان ابزار
7233 کارگران ورق فلز
7234 سازنده دیگ بخار
7235 سازنده میلگردهای فلزی و ساختاری
7236 آهن کار
7237 جوشکار و اپراتورهای مربوط به دستگاه
7241 برق کار (به جز سیستم صنعتی و نیروگاهی)
7242 برقکار صنعتي
7243 برقکار سیستم های قدرتی
7244 کارگران خط برق و کابل
7245 کارگران خطوط مخابراتی و کابل
7246 کارگران نصب و راه اندازی ارتباطات از راه دور
7247 تکنسین های خدمات تلویزیون و نگهداری کابل
7251 لوله کش
7252 نصب و راه اندازی سیستم های آبپاش ، پرفیوژن و سیستم های آب پاش
7253 کمک نصاب گاز
7271 نجار
7272 کابینت کار
7281 آجرچین
7282 بتن کار
7283 کاشی کار
7284 نصب کننده های دیواره های سخت و پلاستر و برشکار
7291 سقف ساز
7292 شیشه گر
7293 عایقکار
7294 نقاشان و دکوراتورها (به جز دکوراتور داخلی)
7295 نصاب کف پوش
نمایش خبر  برخی از نیروهای کار مهم معاف از مجوزهای کار و قرنطینه

 

 

نصاب های دیگر، تعمیر کننده‌ها و خدمات دهندگان و کنترل کیفیت

 

7441 نصاب و سرویس دهنده های مسکونی و تجاری
7442 کارگران آب و گاز و فواره ها
7444 کنترل کننده آفات و دستگاه های کنترل کننده آفات
7445 سایر تعمیرکاران و سرویس دهندگان
7451 کارگران اسکله
7452 کنترل کیفیت

 

 

مشاغل حمل و نقل و تجهیزات سنگین و نگهداری آن ها

 

7511 رانندگان کامیون حمل و نقل
7512 رانندگان اتوبوس ، اپراتورهای مترو و سایر اپراتورهای ترانزیت
7513 رانندگان تاکسی و لیموزین و دستفروشان
7514 رانندگان خدمات تحویل و پیک
7521 اپراتور تجهیزات سنگین (به جز جرثقیل)
7522 اپراتورهای تجهیزات تعمیر و نگهداری کارهای عمومی و کارگران مرتبط
7531 کارگران راه آهن و کارگران تعمیر و نگهداری مسیر
7532 خدمه حمل و نقل آب و خدمه موتورخانه
7533 اپراتورهای قایق و کشتی کابلی و مشاغل مرتبط
7534 مهمانداران رمپ حمل و نقل هوایی
7535 نصاب و سایر خدمات مکانیکی خودرو

 

 

مشاغل ساخت و ساز، کارگران و مشاغل مربوطه

 

7611 کارگران ساخت و ساز
7612 کارگران بازرگانی
7621 کارگران عمومی و تعمیر و نگهداری
7622 کارگران حمل و نقل ریلی و موتوری

 

 

نیروهای کار منابع طبیعی، جنگلداری و فضاسازی

 

8611 کارگر برداشت
8612 کارگران نگهداری از محوطه سازی و زمین
8613 کارگران آبزی و برداشت دریایی
8614 کارگران معدن
8615 کارگران حفاری نفت ، گاز ، و کارگران مرتبط
8616 کارگران جنگلداری و جنگلبانی

 

 

گروه های واحد کوچک

 

مشاغل پست و پیغام رسانی

1511 کارمندان پست، پستی و مشاغل مرتبط
1512 نامه رسان
1513 پیک، پیام رسان و توزیع کنندگان درب منزل

 

 

خرده فروشی

خرده فروشی ۶۴۲۱

 

نظافتچیان

6731 پاک کننده های چراغ
6732 تمیز کننده های تخصصی
6733 سرایدار و سرپرستان ساختمان

 

 

نیروهای کار کشاورزی و باغداری

کارگران مزرعه عمومی ۸۴۳۱

کارگر گلخانه ۸۴۳۲

 

کارگران دیگر در مشاغل ماهیگیری و صید

خدمه کشتی های شناور ماهیگیری ۸۴۴۱

شکارچی ۸۴۴۲

 

اپراتورهای دستگاه و مشاغل مربوط در حوزه غذا نوشیدنی و فرآیندهای تولید همراه با آن

 

9461 کنترل کننده فرآیند و اپراتورهای دستگاه ، پردازش مواد غذایی و آشامیدنی
9462 قصابان صنعتی و برش گوشت ، برش مرغ و کارگران مرتبط
9463 کارگران پرورش ماهی و غذاهای دریایی
9465 آزمایش کنندگان و درجه بندی ، فرآوری مواد غذایی و نوشیدنی

 

 

گروه های واحد ۴ شماره خاص

 

 

 ۰۸۲۱    مدیران کشاورزی
۰۸۲۲      مدیران باغداری
 ۴۰۳۱    معلم دوره متوسطه
 ۴۰۳۲   معلم مدرسه ابتدایی و مهد کودک
 ۴۴۱۱   پرستار کودک در منزل
 ۴۴۱۳  دستیاران معلم دوره ابتدایی و متوسطه
 ۶۳۳۱  قصاب و ماهی فروش -خرده فروشی
۶۵۲۳  نماینده بلیط هواپیما و خدمات
 ۶۵۲۴  نمایندگان بلیط حمل و نقل زمینی و آبی نمایندگان خدمات حمل بار و منشیان مربوطه
 ۶۵۴۱  نگهبانان امنیتی و مشاغل مربوط به سرویس‌های امنیتی
 ۶۵۵۱  نماینده خدمات شهری موسسات مالی
 ۶۵۵۲  سایر نمایندگان خدمات مشتری و اطلاعات
 ۸۲۵۲  پیمانکار خدمات کشاورزی سرپرستان مزرعه و دامداران تخصصی
 ۸۲۵۵  پیمانکاران و سرپرستان محبت سازی نگهداری زمین ها و خدمات باغبانی
 ۹۶۱۷  کارگران در فرآوری مواد غذایی و آشامیدنی
 ۹۶۱۸  کارگردان ماهی و فرآوری غذاهای دریایی