ردکردن این
مهاجرت در دور دوران شیوع ویروس کرونا و پس از آن اقتصاد کبک و انتاریو حمایت می کند

تاریخ انتشار

یک تحقیق جدید اهمیت مهاجرت در کمک به جبران وضعیت اقتصادی کبک و انتاریو پس از ویروس کرونا را روشن می کند.

مهاجرت یک اقدام طولانی مدت اقتصادی را در انتاریو و کبک آغاز می کند با وجود اینکه این مناطق تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا هستند

گرچه شرایط بازار کار کاملاً بهبود نیافته است گزارش اسکوشیابانک حاکی از این است که اگر کانادا اهداف مهاجرتی جدید خود را پیش ببرد می تواند شاهد افزایش میلیون‌ها دلار در بازار اونتاریو و زیر یک میلیون دلار در اقتصاد کبک باشد.

مارک دسورموکس نویسنده این گزارش عنوان می کند ” مهاجرت حلال مسائل نیست. اما در این دو استان بزرگ کانادا قطعاً وجود تازه واردان مفید خواهد بود. حتی اگر شکاف های بازارکار که در این کشور ریشه دار هستند را پاسخگو باشند. از بین بردن این شکاف ها رشد بیشتری را در پیش خواهد داشت.”

اگر برابری میان نیرو های کار کانادایی و مهاجران به وجود آید ۱۲ تا ۲۰ میلیون مهاجر به اقتصاد انتاریو اضافه خواهد شد.

 

مطرح کردن ابهامات در مورد افزایش سطوح مهاجرت

منتقدان ممکن است تصمیم گیری در مورد افزایش مهاجرت در طول دوران شیوع ویروس کرونا را زیر سوال ببرند. با توجه به این موضوع که مهاجران در طول تاریخ کانادا نسبت به نیرو های کار متولد کانادا در بازار کار شغل های سطح پایین تری داشته اند، با این وجود این گزارش بیان می‌کند که مهاجران کمک شایان توجهی به اقتصاد کانادا کرده‌اند و عملکرد آنها در کبک و انتاریو پیش از دوران ویروس کرونا در حال افزایش بود.

نمایش خبر  کانادا ظرفیت رسیدگی به درخواست های خانواده را سرعت می بخشد

این مدل تحقیقی نشان می دهد که مهاجران به افزایش بهره ی  اقتصادی در این دو استان در طی ۵ سال آینده کمک خواهند کرد. پس از سال ۲۰۲۱ انتظار می رود مهاجران نیمی از رشد اقتصادی تولید شده در این دو استان را جبران کنند. بدون وجود مهاجران برنامه های مهاجرتی آنتاریو نسبت به این سال ۲۰ درصد کمتر می شود یعنی حدود ۱۵۷ میلیون دلار.

هر تلاشی برای افزایش یکپارچه سازی بازار کار تازه واردان رشد اقتصادی بیشتری را می طلبد مهاجران نسبت به نیرو های کار متولد کانادا شاهد نرخ بالاتر بیکاری بوده اند. این مورد به شدت در کبک صادق است. گرچه مهاجران این استان مشارکت بالاتری در بازار کار داشته اند.  این شکاف بین عملکرد مهاجران و کانادایی ها با زمان در نیروی کار محدودتر می شود. در سال های اخیر حتی با افزایش مهاجرت نیز کاهش داشته اند.

با پر شدن  این شکاف ها به بخش جوامع تجاری و سیاست گذاری کمک شایان می شود. در حالی که این گزارش نشان می ‌دهد جوامع حوزه تجارت می‌ توانند از طریق اقدامات مختلف نیروهای کار از تازه واردان حمایت کنند. سیاست ‌های مهاجرتی جدید باید تاثیر غیر معمول شیوع ویروس کرونا بر بخش‌ های مختلف را با دقت مورد نظر قرار دهند. برای مثال خرده فروشی، که به شدت تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفته است، ممکن است شاهد افزایش فعالیت به خاطر افزایش تقاضا در کوتاه مدت شود در حالی که بخش حوزه سلامت همچنان دچار کمبود نیروی کار است.

طبق نوشته دسورموکس ” داستان موفقیت مهاجرت کانادایی تاکنون به خوبی مستندسازی شده است. ما موافق این موضوع هستیم که با حمایت آن از گسترش پیش از شیوع، کشور تحت شرایط درست می تواند به ایجاد دوره های برای جبران شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا کمک کند”

نمایش خبر  مهاجرت کانادایی در 2021: چه انتظاری می توانیم داشته باشیم؟