مهاجران جدید بیش از همه بدلیل از دست رفتن مشاغل ناشی از شیوع تحت تاثیر قرار گرفتند

طبق تحقیقات منتشر شده از سوی اداره آمار کانادا، مهاجرانی که اخیرا وارد کانادا شدند بخاطر روند اقتصادی ناشی از شیوع، نسبت به افراد کانادایی بیشتر تحت تاثیر تغییرات در شرایط استخدام در مشاغل قرار گرفته اند.

شیوع به کاهش استخدام برای بخش زیادی از جمعیت کانادا و حتی مهاجران اخیر کانادا شده است.

در طول روند رو به کاهش وضعیت اقتصادی کشور در ماه مارس و آوریل 2020، بازار کار کانادایی سه میلیون شغل را از دست داده است. از ماه می تا ماه جولای، 1.7 میلیون شغل کار خود را از سر گرفتند.

طبق تحقیقات نیروی کار  از سوی اداره آماره کانادا که در 20 آگوست منتشر شد، مهاجران اخیر نسبت به کانادایی ها بیشتر در معرض از دست دادن شغلشان در ماه مارس و آوریل بودند. وقتی شیوع ویروس کرونا شروع شد، سه گروه مورد مطالعه شاهد افزایش بیکاری بودند: مهاجرانی که در ده سال گذشته وارد کانادا شده بودند، مهاجرانی که از ورودشان به کانادا بیش از ده سال گذشته بود و همچنین افرادی که در کانادا بدنیا آمده اند.

با این وجود، افزایش تعداد افرادی که بیکار شدند برای مهاجران تازه وارد چشمگیر تر بود و در مقایسه با 13.5 درصد برای مهاجران قدیمی تر و کانادایی در طول ماه آوریل بیشتر و به میزان 17.3 درصد بود.

مطلب مرتبط
فرصت تمدید اقامت برای آن دسته از تابعان موقت که نمی توانند کشور را ترک کنند

زنان مهاجر تازه وارد شاهد بیشترین افزاش نرخ بیکاری در طول رکود اقتصادی بودند. تقریبا 20 درصد از زنان مهاجر تازه وارد که در ماه مارس شاغل بودند در ماه آوریل بیکار بودند. این اختلاف در ماه ژوئن کمتر شده و به دو درصد رسید و در نهایت در طول ماه جولای از بین رفت.

عوامل کمک کننده به نرخ بالاتر بیکاری در میان مهاجران تازه وارد

ممکن است شرایط تغییر وضعیت شغلی و تحصیلی برای ورود به بازار کار کانادایی و یافتن شغل با درآمد ثابت و خوب برای مهاجران تازه وارد دشوار تر باشد. در نتیجه، تعداد بیشتری از مهاجران تازه وارد در مشاغل سطح پایین، کوتاه مدت و مشاغل در خدمات مسکن و غذا شاغل هستند.

در ماه فوریه، پیش از شروع شیوع ویروس کرونا، 31 درصد از مهاجران تازه وارد برای کمتر از یک سال استخدام شده بودند که درمقایسه با نیروی کار کانادایی که 15 درصد است بیشتر می باشد. بطور مشابه، در ماه فوریه، 22% از مهاجران تازه وارد در مشاغل با درآمد پایین استخدام شدند، درحالیکه این رقم برای نیروی کار کانادایی 12 % بود.

این اطلاعات نشان می دهند که مهاجران تازه وارد در مقایسه با نیروی کار کانادایی در شغلهای کوتاه مدت تر کار می کنند و نیروهای کار با شغلهای کوتاه مدت در طول رکود اقتصادی با فصل های کم کاری بیشتری روبرو می شوند. این واقعیت که از دست دادن شغل در ماه مارس و آوریل به شدت در شغلهای با درآمد پایین خود را نشان داد، توضیح می دهد که چرا مهاجران تازه وارد نسبت به نیروی کار کانادایی در طول این دوره بیشتر تحت تاثیر شغلهای از دست رفته قرار کرفتند.

مطلب مرتبط
اگر تصمیم به لغو اقامت دائم شما گرفته شده چگونه درخواست تجدید نظر کنید؟

لینک کوتاه مطلب

به اشتراک بگذارید

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی pinterest
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی telegram