ردکردن این
مجوز کار کانادا گزینه ای بجای مجوز مالک/ گرداننده برای کارآفرینان مهاجر

تاریخ انتشار

اولین گام برای راه اندازی شغل رویایی خود در کانادا گرفتن مجوز کار است.

مجوز کار سریع  دیگر برای کارآفرینان مهاجر برقرار نخواهد بود. در اینجا برخی از گزینه‌ های دیگر را مشاهده می‌کنیم.

دسته مالک/ گرداننده از یکم آوریل ۲۰۲۱ از برنامه نیروی کار خارجی حذف شده است. این دسته به متقاضیان امکان درخواست مجوز کار بدون تبلیغ برای ارزیابی تأثیر بازار کار را می ‌داد.

تغییرات صورت گرفته است که وضعیت کارآفرینان مهاجر را در سال جاری تحت تاثیر قرار می دهد. از یکم ماه ژانویه کانادا به درخواست های بریتانیا تحت توافق نامه تجارت و اقتصاد جامعه سرمایه گذاران رسیدگی نمی کند. در عوض، این درخواست ها تحت توافق نامه ی جدید تداوم تجارت بین کانادا و بریتانیا مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

به منظور راه اندازی یک تجارت در کانادا، اتباع خارجی باید یک مجوز کار بگیرن. مجوز کار درست برای شما ممکن است به کشورتان، و نقش شما در شرکت و یا نحوه تاثیر گذاری تجارت شما در بازار کار آتی کانادا ارتباط پیدا بکند.

 

انتقال داخل شرکتی

مجوز کار انتقال داخل شرکتی برای آن دسته از کارآفرینانی است که می‌خواهند تجارت خارجی موجود خود را در کانادا تعمیم دهند. این برنامه معمولاً از سوی شرکت‌ های چند ملیتی برای انتقال کارکنان مهم و مدیریت بین شعبه های بین المللی انجام می‌شود. اما می‌تواند به عنوان گزینه ای پیشروی کا آفرینانی استفاده شود که قصد مهاجرت به کانادا دارند.

از طریق این مجوز کار مالکان تجارت زمان خود را بین مدیریت تجارت های برون مرزی موجود و بازگشایی شعبه های کانادای خود تقسیم می کنند.

نمایش خبر  انتاریو سیستم توضیح علاقمندی را برای ۵ روند مهاجرتی معرفی می کند

برخی از ضوابط صلاحیت سنج مطابق موارد زیر هستند:

  • تجارت جدید کانادایی باید با اثبات اطلاعات مالی آنها مورد تایید قرار بگیرد، شواهدی که به طور فیزیکی تایید شده اند، و یک برنامه تجاری که حداقل یک فرصت شغل کانادایی در سال اول به همراه خواهد داشت.
  • شرکت خارجی و تجارت های کانادا باید از لحاظ ساختار مالکیت به هم مرتبط باشند بدین معنا که باید یک رابطه با شعبه مادر داشته باشند.
  • فردی که برای مدیریت تجارت کانادایی جدید انتقال می‌یابد باید توسط تجارت خارجی به کار گرفته شده باشد که به دنبال انتقال آنها برای حداقل یک سال در منصب شغلی تمام وقت مشابه یا مدیریتی است.

 

سرمایه گذار CUSMA

شهروندان ایالات متحده یا مکزیک که در یک تجارت جدید یا موجود در کانادا سرمایه‌ گذاری می‌کنند، ممکن است برای یک مجوز کار تحت برنامه سرمایه گذار توافق نامه مکزیک- ایالات متحده و کانادا (CUSMA) واجد شرایط شناخته شوند. سرمایه گذاران واجد شرایط سهامداران اصلی یا مالکان از این برنامه برای توسعه و جهت توسعه تجارت خود از داخل کانادا استفاده می‌کنند.

برای درخواست، سرمایه‌ گذار باید یک برنامه تجاری همراه با جزئیات سرمایه کل مورد نیاز برای برقراری یا خرید آن تجارت ارائه دهد آنها باید نشان دهند که سم عمده این سرمایه در حال حاضر به این پروژه اختصاص یافته است به این تجارت نیز باید شغل ها یا مزایای دیگری برای اقتصاد داخل کانادا به همراه داشته باشد.

سرمایه گذار CETA

سرمایه گذاران اروپایی که برای سرمایه گذاری CETA واجد شرایط هستند می توانند برای یک سال بدون نیاز به یک ارزیابی تاثیر گذار و کار در کانادا اقامت داشته باشند.

نمایش خبر  ضوابط ویروس کرونا متقاضیان برنامه کاندیدای استانی در سال ۲۰۲۱ را تحت تاثیر قرار می دهد

ممکن است سرمایه‌گذاران در صورتی واجد شرایط شناخته شوند که در یک شغل اجرایی یا نظارتی توسط نهادی استخدام شوند که تعهد داده است سرمایه مشخصی را صرف تجارت کانادایی کند،

سرمایه گذاران به برنامه کاری و سرمایه قابل توجهی که به این پروژه اختصاص یافته است نیاز دارند.

 

خویش فرما یا کارآفرین

مجوز کار خویش فرما یا کارآفرین برای آن کارآفرینانی است که حداقل ۵۰ درصد از تجارت کانادایی را دارند. این مجوز ها در پرونده ‌هایی که مالک تجارت کانادایی قصد دارد خارج از کانادا زندگی کند نیز کاربرد دارد. در چنین پرونده هایی مجوز کار معاف از ارزیابی تأثیر بازار کار خواهد بود. این افراد ممکن است به دنبال اقامت دائم باشند. متقاضیان باید نشان دهند که تجارت آن یک وضعیت فرهنگی اجتماعی و اقتصادی مهمی برای کانادایی ها در پی خواهد داشت