ردکردن این
مارکو مندیچینو روند های جدید اقامت دائم برای مقمیان موقت در کانادا را بررسی می کند

تاریخ انتشار

وزیر مهاجرت کانادا در 5 می پیش از آغاز به کار روندهای اقامت دائم درمورد آنها صحبت کرد.

برنامه ریزی شد تا وزیر مهاجرت کانادا یک جلسه ویژه را برگزار کند و روند های اعلام شده اقامت دائم برای نیروهای کار ضروری، دانشجویان و فرانسوی زبانان را مورد بررسی قرار دهد.

پس از سخنرانی او، از رسانه ها درخواست می شود از او سوال بپرسند و با مهمانان ویژه بخش حوزه سلامت نیز بحث و بررسی انجام خواهد شد.

این رویداد روز قبل از راه اندازی شش روند مهاجرتی جدید انجام شد، این برنامه های جدید به نحوی تنظیم شده اند که 90000 فرد بتوانند از طریق آنها به اقامت دائم دست یابند. دو روند برای نیروهای کار ضروری در حوزه سلام و مشاغل دیگر ، یک روند برای فارغ التحصیلان بین المللی و سه روند برای فارغ التحصیلان و نیروهای کار ضروری فرانسوی زبان وجود دارند. اکثر ظرفیت ها، 50000 ظرفیت، برای نیروهای کار اختصاص داده شده اند. 40000 برای فارغ التحصیلان است. هیچ محدودیتی برای تعداد متقاضیان مجاز از طریق روند فرانسوی زبانان وجود ندارد.

درخواست ها به نحوی زمان بندی شده اند تا از 6 می تا 5 نوامبر، یا تا زمانی که ظرفیت پذیرش پر شود باز خواهند بود.

مندیچینو در ابتدا در 14 آوریل در مورد این روند ها اطلاع رسانی کرد. تا کنون، اداره مهاجرت کانادا هیچ راهنمایی برای درخواست های رسمی روندهای جدید منتشر نکرده است. این راهنما جزئیات رسمی درمورد درخواست اقامت دائم را از طریق این برنامه های جدید در پی خواهد داشت.

این اقدامات بخشی از استراتژی برای برآورده کردن اهداف مهاجرت کانادا مبنی بر پذیرش 401000 مقیم دائمی در سال 2021 در کشور است. از آنجائیکه محدودیت های سفر و ضوابط سلامت عمومی شرایط  ورود را برای متقاضیان برون مرزی دشوار می کند، دولت بر پذیرش متقاضیانی تمرکز دارد که در حال حاضر در کشور زندگی می کنند.

نمایش خبر  دپارتمان مهاجرتی کانادا فهرست اقدامات در طول دوران ویروس کرونا را منتشر می کند