سطوح بالای مهاجرتی می‌تواند میلیون ها دلار برای GDP اتاوا- گتینو بهمراه داشته باشه

افزایش مهاجرت و نتایج استخدام مهاجران می تواند ۳۷.۹ میلیارد دلار برای GDP در منطقه اتاوا به همراه داشته باشد.

طبق گزارشی جدید، مهاجرت یک امر ضروری برای رشد منطقه اتاوا- گتینو است.

هیئت کنفرانس کانادا تاثیرات اقتصادی و آماری مهاجرت در دهه گذشته را مورد توجه قرار داد. تحقیقات جدید آنها « ۴ آینده: تاثیر اقتصادی مهاجرت در منطقه اتاوا- گتینو»  نام دارد. هیئت کنگره نیز رشد در منطقه بین سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۳۶ را پیش بینی کرد. برای این کار از ۴ داستان تحلیلی برای بررسی روابط میان مهاجرت، استخدام و رشد در منطقه استفاده کرد.

اول این سناریو تصور می کند که پیش از شیوع ویروس کرونا روند ورود مهاجر در اتاوا- گتینو تا سال ۲۰۳۶ یکسان باقی می‌ماند. رشدGDP واقعی سالیانه بطور متوسط ۱.۹ درصد خواهد بود و GDP کل تا ۳۴ میلیارد دلار افزایش خواهد داشت.

سپس از آنها می توانند یک داستان فرضی را ایجاد کنند تا نشان دهند که اگر هیچ مهاجرتی به این منطقه نیاید چه اتفاقی خواهد افتاد. رشد واقعی سالانه GDP به طور متوسط ۱.۷ درصد است و GDP واقعی  28.5میلیارد دلار خواهد بود که ۵.۵ میلیارد دلار کاهش داشته است.

در داستان سوم محققان سطح بالاتری از مهاجرت را تصور کردند که در آن منطقه پذیرش مهاجر از ۱۱۰۰۵ تازه وارد در سال ۲۰۱۸ را به رقم ۱۹۵۰۰ در سال ۲۰۳۶ می‌رساند. رشد واقعی سالیانه GPD در این حالت، ۲.۱ درصد خواهد بود و افزایش GDP در کل ۳۷ میلیارد دلار است.

مطلب مرتبط
در مورد جغرافیای کانادا چه می دانیم؟

افزایش GDP در این سناریو ۹۰۰ میلیارد دلار بیشتر از ستاریوی چهارم در شرایطی است که حقوق و استخدام برای مهاجران بهتر شده است. به عبارت دیگر با ترکیب نتایج بازار کار بهبود یافته و مهاجرت افزایش یافته منطقه نشنال کپیتال، GDP شاهد ۳۸.۹ میلیارد دلار باشد.

به گفته پدرو آنتونس، این اقتصاددان ارشد عضو هیئت کنفرانس کانادا در یک رسانه،«مهاجرت همچنان عامل مهم بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کانادا در نظر گرفته می شود به خصوص از زمانی که قصد جبران وضعیت اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا را داریم. این امر برای اقتصاد ملی در سطح داخلی مانند منطقه اتاوا- گتینو صدق می کند. مهاجرت به حمایت از آینده و رقابتی بودن اقتصاد منطقه کمک خواهد کرد»

هیئت کنفرانس تصور می کند که مهاجرت راه حلی برای چالش هایی است که کانادا در رابطه با  کمبود نیروی کار با آنها روبه رو است. با داشتن یک جمعیت سالخورده تعداد افرادی که حوزه های کار را ترک می‌کنند در حال افزایش است..

پیش از شیوع، این منطقه هرسال حدود ۳ درصد از تمام تازه واردان به کانادا را جذب می‌کرد. تحقیقات نشان می دهد که برای حفظ سود دهی اقتصادی منطقه سطوح بالای مهاجرتی یک امر ضروری است است و بیشتر به سبحان وضعیت اقتصادی پس از دوران ویروس کرونا مربوط میشود.

مطلب مرتبط
کانادا قوانین عدم پذیرش با دلایل پزشکی را آسان می کند

به گفته هندیا محمود،مدیر مشارکت مهاجرت داخلی اتاوا در یک رسانه،«نتایج گزارش چهار آینده به اهمیت شدید وجود برنامه روشن برای سطوح مهاجرتی در اتاوا و گتینو اشاره می کند تا توسعه اجتماعی و رشد اقتصادی ما را حفظ کنند. این تحلیل ارتباط میان مهاجرت، استخدام و رشد اقتصادی کلی شهر را برای ما روشن می کند.»

این تحقیق به صورت مشترک توسط انجمن استخدام اتاوا و مشارکت مهاجرت داخلی اتاوا با سرمایه‌گذاری از سوی اداره مهاجرت پناهجویی و تابعیت کانادا و وزارت انجام شدکار،آموزش و توسعه مهارت ها اتاوا انجام شد.

لینک کوتاه مطلب

به اشتراک بگذارید

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی pinterest
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی telegram