ردکردن این
ساسکچوان در اولین دراو برنامه کاندیدای استانی 2021 خود 385 دعوت نامه صادر می کند

تاریخ انتشار

متقاضیان مهاجرتی دعوت شدند تا برای روند های اکسپرس انتری ساسکچوان و شغل های مورد نیاز این استان درخواست دهند

ساسکچوان در 7 ژانویه یک دراو برگزار کرد و از طریق این دراو از متقاضیان مهاجرتی برای درخواست گزینش استانی جهت رسیدن به اقامت دائم کانادایی دعوت به عمل آورد.

برنامه کاندیدای مهاجرتی ساسکچوان (SINP) از  متقاضیان دسته نیروی کار متخصص بین المللی از طریق دو دسته فرعی دعوت به عمل آورد: اکسپرس انتری و شغل های مورد نیاز. 385 دعوت نامه به آن دسته ز متقاضیان مهاجرتی تعلق یافت که در شغل های منتخب دارای تجربه کاری بودند. 148 دعوت نامه از طریق دسته فرعی اکسپرس انتری صادر شدند و 237 دعوت نامه به نامزدهای شغل های مورد نیاز تعلق یافت.

به منظور اینکه نامزدها از دو دسته فرعی در این دراو دعوت شوند باید پروفایل توضیح علاقمندی خود را نزد  SINP ثبت کنند. بدون توجه به نوع دسته، متقاضیان دعوت شده به حداقل امتیاز EOI 71 نیاز دارند تا دعوت شوند. این یک شرط استانی است نه یک سیستم رتبه بندی جامع. متقاضیان دعوت شده همگی باید مدارک آموزشی خود را مورد ارزیابی قرار دهند.

ساسکچوان از متقاضیانی دعوت کرد که در یکی از 79 شغل تجربه کاری داشتند. برای دیدن اینکه کدام شغل ها در این فهرست هستند باید به وبسایت دولتی مراجعه کنید.

SINP از سیستم EOI برای انتخاب نامزدهایی استفاده می کند که بهترین شرایط را برای موفقیت در بازار کار منطقه ایی دارند. نامزد ها باید با نشان دادن تجربه کاری، تحصیلات، تسلط بر زبان، سن، و ارتباط با استان تعهد خود نسبت به زندگی در ساسکچوان را نشان دهد.

نمایش خبر  کانادا یک مجوز کاری جدید برای فارغ التحصیلان و نیروهای کار متخصص هنگ کنگ راه اندازی می کند

ساسکچوان طبق شبکه ارزیابی امتیازات نیروی کار متخصص بین المللی از 100 امتیاز به متقاضیان یک امتیاز می دهد. نامزد ها با بالاترین امتیازات برای گزینش استانی از سوی ساسکچوان یک دعوت نامه می گیرند.

در پایان سال 2020، ساسکچوان تغییراتی را در سیستم امتیاز دهی خود ایجاد کرد و برای افرادی که به هر دو زبان انگلیسی و فرانسوی مسلط بودند امتیاز بیشتری را در نظر گرفت.

 

دسته فرعی اکسپرس انتری

در آخرین دور صدور دعوت نامه ها، ساسکچوان 148 دعوت نامه برای متقاضیانی صادر کرد که در پول اکسپرس انتری فدرال دارای پروفایل بودند.

سیستم اکسپرس انتری فدرال پول نامزدها برای سه برنامه مهاجرتی دسته اقتصادی مهم کانادا را مدیریت می کند: برنامه نیروی کار متخصص فدرال، برنامه تجارت های تخصصی فدرال، و دسته تجربه کانادایی.

اگر متقاضیان در پول اکسپرس انتری فدرال برای ساسکچوان نیز یک توضیح علاقمندی پر کرده باشند و امتیازشان در شبکه ارزیابی امتیازات SINP برابر با 71 باشد ممکن است در آخرین دور دعوت شوند.

نامزدهای اکسپرس انتری که برای دریافت گزینش استانی از استان ساسکچوان درخواست کرده اند و گزینش را دریافت کرده اند 600 امتیاز اضافی در سیستم جامع رتبه بندی خود دریافت می کنند.

برای دیگر برنامه های کاندیدای استانی کانادا که با اکسپرس انتری همراستا هستند این شرایط برقرار است.

 

دسته فرعی شغل های مورد نیاز

دسته فرعی شغل های مورد نیاز برای مهاجرت نامزدهایی است که پروفایل اکسپرس انتری فدرال ندارند. این برنامه برای آن دسته از نامزدهای مهاجرتی است که در شغل هایی که در ساسکچوان دچار کمبود هستند دارای تجربه کاری می باشند.

نمایش خبر  جزیره پرنس ادوارد در اولین دراو برنامه کاندیدای استانی خود در سال ۲۰۲۱ از ۲۱۱ متقاضی مهاجرتی دعوت می کند

237 نامزد در شغل های مورد نیاز برای درخواست گزینش استانی دعوت شدند، مانند دسته فرعی اکسپرس انتری، نامزد ها به حداقل امتیاز 71 برای انتخاب شدن نیاز داشتند.