ردکردن این
دراو برنامه کاندیدای استانی دیگری از آلبرتا با امتیاز ۳۰۱

تاریخ انتشار

آلبرتا تا این لحظه از سال ۲۰۲۱ ، ۱۹۹۰ نامه برای متقاضیان اکسپرس انتری صادر کرده است.

آلبرتا در ۲۶ مارس از متقاضیان اکسپرس انتری برای درخواست گزینش استانی دعوت کرد.

از طریق برنامه ی کاندیدای مهاجرتی آلبرتا این استان ۳۰۰ دعوت نامه برای متقاضیان اکسپرس انتری صادر کرد تا برای روند اکسپرس انتری آلبرتا درخواست دهند. برای دومین بار متقاضیان تنها به حداقل امتیاز ۳۰۱ نیاز داشتند.

به منظور آنکه متقاضیان در دراو جدیدبرنامه کاندیدای استانی آلبرتا دعوت شوند، باید در سیستم اکسپرس انتری دارای پروفایل می بودند.

اکسپرس انتری سیستم مدیریت درخواست های کانادا برای ۳ برنامه مهاجرتی است، به نام های برنامه نیروی کار متخصص فدرال، برنامه تجارت های تخصصی فدرال و دسته تجربه کانادایی.

امتیاز در سیستم جمع رتبه بندی بر اساسِ فاکتورهای سرمایه انسانی مانند سن، تحصیلات، تجربه کاری، تسلط بر زبان انگلیسی و فرانسوی است. دپارتمان مهاجرتی کانادا، اداره مهاجرت، پناهجویی و تابعیت کانادا به طور منظم دراو ‌های اکسپرس انتری خود را برگزار می‌کند و از متقاضیان با بالاترین امتیازات برای اقامت دائم دعوت می کند. افرادی که گزینش استانی از آلبرتا را دریافت می‌کنند به طور خودکار ۶۰۰ امتیاز دریافت می کنند، که این امر دریافت دعوت نامه درخواست در دور بعدی صدور دعوت نامه ها را برای آنها تضمین می‌کند. این بدان معنا است که متقاضیان دعوت شده که امتیازی برابر با حداقل امتیاز در این درآمد داشتند امتیاز آنها در سیستم جامعه رتبه‌بندی برابر با ۹۰۱ شد.

 

روند اکسپرس انتری آلبرتا

این برنامه کاندیدای استانی ارتقا یافته برای آن دسته از متقاضیان اکسپرس انتری است، که ارتباط قوی با آلبرتا دارند یا می توانند در مورد اولویت های مختلف و توسعه اقتصادی دولت حمایت کننده باشند. در طول دوران شیوع ویروس کرونا آلبرتا تنها آن دسته از متقاضیان را در نظر می ‌گیرد که در آن زمان در حال کار و زندگی در آلبرتا بودند.

نمایش خبر  اداره مهاجرت دیگر فرم های آنلاین آمادگی سفر را از سوی دارندگان COPR منقضی شده نمی پذیرد

متقاضیان باید در یکی از شغل های قابل قبول نیز دارای تجربه کاری باشند. برنامه کاندیدای مهاجرتی آلبرتا فهرستی از مشاغل غیر قابل قبول برای شروط این روند را ارائه می دهد.

درتاریخ ۱ نوامبر ۲۰۲۰ دولت فدرال تعداد مشاغل غیر قابل قبول برای ارزیابی تاثیر بازار کار در این استان را افزایش داد. با این وجود، متقاضیان یکه در تاریخ ۱ نوامبر ۲۰۲۰ و پس از آن دعوت نامه را دریافت کردند هنوز می تواند از طریق روند اکسپرس انتری دعوت شوند، حتی اگر در شغلی کار می ‌کنند که دولت فدرال ارزیابی تأثیر بازار کار را برای آنها در نظر نمی‌گیرد.

آلبرتا مجاز به صدور ۶۲۵۰ مجوز گزینش در سال ۲۰۲۰ بود. با این وجود، به خاطر شیوع ویروس کرونا این استان میزان و گزینش ها را تا ۴۰۰۰ گزینش کاهش داد تمام گزینه‌ها تا ژوئن سال ۲۰۲۰ صادر شدند که به همین دلیل هیچ دراوی برای نیمه دوم سال باقی نماند.

برنامه کاندیدای مهاجرتی آلبرتا هنوز تعداد گزینه های تخصیص یافته به این استان در سال ۲۰۲۱ را منتشر نکرده است.