ردکردن این
دارندگان مجوز کار پس از فارغ‌ التحصیلی اکنون می ‌توانند برای مجوزهای کار باز جدید درخواست خود را ثبت کنند.

تاریخ انتشار

دانشجویان بین المللی سابق که در حال حاضر با یک مجوز کار پس از فراغت تحصیلی در حال انقضا در کانادا زندگی می‌کنند می‌توانند تحت سیاست جدید که از ۲۷ ژانویه وارد اجرا شد برای یک مجوز کار باز جدید درخواست خود را ارائه دهند.

این سیاست جدید به دانشجویان بین المللی اجازه می دهد که در صورت داشتن مجوز کاری که در حال منقضی شدن است بتوانند یک مجوز کار باز جدید به دست آورند.

اداره مهاجرت، پناهندگی و تابعیت کانادا در حال حاضر درخواست های ثبت شده توسط دانشجویان بین المللی سابقه می خواهند یک مجوز کار باز جدید به دست آورند را می پذیرد، این در حالی است که آنها دارای مجوز کار پس از فارغ ‌التحصیلی منقضی شده باشند یا مجوز آنها در حال منقضی شدن باشد.

مجوزهای کار باز جدید تا ۱۸ ماه معتبر خواهد بود.

این مجوزها به دانشجویان بین المللی سابق این امکان را می دهد تا در کانادا اقامت داشته باشند و به دنبال کار بگردند. علیرغم مجوزهای کار خاص کارفرما در شرایطی که یک نیروی کار خارجی فقط به یک کارفرمای مشخص در کانادا محدود است، مجوزهای کار باز به افراد خارجی اجازه می دهد تا برای هر کارفرمایی که میخواهند کار کنند.

برای درخواست مجوز کار باز تحت این سیاست جدید دانشجویان بین‌ المللی باید شرایط زیر را برآورده کنند:

  • داشتن یک مجوز کار پس از فارغ التحصیلی منقضی شده در تاریخ ۳۰ ژانویه ۲۰۲۰ یا پس از آن، با یک مجوز کار پس از فارغ التحصیلی که در طی چهار ماه یا کمتر از تاریخ درخواست منقضی می شود.
  • حضور در کانادا
  • داشتن یک وضعیت موقت معتبر یا در حال درخواست برای حفظ وضعیت خود
  • داشتن یک پاسپورت معتبر
نمایش خبر  کانادا لاتاری 2020 برنامه مهاجرتی والدین، پدربزرگ و مادربزرگ ها را برگزار می کند.

دوره درخواست آنلاین از ۲۷ ژانویه تا ۲۷ جولای ۲۰۲۱ باز خواهد بود.

اداره مهاجرت، پناهجویی و تابعیت کانادا این مجوزها را به عنوان بخشی از تلاش خود برای جذب دانشجویان بین المللی و حفظ آنها به عنوان نیروهای کار متخصص در کشور پیشنهاد می دهد.

دانشجویان بین المللی که از موسسات آموزشی تعیین شده فارغ‌التحصیل می‌شوند ممکن است حداکثر تا سه سال برای درخواست مجوز کار پس از فارغ التحصیلی واجد شرایط باشند.

به دست آوردن یک مجوز کار پس از فارغ التحصیلی به دانشجویان بین المللی فارغ التحصیل شده این فرصت را می دهد تا به دنبال کار و امنیت شغلی از هر کارفرمایی در کانادا باشند. تمام سال های تجربه کار کانادایی که آنها جمع می کند می تواند برای یک درخواست مهاجرتی مطرح و حساب شود.

برنامه های مهاجرتی نیروی کار متخصص به شدت برای تجربه کار و تحصیل در کانادا ارزش قائل هستند. برنامه تجربه کبک، اکسپرس انتری، برنامه کاندیدای استانی و روش‌های دیگر امتیازات بیشتری برای تجربه کار کانادای قائل هستند. نامزد های اکسپرس انتری برای مثال بر اساس تحصیل و تجربه کار کانادایی در سیستم جامع رتبه بندی به آنها امتیاز می‌دهند.

برای دانشجویان بدون تجربه کاری یا تجربه کوتاه‌مدت کاری داشتند تجربه کار کانادایی و یکپارچه شدن در بازار کار داخلی فاکتور مهمی در تعیین این موضوع است که آیا آنها برای اقامت دائم از طریق برنامه های مهاجرتی کانادا واجد شرایط هستند یا خیر.

دانشجویان بین المللی سابق که می‌خواهند در کانادا به وضعیت اقامت دائم برسند اغلب بر امتیازشان از طریق مجوز کار پس از فارغ التحصیلی برای رسیدن به این هدف حساب باز می کنند.

نمایش خبر  ده شغل مورد نیاز کانادا برای سال ۲۰۲۱

مجوز های کار پس از فارغ التحصیلی یک طول مدت ثابت دارند و قابل تمدید نیستند، به این معنا که افراد دارنده این مجوز در زمان مشخصی برای بهره مندی از آن را به دست آوردن تجربه کار کانادایی در اختیار دارند. شیوع ویروس کرونا و دانشجویانی که اخیراً فارغ التحصیل شده اند را در وضعیت بدتری نسبت به همتایان خود در گذشته قرار داده است زیرا بازار کار در حال حاضر ضعیف است.

تعداد زیادی از فارغ التحصیلان بین المللی نتوانسته اند کار مشخص با امنیت شغلی بالایی پیدا کنند یا شاهد کاهش ساعات کاری خود بوده‌اند. دولت کانادا امید دارد که این سیاست جدید برای دانشجویان بین المللی این چالش ها و موانع را از بین ببرد.

همچنین می توان دید که این سیاست جدید یکی از مجموعه ضوابط و مقرراتی است که در ماه‌های اخیر توسط اداره مهاجرت، پناهجویی و تابعیت کانادا برای مطرح کردن نگرانی های رو به افزایش در مورد کاهش تعداد دانشجویان بین المللی امکان تحصیل اقامت و کار در کانادا را از آغاز شیوع داشته اند، مطرح شد.

اداره مهاجرت، پناهجویی و تابعیت کانادا در سال گذشته در موقعیت های مختلف بر اهمیت حفظ دانشجویان بین المللی تاکید بسیار کرده است. بخش مهمی از نیروهای کار می توانند نیازهای بازار کار در حوزه‌هایی مانند تکنولوژی و سلامت را برآورده کنند و همچنین موفقیت اجتماعی و اقتصادی آینده کانادا را تضمین می کند.