ردکردن این

حقوق دوجانبه و مسئولیت ‌های مهاجران نسبت به کانادا

حقوق دوجانبه و مسئولیت ‌های مهاجران نسبت به کانادا

تاریخ انتشار

هر یک از مهاجران احتمالی نسبت به ارائه اطلاعات صحیح و واقعی جهت درخواست برای مهاجرت به کانادا مسئول شناخته می شود.

برای آنکه مسئولان مهاجرت کانادایی بتوانند روشی سازگار و هدفمند برای تعیین وضعیت پرونده ها به کار گیرند مهاجران احتمالی باید پاسخ های دقیق و صادقانه تری را ارائه دهند.

عدم تبعیت از مسئولان مربوطه به این قوانین می تواند مانع تصمیم گیری مسئول شود علاوه بر این می تواند موجب عدم ارائه اطلاعات صحیح از سوی مهاجر شود. جیمز ان تیبن فردی از کشور کامرون است که در سال ۲۰۱۴ به کانادا آمد و موفق شده در سال ۲۰۱۵  به وضعیت پناهجویی برسد.

در ماه جولای سال بعد آقای تیبن برای اقامت دائم کانادا درخواست داد و در این درخواست نام دو فرزند خوانده خود، فابریک تیبن و رومی تیبن را نیز به عنوان فرزندان وابسته خود ذکر کرد.

فابریک و رومی فرزندان زیستی برادر جیمز تیبن هستند، که در سال ۲۰۰۰ فوت کرد. جیمز تیبن در سال ۲۰۰۲ آنها را به فرزند خواندگی پذیرفت اما مدارک لازم را به موقع دریافت نکرد. در ماه سپتامبر ۲۰۱۶ به طور رسمی اسم فابریک و رومی را به عنوان فرزند خوانده خود ثبت کرد.

در ماه فوریه ۲۰۱۹ یک مسئول مهاجرتی یک نامه به آقای تیبن تحویل داد. در این سند موضوعات مربوط به درخواست ایشان ذکر شده بود. به طور خاص مسئول به این مسئله اشاره کرد که آیا فابریک و رومی تعریف فرزندخوانده به همان صورت که در بخش ۴.۲ از مقررات حمایت از پناهجویان و مهاجرت ذکر شده است را برآورده می‌کنند یا خیر.

نمایش خبر  رهبران حوزه تجارت کانادا درخواست برنامه ریزی برای بازگشایی مجدد مرزها را می دهند

این تعریف شرایطی که اتخاذ فرزند به خاطر یک هدف خاص مانند به دست آوردن وضعیت اقامت یا مهاجرت و پناهجویی صورت می گیرد را رد می کند. این بخش به نحوی تنظیم شده است تا فرزند خواندگی در شرایطی که ارتباط صحیحی بین فرزند و والد وجود ندارد آن را مجاز نداند. در میان فاکتورهایی که مسئول مربوطه آنرا به عنوان به وجود آورنده این ابهامات مطرح کرد این موضوع مشخص بود که آقای تیبن پس از رسیدن به کانادا رومی و فابریک را به فرزند خواندگی پذیرفته است. آقای تیبن هیچ شواهدی مبنی بر اینکه رومی و فابریک از سال ۲۰۰۲ تا زمانی که ایشان به کانادا آمدند با او زندگی می کردند را نشان نداد. و نام کشور کامرون به اشتباه کامروم ذکر شده بود. موارد دیگر شامل اسناد انتقال پول از آقای تیبن به فابریک و رومی تاریخ‌های نزدیک به زمان درخواست داشتند یا غیرقابل قبول بودند. مادر رومی و فابریک هنوز در قید حیات است.

این نامه به آقای تیبن این فرصت را داد که در مقابل این ابهامات پاسخی ارائه دهد. برای مثال او پاسخ داد که گرفتن اسناد فرزند خواندگی رسمی در کامرون معمول نیست.

مسئول مربوطه سپس تصمیم گیری خود مبنی بر عدم پذیرش فابریک و قومی به عنوان فرزندخوانده گان آقای دیدن را مطرح کرد. نامه دوم مربوط به این بود که رومی و فابریک شرایط لازم برای فرزند خواندگی را ندارند. در انجام این کار مسئول مربوطه مساله مشکل برانگیز دیگری را که در نامه اول مطرح کرده بود را مجدداً ذکر کرد.

نمایش خبر  کانادا محدودیت های سفر از هندوستان و پاکستان را تمدید می کند

خانواده تیبن این تصمیم‌ گیری را غیر منطقی دانستند. قوه قضائیه کانادا پیشتر مطرح کرده بود که دادگاه ها باید پرونده‌های شامل وقایع پیچیده ، مانند این مورد را به طور منطقی مورد بازبینی قرار دهند. خانواده تیبن سپس عنوان کرد که فرایند تصمیم گیری مسئول پرونده ناعادلانه بوده است و دادگاه باید آن را لغو کند.

دادگاه ادعای خانواده تیبن را رد کرد. قاضی گاسکون در تصمیم گیری ها اشاره کرد که مسئول مهاجرت ادعای آقای تیبن مبنی بر به فرزند خواندگی رومی و فابریک در سال ۲۰۰۲ را بپذیرد، همچنان که ایشان هیچ‌ گونه شواهد و مدارکی برای اثبات این ادعا ارائه نداده بودند. آقای تیبن نیز ادعا کرد که مسئول مربوطه اشتباهاتی در تصمیم گیری خود داشته است و آن را غیر منطقی خواند.

قاضی گاسکون نیز ادعای تیبن جهت اعتراض به اینکه مسئول پرونده اعلام اطلاعات نادرست و مغایر کرده بود را رد کرد. قاضی عنوان کرد که هر اشتباه یا ابهام این چنینی قضاوت مسئول را مبهم نمی کند، بنابراین غیرمنطقی نبودند. به طور مشابه دادگاه ادعاهای تیبن مبنی بر اینکه مسئول مربوطه در در این پرونده غیرمنطقی عمل کرده بود را رد کردند.

سپس قاضی به بازبینی مطالبات خانواده تیبن در مورد ناعادلانه بودن رویه قانونی بازگشت. این نگرانی‌ ها ضرورتاً در سه مورد بودند: مسئول مربوطه فرصت کافی در اختیار این خانواده برای پاسخ دهی به ابهامات قرار نداده بود، پرونده هایی مانند این خانواده تحت عنوان گرد هم آیی اعضای خانواده شناخته می‌ شوند، که نسبت به پرونده های دیگر از استانداردهای بالاتری در مورد عادلانه بودن تصمیم گیری ها بهره مند است و این که نامه رویه قانونی به زبان فرانسوی بود ‌.

نمایش خبر  کانادا قوانین عدم پذیرش با دلایل پزشکی را آسان می کند

قوه قضاییه کانادایی عنوان کرد که مسئولان مربوطه ملزم به فرصت پاسخ دهی به متقاضیان نسبت به اطلاعات ارائه شده ای که از سوی آنها ارائه شده و ثبت شده است نیستند. وظیفه ارائه درخواست با اطلاعات صحیح و استدلال های متقاعدکننده بر عهده خود متقاضیان است.

دادگاه نیز عنوان کرد که وقایع هر یک از پرونده ها عنوان می کند چه چیزی باید عادلانه در نظر گرفته شود. در نهایت دادگاه شاهد آن بود که دو بار به آقای تیبن پاسخ داده شده بود. همچنین هیچ موردی در مورد زبان نامه که به زبان فرانسوی بود وجود نداشت.

به طور خلاصه پرونده ناموفق این خانواده روشن می‌کند که مسئولان مهاجرتی از استانداردهای مشخصی تبعیت می کنند: منطقی و عادلانه بودن. و همچنین مهاجران نیز باید اطلاعات صحیح و متقاعد کننده ای را ارائه دهند. با توجه به اینکه هر دو طرف دارای حقوقی می باشند مسئولیت‌هایی نیز بر عهده آنها می باشد.